CBS’ banebrydende tilgang til digital ledelse

BSc in Business Administration and Digital Management er nu en af CBS’ mest populære uddannelser i forhold til antallet af ansøgere, og det første hold studerende er lige blevet færdige. Imponerende for en uddannelse, der nær ikke var blevet til noget.

30/06/2021

Der er en voksende forståelse af, vi bliver nødt til at imødegå spørgsmål om digital omstilling med fokus på samfund, politik og organisationer. Derudover bør vi fokusere på mennesker og ikke længere kun tale og tænke teknologi isoleret set. Uddannelsens tværfaglige perspektiv har givet det første hold studerende et anderledes sæt kompetencer.

Professor mso, Mikkel Flyverbom forklarer om denne banebrydende uddannelse, og om den potentielle betydning den fremadrettet kan få for samtlige uddannelser på CBS.

data_graduates_617x347.jpg

Summary

Stigningen i digitale teknologier og data-drevne tilgange har bragt samfundet mange fordele. Samtidig giver den digitale omstilling også plads til misinformation, overvågning og teknologiske protestaktioner. Og udviklingen går stærkt. Disse udfordringer kræver akademisk ekspertise, refleksioner og rådgivning om, hvordan digital omstilling kan udvikles og styres på ansvarlig vis. For den første gruppe studerende sikrer denne bacheloruddannelse i virksomhedsledelse og digital styring et andet udgangspunkt, når det handler om at tænke på teknologiens rolle i organisationer, virksomheder og samfundet mere generelt.

 

Fortæl mig hvorfor denne uddannelse nær ikke var blevet til noget?

Tilbage i 2017-2018 tror jeg, at der var fokus på behovet for digitale kompetencer i forskellige uddannelser på CBS, men også mere bredt i Danmark. Samtidig var der en snæver forståelse af, hvad en uddannelse, der fokuserede på teknologi eller digitale forandringer burde omfatte, så det tværfaglige aspekt af denne uddannelse var en af de ting, ministeriet reagerede på.

Jeg vil mene, at det er en af uddannelsens styrker – en af CBS’ styrker – at vi har disse kombinationsuddannelser. Tænk for eksempel på en af de traditionelt set mest populære uddannelser på CBS nogensinde, International Business. Denne uddannelse har altid handlet om at kombinere fokus på globaliseringsprocesser med fokus på virksomhedsøkonomi. Det minder på mange måder om Digital Management. Den har det her fokus på de store samfundsmæssige udfordringer såsom digitalisering, som absolut er på vej op og helt centralt for samfundsudviklingen. Jeg tror, at det tog ministeriet lidt tid at forstå behovet for den slags kombinationer. Derudover var uddannelsen på engelsk, og på det tidspunkt var det overordnede fokus på dansksprogede uddannelser.

Hvor stor indflydelse har de studerende haft på uddannelsen?

Vi havde en komplet uddannelsesplan, forstået på den måde at alle kurserne var planlagt og beskrevet. Men eftersom alle kurserne var skræddersyede til uddannelsen – og intet af det havde jo været gjort tidligere – spillede de studerende en vigtig rolle i forhold til feedback. Vi har haft en fantastisk aktiv gruppe studerende i studienævn og Quality Board– helt ulig noget jeg tidligere har oplevet på CBS. De hjalp os med at udpege, hvad der virkede, og hvad der ikke virkede, og de identificerede overlap mellem de forskellige kurser. Vi har helt afgjort lært en masse af deres erfaringer, og ting blev kalibreret, efterhånden som vi bevægede os fremad.

Hvornår fik du først idéen til denne uddannelse?

Tja, jeg begyndte at overveje idéerne til uddannelsen for måske 7-8 år siden, men det tog et stykke tid at opbygge interesse for denne type idéer – man kan altid sige, ”Jeg ville ønske, vi var begyndt på det fem år tidligere,” – men for tre år siden, kom der et vindue på CBS, hvor tilstrækkeligt med folk og dekanen så potentialet og behovet for denne form for kompetence, og derefter kunne vi begynde processes med at skabe uddannelsen.

Uddannelsen er skabt på baggrund af de mange erfaringer fra forskellige, nuværende uddannelser på CBS, herunder bachelor- og kandidatuddannelserne samt -kurserne. Mange af uddannelserne eksperimenterede allerede med fokus på teknologi og datafisering, så jeg tog alle disse erfaringer og samlede dem i denne uddannelse.

Når du kigger på andre danske universiteter, ser du så lignende uddannelser?

CBS har flere tekniskorienterede IT-uddannelser, og der er et par uddannelser på Københavns Universitet og IT Universitetet, som fokuserer på krydsfladen ellem handel og IT. Men vores uddannelse har et andet udgangspunkt. Jeg ville definere Digital Management som en klassisk CBS-uddannelse med det samme tværfaglige udgangspunkt, som vi på CBS altid har haft, når det drejser sig om ”handelsvirksomhed i samfundet”, der ser på både handel og virksomhedsledelse samt spørgsmål om organisationer, mennesker og samfund. Og så tilføjer vi denne tekniske dimension, der siver ind i mange af uddannelserne på CBS lige nu.

