Toplederes uddannelse har markant effekt på co2-udledningen i virksomheder

Topledere med kandidatuddannelser er mere energieffektive og udleder derfor mindre co2 i deres virksomheder end ledere med lavere uddannelse, viser et nyt studie fra CBS.

18/12/2019

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Jo længere uddannelse du har, des mere bevidst er du om klimakrisen, og det overfører du til din virksomhed ved at lave tiltag, der øger energieffektiviteten.

Sådan lyder konklusionen i et nyt studie af sammenhængen mellem toplederes uddannelser og klimabelastning fra CBS.

”Vores resultater viser, at virksomheder med topledere, der har lange uddannelser, bruger markant mindre energi, end ledere med kort uddannelse. Et års ekstra uddannelse per leder reducerer virksomhedens energi-udledning med 7-9 procent,” forklarer Birthe Larsen, der er lektor ved Økonomisk Institut på CBS.

Sammen med forskere fra Københavns Universitet og Bocconi University i Milano, har hun undersøgt, hvilken effekt uddannelse har på energiudledningen i 600 danske virksomheder mellem 1996 og 2012.

”Det er ligegyldigt, hvilken type uddannelse, der er tale om – bare den er over bachelorniveau. Det tyder på, at effekten af uddannelsen handler om oplysning og evnen til at tilegne sig nødvendig viden,” lyder det fra Birthe Larsen.

Hospitalsindlæggelser forklarer sammenhængen
En lang uddannelse skaber en øget bevidsthed om klimaet, som toplederne tager videre med sig på arbejde, lyder tesen i studiet, der er udgivet i Journal of Environmental Economics and Management.

”Vi ved ikke præcis, hvad det er for nogle tiltag, lederne med lange uddannelser bruger i deres virksomhed, som har den positive effekt på energi-udledningen. Dog er sammenhængen mellem uddannelsesniveau og mængden anvendt energi, tydelig,” siger Birthe Larsen.

Forskerne har undersøgt denne sammenhæng ved hjælp af data fra sygehusvæsenet i forhold til, hvad der sker med virksomheden, når topledere – med korte og lange uddannelser – bliver sygemeldt fra arbejdspladsen.

”Vores data viser, at når en topleder med en lang videregående uddannelse, bliver langtidssygemeldt, sker der et fald i energieffektiviteten og der udledes mere co2. Når en mindre uddannet topleder bliver syg, sker der derimod ikke noget på det område,” forklarer Birthe Larsen.

Når én bliver uddannet, gavner det hele samfundet og klimaet
Resultaterne i det nye studie taler ind i en højaktuel debat om klima, og hvad man kan gøre for at mindske niveauet af drivhusgasser i atmosfæren, mener Birthe Larsen:

”Jeg synes, man skal tænke over at ansætte topledere med lange uddannelser, da det ikke kun er til gavn for dem selv, men har en positiv effekt på vores miljø generelt,” siger hun.

Men alle skal vel ikke være højtuddannede for at være dygtige topledere?

”Vi har brug for mange forskellige typer uddannelse generelt i Danmark. Men lige her har det en stor effekt at ansætte ledere med lange uddannelser. Det gavner som sagt mere end den enkelte person, men hele samfundet. Så jeg tror ikke på overuddannelse i denne sammenhæng,” slutter Birthe Larsen.
 

Fakta
Studiet er udarbejdet af:
Birthe Larsen, Copenhagen Business School
Morten Bennedsen og Phillip Rosenbaum, Københavns Universitet
Mario Daniele Amore, Bocconi University, Milano

For mere information kontakt Journalist Ida Eriksen

Sidst opdateret: Communications // 17/05/2022