Uddannelses- og forskningsministeriet: Kortlægning viser markant grøn forskningsindsats i Danmark

2020 var et godt år for grøn forskning i Danmark. En ny kortlægning af fordelingen af grønne forskningsmidler i 2020 viser, at der i alt er fordelt 4,4 milliarder kroner i 2020 fra både offentlige fonde, private fonde og EU.

29/09/2021

Decorative

Kortlægningen viser blandt andet;

  • at der i 2020 blev fordelt 4,4 milliarder kroner i 2020 fra både offentlige fonde, private fonde og EU.
  • at universiteterne er den primære modtager af midler til grønne forsknings- og innovationsprojekter med 66 procent, efterfulgt af små og mellemstore virksomheder med 17 procent og store virksomheder med 8 procent. GTS’er modtager 2 procent.
  • at ud af de syv indsatsområder i regeringens grønne forskningsstrategi gives der flest midler inden for de tre områder: Energiproduktion, landbrug og fødevareproduktion samt miljø og cirkulær økonomi.

Læs "Finansiering af grøn forskning og innovation i 2020". 

Sidst opdateret: Green Transition // 17/05/2022