Plagiering – hvad er det?

Se resultatet fra spørgeskemaundersøgelse om hvordan CBS-studerende opfatter begrebet plagiering.

01/06/2018

Plagiering - resulat af survey

CBS Bibliotek gennemførte i efteråret 2017 en undersøgelse af CBS-studerendes forståelse af og holdning til plagiering. 755 studerende deltog i undersøgelsen og resultaterne var interessante, men ikke helt så overraskende.

Hovedkonklusionerne er:

  • CBS-studerendes forståelse af plagiering er traditionelt og kredser mest om det at anvende andres tanker og formuleringer uden at angive det i teksten ved hjælp af henvisninger og referencer.
  • En tredjedel af respondenterne erkender enten at være meget usikre på deres forståelse af plagiering eller har ganske enkelt ingen fornemmelse af om de forstår hvad det indebærer eller ej.
  • Studerendes primære kilde til viden om plagiering er deres undervisere og vejledere, skarpt forfulgt af medstuderende og bibliotekspersonale.
  • Det anses som en alvorligere forseelse at præsentere andres ideer og tanker som ens eget end at kopiere ord og sætninger uden korrekt kildehenvisning.
  • Fænomenet selvplagiering ringer ingen klokker hos hovedparten af de adspurgte. 60 % svarer således at de ikke betragter det at aflevere en allerede bedømt opgave til bedømmelse i et andet kursus som særligt problematisk.
  • Et ikke ubetydeligt antal respondenter anser ikke det at indlevere en lånt eller købt opgave til bedømmelse som særligt alvorligt.
  • 20 % af respondenterne angiver at de på et eller andet tidspunkt i deres studieforløb har følt sig fristet til at plagiere. Af disse har 19 % rent faktisk plagieret, mens hele 36 % ikke ved om de har plagieret eller ej!
  • 45 % af respondenterne mener at kende nogen som har plagieret.
  • De væsentligste årsager til at studerende plagierer er: arbejdspres, at det er let, desperation, misforståelse

Vi samler selvfølgelig op på resultaterne og sætter relevante tiltag i gang. Tusind tak til alle jer, der har bidraget med input.

 

 

Sidst opdateret: CBS Library // 01/06/2018