Kom med til Ledelseugen i uge 44

Hvordan leder vi offentlig innovation? Organisering, praksis og værdiskabelse i Ledelseugen 2022

28/10/2022
Hvordan kan du som leder arbejde med samskabelse, design, selvledelse, prøvehandlinger og skyggesiden af offentlig innovation? 
 
Kom med til spændende gå-hjem-møde i Ledelsesugen, hvor du kan møde Anne Reff Pedersen og andre bidragsydere til bogen ’Ledelse af offentlig Innovation’ og diskutere ledelse af innovation i den offentlige sektor. 
 
Arrangementet finder sted torsdag den 3. november mellem 16:30 -18:30 på Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg. Du kan tilmede dig her.
 

Innovation behøver ikke at ske ved, at man ’vender det hele på hovedet’. Denne tilgang kan faktisk skabe mistrivsel og stress.

 
I anledning af Ledelsesugen i uge 44, sætter CBS fokus på offentlig ledelse med en artikelserie, hvor vi bygger bro mellem forskning og offentlig ledelse i praksis.
 
I denne artikel fortæller CBS-professor (mso), Anne Reff Pedersen om betingelserne for innovation i offentlige organisationer.
 
Hun har forsket i feltet i en årrække og slår fast, at demokratisk beslutningstagning og en mere bureaukratiske organisationsform ikke er uforeneligt med innovation, som mange måske tror:
 
»Der hersker en opfattelse af, at innovation er at sidde under et træ og udtænke radikale tanker om, at det hele skal laves om. Men innovation er meget bredere end det og kan lige så godt være, når ledere eller medarbejdere fx lykkes med at sætte borgere i spil på en ny måde. Derfor er vigtigt, at man som offentlig leder er tæt på driften, så man forstår processerne, og hvordan de kan tilpasses og gøres bedre.«, fortæller Anne Reff Pedersen i artiklen.
 
 
 
Sidst opdateret: CBS Leadership // 28/10/2022