Inequality

Platformen Inequality forsker i ulighed, dens årsager og konsekvenser. På dansk, europæisk og internationalt plan og på områder som erhvervsliv, økonomi og politik. Platformen inddrager ekspertviden fra alle CBS’ afdelinger og etablerer herigennem et tværfagligt blik på emner, der kan relateres til ulighed.

Inequality Picture

CBS forskningsplatform, The Inequality Platform, adresserer ulighedens årsager og konsekvenser i en globaliseret verden – på dansk, europæisk og globalt niveau og i dens mangfoldige og tæt forbundne former. Vi bidrager til det akademiske miljø og til samfundet med forskning, uddannelse og formidling, samarbejder med business, beslutningstagere og internationale organisationer. Initiativet løber 2018-2023.

Ulighed ligger til grund for mange af verdenssamfundets de store udfordringer. Vi forsker i en lang række af emner relateret til ulighed, eksempelvis sundhed, klimaforandringer og populisme. Arbejdsmarkedet og business, formue, kapital og fordelingspolitik. Der er behov for viden og evidens – også til at informere og guide politik og reformer.

Platformens ambition er at placere CBS tydeligt på verdenskortet over ulighedsforskning. Dette indebærer et tværfagligt perspektiv, hvor vi trækker på ekspertise fra hele CBS. Vi rækker ud både nationalt og internationalt til interessenter, forskningsnetværk og offentlighed. På den måde er platformen med til at virkeliggøre CBS’ ambition om at bidrage transformativt til samfundet som en vidensinstitution, der leverer forskning på højt niveau, udvikling af nye, innovative undervisningstilbud og en bred vifte af formidlingsaktiviteter.

For yderligere information kontakt

Charlotte Hansen ch.msc@cbs.dk
Jesper Bjørn jbj.msc@cbs.dk

Academic Directors
Birthe Larsen bl.eco@cbs.dk
Mogens Kamp Justesen mkj.egb@cbs.dk

Sidst opdateret: Business in Society platforms // 17/03/2022