Bekæmpelse af hvidvask: Eksperter mødes på CBS for at tage den svære samtale

Hvordan skal de nyeste tendenser hos kriminelle imødegås? Er svaret mere teknologi? Mere viden? Nye arbejdsmetoder? Og tager alle nok ansvar? Alt er i spil, når private virksomheder, offentlige myndigheder og den akademiske verden sætter hinanden i stævne på CBS for at diskutere bekæmpelse af hvidvask.

17/06/2024

Hvidvask artikel

Fra første række hjemme i stuerne har hr. og fru Danmark i de seneste uger kunnet følge et usædvanligt persongalleri i TV2-dokumentaren ”Den sorte svane”. Muldvarpen Amira Smajic. Rockeren Fasar. Advokaterne Nicolai Dyhr og Lise Roulund. Forretningsmanden Martin Malm.

Via et kontor i København, der er fyldt med overvågningsudstyr, har dokumentaren givet seerne indblik i, hvordan hårdkogte kriminelle samt velrenommerede advokater og erhvervsfolk tilsyneladende arbejder tæt sammen om omfattende svindel, der især handler om at vaske sorte penge hvide. Fakturafabrikker, momsfinter og lyssky pengestrømme cirkulerer fra den gadekriminelle underverden op til den noble oververden og tilbage igen.

Politikere har efterfølgende talt om at stramme lovgivningen. Men spørger man lektor på CBS, Kalle Johannes Rose, der forsker i økonomisk kriminalitet og ikke mindst hvidvask, er det andre greb, der skal til.

”Jeg forstår godt reaktionerne. Og i virkeligheden afdækker dokumentaren kun en lille bitte flig af et stort problem, så der er bestemt brug for, at vi handler. Men det er ikke lovgivningen, der er det overordnede problem. Det er derimod den manglende koordinering mellem dem, der skal håndhæve den,” vurderer Kalle Johannes Rose, der har en fortid i Finanstilsynet.

SOLDATER UDEN GENERALER

I modsætning til, hvad nogle måske tror, er der nemlig mange forskellige aktører, som på hver deres måde har til opgave at bekæmpe hvidvask. De kommer både fra de offentlige myndigheder og fra private virksomheder.

Forestil dig, at Danmark var i krig, og Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet slet ikke talte sammen.

Kalle Johannes Rose, forsker

Den offentlige del udgøres af Erhvervsministeriet, Justitsministeriet og Skatteministeriet samt en række forskellige myndigheder og styrelser. Den private sektor rummer flere tusinde repræsentanter fra brancher som banker, revisionsfirmaer, Finans Danmark, Danske Spil og Advokatsamfundet. De har pligt til at indberette til de offentlige myndigheder, hvis de i deres arbejde støder på klienter, som benytter bankkonti eller forretningsmetoder, der giver mistanke om økonomisk kriminalitet.

”Du kan altså sige, at vi har flere tusinde soldater, der skal forsvare landets økonomi og forhindre, at der bliver lukket sorte penge ind i kredsløbet. Men der er ikke nogen general til at koordinere soldaterne. Det er op til hver enkelt soldat at fortolke, hvad der er den rigtige strategi, og hvordan man bedst går til opgaven. Og der er ingen, der ved, om revisoren, advokaten og skattemyndigheden har samme tilgang og risikovurdering,” påpeger Kalle Johannes Rose og tilføjer:

”Forestil dig, at Danmark var i krig, og Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet slet ikke talte sammen. Nu baserer indsatsen mod hvidvask sig oftere på individer end på hele organisationer. Og det er ikke lige så effektivt”.

HVIDVASK-FORUM PÅ CBS

CBS-forskeren er en af initiativtagerne til et arrangement om bekæmpelse af hvidvask, der finder sted den 20.-21. august på CBS. Her håber han at se beslutningstagere, eksperter samt aktører fra de mange brancher, der har til opgave at forebygge hvidvask. Deltagerne skal være med til at vurdere, hvordan de bedst skaber et samarbejde, der kan bidrage til, at målsætningerne i den nationale hvidvaskstrategi bliver nået. 

”Det konstante flow af nye hvidvaskskandaler har længe vist, at der er behov for en mere systematisk tilgang til at løse hvidvaskbekæmpelsen. Derfor inviterer CBS, i samarbejde med Finans Danmark og understøttet af myndigheder og andre danske universiteter, til et 2-dages ekspertforum. Forummet skal identificere sårbarheder, som bidrager til nye former for hvidvask. Og vi skal finde løsninger, der gør, at vi fremover, i fællesskab, kan skabe en ny ramme for en effektiv indsats mod hvidvask,” siger Kalle Johannes Rose og tilføjer:

Bankerne er et eksempel på en sektor, der tidligere tog let på ansvaret, men nu har taget opgaven på sig.

Kalle Johannes Rose, forsker

”Måske bliver nogle af samtalerne lidt svære, for selvfølgelig kommer vi med hver vores kultur. Men grundlæggende må det ikke kun være regler og pligt, der driver os. Det skal også være et samfundsengagement og et fælles ønske om, at vi samlet bliver så effektive som muligt til at imødegå hvidvaskning. Bankerne er et eksempel på en sektor, der tidligere tog let på ansvaret, men nu har taget opgaven på sig".

Som yderligere begrundelse for det kommende arrangement henviser CBS-forskeren til den nationale strategi for forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering 2022-2025. Heri står der: ”Myndighederne skal samarbejde med relevante aktører, herunder eksempelvis forskningsverdenen, som har kendskab til og viden om hvidvask og terrorfinansiering.”

HVIDVASKNING FOR MERE END LEGO OMSÆTTER

Og der er tilsyneladende også grund til at spænde hjelmen, hvis vi vil bekæmpe de personer, der betragter hvidvask som noget andet end et program på en vaskemaskine. Sekretariatet for hvidvask skønner således, at kriminelle årligt skrubber 68 sorte milliarder rene. Og ifølge Kalle Johannes Rose er det et meget konservativt bud. Det reelle tal kan være sagtens være det dobbelte. 

Men selv det forsigtige tal på 68 milliarder betyder, at den kriminelle under- og oververden omsætter for mere end LEGO Koncernen, der med sine 17.000 ansatte havde en nettoomsætning sidste år på 65,9 milliarder kroner.

”Selvfølgelig kan vi ikke stoppe kriminalitet. Men hvis vi kan begrænse det ulovlige pengeflow, fjerner vi en væsentlig del af incitamentet til kriminalitet. Og vi sikrer samfundet en pengestrøm, som kan komme os alle gavn,” fastslår Kalle Johannes Rose.

 

 

Kontakt: 

Lektor Kalle Johannes Rose: kjr.acc@cbs.dk

Journalist Kent Kristensen: kk.slk@cbs.dk
 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 17/06/2024