CBS-center modtager prestigefyldt bevilling til forskning i energifleksibilitet og bæredygtige energisystemer

Copenhagen School of Energy Infrastructure (CSEI), som hører under Økonomisk Institut ved CBS, modtager to bevillinger fra de eftertragtede Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks. Som en del af disse bevillinger vil CSEI byde to nye ph.d.-studerende velkommen i 2025.

07/06/2024

fleksible_energisystemer_visual_rigtigt_format.jpg

Bevillingerne gør det muligt for os at byde velkommen til to nye internationale ph.d’er, der blandt andet arbejder på emner som ’consumer flexibility’ og ’integration af mikroelnet i energisystemer

- Philipp A. Ostrowicz, koordinator på CSEI

Marie Curie er et velkendt navn både i historietimerne og i naturvidenskaben. Som pioner inden for radioaktivitet modtog den polskfødte franske forsker to Nobelpriser og blev den første kvindelige professor ved Sorbonne Universitet i Paris. Over 150 år efter hendes fødsel er et af EU's mest prestigefyldte programmer opkaldt efter hende: Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). To forskningsprojekter fra Copenhagen School of Energy Infrastructure (CSEI) har fået tildelt bevillinger fra de eftertragtede MSCA Doctoral Networks-programmer, som skal finansiere ph.d.-studier i internationale forskningsnetværk.

”Bevillingerne gør det muligt for os at byde velkommen til to nye internationale ph.d’er, der blandt andet arbejder på emner som ’consumer flexibility’ og ’integration af mikroelnet i energisystemer,” fortæller Philipp A. Ostrowicz, der er koordinator på CSEI. 

Ph.d.-netværk styrker samarbejdet mellem universiteter og organisationer på tværs af Europa 

Målet med EU’s Marie Skłodowska-Curie-program er at skabe ph.d.-netværk, som forbinder universiteter og organisationer på tværs af Europa og skaber excellent forskning, der kan omsættes til handling. CSEI, som beskæftiger sig med økonomisk forskning i energiinfrastruktur, ser derfor bevillingerne og de to konsortier som en enestående mulighed for at bedrive forskning, som kan ændre samfundet, fortæller Philipp A. Ostrowicz:

”At være en del af disse to europæiske konsortier giver CSEI og CBS nogle fantastiske muligheder for industri- og forskningssamarbejde, der ikke kun fører til fremragende forskningsresultater, men også muliggør direkte samfundsmæssig udvikling med hensyn til den grønne omstilling.” 

To nye forskningsprojekter

Bevillingerne skal bruges på to konkrete forskningsprojekter med titlerne CoDeF-projektet og IDEAL4GREEN-projektet.

CoDeF-projektet er dedikeret til at uddanne innovative forskere, der vil lede indsatsen med at tackle udfordringer ved forbrugernes energifleksibilitet. Projektet anerkender, at forbrugere spiller en afgørende rolle i at opnå CO2-neutralitet. Gennem en tværfaglig tilgang leverer netværket forskningsresultater, der informerer energipolitikken og driver samfundsændringer. CoDeF fokuserer på adfærdsændringer, efterspørgselsstyringsinterventioner og markedsmekanismer for at tilskynde til forbrugerfleksibilitet. Forskningen vil også evaluere virkningen af forbrugernes energifleksibilitet på emissioner, energisystem og samfundet.

IDEAL4GREEN-projektet tager fat på globale udfordringer relateret til klimaændringer og overgangen til bæredygtige energisystemer gennem udviklingen og integrationen af mikronet. Disse mikronet spiller en kritisk rolle i håndteringen af vedvarende energikilders volatitlitet og opnåelsen af dekarboniseringsmål. Projektet bidrager til EU's mål om CO2-neutralitet i 2050 ved at styrke energifællesskaber og optimere lokal forsyning samt efterspørgsel. IDEAL4GREEN fokuserer på planlægning af mikronet samt deres design og drift og mekanismer for mikronets adskillelse og forbindelse til nettet. Projektet vil også undersøge planlægning, politik og de økonomiske rammer for sammenkoblede net og mikronet.
 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 07/06/2024