Leading and Following in a Complex World - Inaugural Lecture by Honorary Doctor Mary Uhl-Bien

Hvordan kan man lede i en kompleks verden? Kom til åbningsforelæsning med CBS æresdoktor Mary Uhl-Bien og hør hendes syn på ledelse og følgeskab. Foredraget afsluttes med en diskussion af, hvordan man ved at se kompleksitet som en mulighed og ikke som en krise kan hjælpe folk til ikke blot at overleve, men også trives i kompleksitet.

Torsdag, 16 marts, 2023 - 15:00 to 16:00

Alle, der har oplevet den globale pandemi i 2020 og de begivenheder, der fulgte efter, kan fortælle dig, at vi lever i en forandret verden. Folk stiller ikke længere spørgsmålstegn ved, om vi befinder os i kompleksitet, den virkelighed er blevet gjort eksplicit klar. Det, de nu vil vide, er, hvad det betyder for, hvordan vi skal lede anderledes. I sin tiltrædelsesforelæsning diskuterer professor Uhl-Bien ledelse i kompleksitet ud fra et synspunkt om, hvordan man kan muliggøre den adaptive proces i mennesker og organisationer. Den adaptive proces finder sted, når individer og systemer forholder sig til spændinger mellem pres for forandring (f.eks. innovation, nytænkning, læring, vækst) og pres for stabilitet (f.eks. nuværende præstationer, kortsigtede resultater, status quo) gennem kombinerede handlinger af ledelse og opfølgning for at skabe adaptive resultater. Den er afledt af kompleksitetsteorien inden for de fysiske og biologiske videnskaber. Den adaptive proces er en fraktal dynamik, hvilket betyder, at den samme proces forekommer på alle niveauer. Den gode nyhed er, at når man først kender processen, kan man anvende den i enhver situation, der kræver tilpasningsevne. Foredraget begynder med at forklare, hvordan kompleksitet og den adaptive proces adskiller sig fra den traditionelle forståelse af ledelse og følgeskab. Afslutningsvis diskuteres det, hvordan man ved at se kompleksitet som en mulighed og ikke som en krise kan hjælpe folk til ikke blot at overleve, men også at trives i kompleksitet.

 

Efter foredraget er vi glade for at byde dig velkommen til en reception i atrium DH.C - Central Square, (Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg) kl. 16.00 - 17.30.

 

Du bedes tilmelde dig til at deltage her

 

Bemærk venligst også, at arrangementet afholdes på engelsk.

 

 

Sidst opdateret: CBS Leadership Centre // 25/01/2024