Kodeks for diversitet i rekruttering

Tilmeld din virksomhed Kodeks for Diversitet i Rekruttering til ledelse og bestyrelser og vær med til at fremme ligestilling. Det frivillige kodeks er udviklet i samarbejde med syv searchfirmaer i Danmark, ligestillingsministeren og Copenhagen Business School (CBS). Kodeks består af otte principper, som alle search- og rekrutteringsfirmaer kan tilslutte sig.

Kodeks for diversitet i rekruttering

Logo kodeks for diversitet i rekrutteringUdviklingen med at få flere kvindelige ledere går kun langsomt fremad. Kvinder udgør knap 15 pct. af direktionsmedlemmerne i de danske virksomheder og 19 pct. af bestyrelsesmedlemmerne. Over halvdelen af alle virksomheder i Danmark har ikke én eneste kvinde i deres bestyrelse. Derfor har search- og rekrutteringsfirmaer i samarbejde med ligestillingsministeren og CBS taget initiativ til et frivilligt kodeks, der skal bidrage til større diversitet og skabe overblik over praksis, når der rekrutteres til bestyrelses- og ledelsesposter for store private og offentlige virksomheder samt offentlige myndigheder.

Alle rekrutterings- og searchfirmaer kan tilslutte sig kodekset og dets otte principper for større diversitet i rekruttering til ledelse og bestyrelser. Et af kodeksets centrale principper er at tilstræbe, at mindst 33 pct. af de potentielle kandidater, der præsenteres for klienter, er kvinder. Derudover forpligter firmaerne sig blandt andet til at øge bevidstheden blandt egne medarbejdere om de ubevidste bias, som kan påvirke valget af kandidater.

Firmaerne forpligter sig samtidig til at indrapportere data om udviklingen for rekruttering til bestyrelses- og ledelsesposter til CBS, så effekten af kodekset følges. De indrapporterede data behandles fortroligt og anonymiseres inden offentliggørelse. Projektet ledes af Professor Sara Louise Muhr fra Copenhagen Business School

CBS afholder desuden en årlig workshop med fokus på resultater og erfaringsudveksling.

Du kan læse mere om de otte principper og indrapportering af data i kodekset.
PDF iconkodeksbilag-dansk1.pdf

Du kan downloade logoer til brug for hjemmesider, informationsmateriale, email-signatur mv.
Download logo-filer

Følgende virksomheder har tilsluttet sig kodekset:

 • Spencer Stuart
 • ODGERS BERNDTSON
 • Russell Reynolds Associates
 • Egon Zehnder
 • Amrop
 • Korn Ferry
 • Heidrick & Struggles
 • Unique Human Capital
 • Zeuthen Storm
 • Boyden
 • Genitor
 • Kjerulf Executive Search
 • Mangaard Partners
 • DNA Headhunting
 • Human Capital Group
 • Stanton Chase
 • Compass Human Resources Group A/S
 • Ingvardsen Partners
 • Adaptum Partners
 • Case Rose - InterSearch
 • Pluss Leadership
 • Nigel Wright Consultancy
 • MUUSMANN
 • Mercuri Urval A/S
   

Herunder kan du tilmelde din virksomhed – hvorefter vi vil kontakte dig med henblik på indrapportering. Vi beder om 2 kontaktpersoner per virksomhed.

Undersøgelsen ledes af Professor Sara Louise Muhr, Copenhagen Business School på foranledning af Ligestillingskontoret under Udenrigsministeriet.