Jeg ville sige, at denne uddannelse har CBS-stemplet, men også en meget klar orientering mod spørgsmål om digitale teknologier og data, som ikke rigtig er standard på andre universiteter. Det er derfor, vi har studerende fra hele verden. 40 procent af vores studerende er udlændinge, og de kommer her, fordi de ikke kunne finde noget lignende i Tyskland, Sverige, Italien eller hvor de nu kommer fra.

Hvad håber du for dine første studerende?

Når jeg tænker på mine studerende, forestiller jeg mig dem som en lille hær, der går rundt derude med en anden og mere reflekteret tilgang til teknologiens rolle i organisationer, virksomheder og samfundet. Mit håb er, at de kan hjælpe os med at udvikle mere nuancerede måder at arbejde med digitale teknologier på i organisationer og hjælpe med at sætte en ny form for dagsorden for dette domæne. En dagsorden der ikke kun fokuserer på teknologien, men som også har dette bredere fokus på, hvad teknologier gør i konkrete omgivelser.

Når jeg taenker på mine studerende, forestiller jeg mig dem som en lille haer, der går rundt derude med en anden tankegang, når det handler om teknologiens rolle i organisationer, virksomheder og samfundet

Er der planer om at rykke uddannelsen op på kandidatniveau?

Lige nu har vi ingen planer om en kandidatuddannelse på dette område. I år lader det til, at en tredjedel af vores studerende har søgt ind på kandidaten i e-business, hvilket er det helt naturlige valg. Lige nu søger nogle af de studerende mod økonomi, sociologi og andre uddannelser, og jeg synes, at det er sådan, det skal være. Vores mål er at have en meget bred bacheloruddannelse, hvor de studerende efterfølgende kan finde deres egen vej, som så leder dem i den retning, de gerne vil gå i.

Det er mit håb, at en sådan bacheloruddannelse vil blive en del af et voksende fokus på behovet for kompetencer inden for de digitale teknologier og dataanalyse som en del af alle uddannelser på CBS. På et tidspunkt, måske om ti år, behøver vi slet ikke at have en sådan uddannelse, fordi den udgør en kernekomponent i alle uddannelserne på CBS.

Hvordan vil denne uddannelse medvirke til at styrke det teknologiske domæne på CBS?

Når man skaber en uddannelse, og man har brug for mange kursuskoordinatorer og undervisere, som pludselig får mulighed for at fremhæve deres interesser i spørgsmål om digitale teknologier, så tror jeg, at det skaber momentum. Folk, som mestendels betragter dem selv som ledelseseksperter, men som har arbejdet en hel del med teknologi, kan pludselig fremhæve den dimension i deres arbejde.

Det relaterer også til vores arbejde med den Digital Transformations platformen, som jeg leder sammen med Ioanna Constantiou fra Institut for Digitalisering. Aktiviteterne på denne platform viser os, at der på CBS udføres megen forskning, der fokuserer på digitale teknologier og data.

Overordnet set tror jeg, at disse interesser skaber et momentum, der styrker det teknologiske område ved at gøre det synligt for både undervisning og forskning med denne orientring. Jeg håber, at udviklingen hen ad vejen vil cementere CBS som en nøglespiller med en endnu stærkere relation til STEM-forskningsmiljøer og mediestudiemiljøer på andre universiteter.

Hvordan bidrager denne uddannelse til CBS’ overordnede strategiske mål?

Tja, jeg synes, at det er interessant, at der lader til at være et behov på uddannelsesmarkedet for uddannelser, der både er afhængige af og bygger på de styrker, CBS allerede har udviklet, der samtidig omfatter nye emner og nye agendaer, som skal kigges på og arbejdes med i samfundet mere generelt.

Vores fokus på at kombinere det, CBS allerede gør bedst, med større samfundsmæssige forandringer, er noget vi kan bygge videre på og oversætte til andre områder og udfordringer, for eksempel i relation til klimaet eller spørgsmål om ulighed. Du ved, alle den slags ting, som er en del af vores strategi.

Jeg tror, at det er essentielt, at vi adresserer denne type samfundsmæssige udfordringer på uddannelsesniveau, fordi det er her, man har den største indvirkning. Når jeg ser tilbage på min karriere, så tror jeg, at jeg vil have haft den største indvirkning ved at etablere denne uddannelse. På en eller anden måde vil den have større indvirkning end min forskning og andre typer af offentligt engagement, fordi den vil udgøre fundamentet for at udvikle måden, mennesker tænker på og på at opbygge studerendes kompetencer.

Det er det, der motiverer mig som individ, og det gør mig også rigtig stolt, at vi kan gøre disse ting på CBS. Vi har så mange kursuskoordinatorer og undervisere, der gladelig tog imod muligheden, og de har været engagerede i at opbygge noget meget komplekst. Jeg synes, at det er noget, vi kan være stolte af som institution. 

Læs mere om programmet BSc Business Administration and Digital Management

 

 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 19/05/2022