Forskningshistorier

 • 17.03.22
  Kan vi involvere borgere på et tidligere stadie i forskningsprocessen? Ifølge ny forskning udgivet i tidsskriftet Research Policy kan borgere bidrage med nye, innovative perspektiver og hjælpe med til, at forskningen rammer der, hvor den gør mest gavn.
 • 17.03.22
  Corona er endelig begyndt at fylde mindre, men nu står Europa måske over for starten på en ny pandemi; energifattigdom. Krigen i Ukraine har påvirket de allerede stigende energipriser.
 • 11.03.22
  Anne-Marie Søderberg er professor emerita i interkulturel kommunikation og tværkulturel ledelse på CBS, hvor hendes forskning fokuserer på kulturer, identitetskonstruktioner, kommunikation og læreprocesser. Her deler hun sin indsigter og observationer af Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyys som leder.
 • 07.03.22
  Lektor Julie Uldam fra Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation deler her sin indsigt i de dilemmaer, globale erhvervsledere står overfor. Med to umiddelbare kriser, klimakrisen og den humanitære krise i forbindelse med krigen i Ukraine, hvad er så de potentielle konsekvenser for virksomheder, som skal tage nogle svære beslutninger for at balancere interessenters interesser med borgernes forventninger.
 • 04.03.22
  Typisk fremhæves Sydafrika som en succesfortælling om, at sanktioner var afgørende for bekæmpelsen af apartheid. Men ifølge professor med særlige opgaver (MSO) Eleni Tsingou fra Institut for Organisation på CBS, bør vi være pragmatiske, når vi diskuterer sanktioner, og hvad de kan opnå.
 • 03.03.22
  Danmark har nogle af verdens højeste ansættelses- og uddannelsesrater for kvinder. Ikke desto mindre er kvinder stadig underrepræsenterede på øverste ledelsesplan i danske virksomheder. Et nyt adfærdskodeks målrettet rekruttering til ledelses- og bestyrelsesposter hjælper både med at belyse og fremme ligestilling.
 • 03.03.22
  Formue placeret i udlandet er et fremherskende globalt fænomen, som vurderes at udgøre omkring 10 % af verdens landes bruttonationalprodukt. Den russiske elite er ikke alene om at gemme penge af vejen, men skiller sig alligevel ud ved at have ekstremt mange flere penge i skattely end andre store vestlige lande.
 • 01.03.22
  Foto
  Rusland har invaderet Ukraine. Find her eksperter fra CBS, som har viden om SWIFT, effekt på handel, kurser og investeringer, rejsemønstre, risiko for recession og meget mere.
 • 01.03.22
  diversitet pride
  Medarbejdere forventer i højere grad, at arbejdsgivere har fokus på mangfoldighed og inklusion. Og selvom det ikke længere er nok for virksomheder blot at hejse regnbueflaget, kan det være et godt sted at starte, mener Jannick Friis Christensen, der forsker i virksomheders engagement i LGBT+-bevægelsen.
 • 22.02.22
  diversitet
  I nogle sammenhænge kan det give mening med homogene ledelser. Men grundlæggende efterlader den manglende diversitet udfordringer, som også kan have samfundsmæssige konsekvenser, påpeger CBS-forsker.

Sider