Nyt: Medie- og kommunikationsleksikon

En nem og hurtig vej til at forstå begreber og teoretikere inden for medie- og kommunikationsteori. Nu er der adgang til leksikonet online via CBS Bibliotek.

05/11/2013

Skærmbillede af Medie- og kommunikationsleksikon
Billede: skærmbillede fra leksikon

Hvad er det nu hermeneutik går ud på? Er Luhmann, Habermas eller Bourdieu relevant til min opgave? Hvem har skrevet om social marketing?
Det kan du blive klogere på, hvis du tager på rundtur i det nyanskaffede online leksikon Medie- og kommunikationsleksikon.

Hvad indeholder leksikonet?

Medie- og kommunikationsleksikon, fra forlaget Samfundslitteratur, er et lettilgængeligt leksikon med korte artikler, som giver en hurtig indføring i et hav af emner inden for medie- og kommunikationsteori.

Du kan finde artikler om alt fra diskursanalyse og medieplanlægning over risikokommunikation og kognition.

Emnerne er beskrevet i et letforståeligt sprog. Der er henvisninger til relaterede emner i teksten, så du nemt kommer omkring flere aspekter af et begreb.

Alle artikler har henvisninger til relevant litteratur, som du kan bruge til videre læsning. Bidragyderne er faglige specialister fra både Nordeuropa og USA, som gør leksikonnet til et godt alternativ til Google og Wikipedia.

 

Hvornår skal jeg bruge et leksikon?

Bibliotekarerne på CBS Bibliotek anbefaler ofte, at man bruger encyklopædier og leksikonartikler i den første fase af litteratursøgningen. Det er et godt sted at starte, når man ikke kender sit emne særlig godt og har brug for mere viden for at beskrive sit problemfelt eller skrive en problemformulering.

I et leksikon får man ofte et godt overblik og det er hurtigere at læse end bøger om tilsvarende emner. Bøgerne skal man selvfølgelig i gang med efterfølgende, når man har fået mere indsigt og kan lave mere præcise litteratursøgninger.

Leksika er også gode, når du har brug for en definition af et begreb fx til en oversættelse. Og selvfølgelig når du bare er nysgerrig.

 

Hvor er der adgang til Medie- og kommunikationsleksikon?

CBS-studerende og -ansatte har adgang til leksikonet uanset, hvor de er – på campus, hjemme eller på rejse. Andre kan benytte det på CBS Bibliotek Solbjerg Plads.

 

Andre databaser du kunne finde interessante:

Communication and Mass Media Complete – en database fra EBSCO med fokus på medier og kommunikation. Basen indeholder en lang række videnskabelige tidsskrifter og er et relevant sted at finde artikler og literature reviews.

Handbook of pragmatics – online opslagsværk med dybdegående artikler indenfor lingvistik og pragmatik samt biografier af forskere, overblik over forskningstraditioner og -metoder.

Flere databaser som beskæftiger sig med emnerne Kommunikation og Massemedier.


 

Sidst opdateret: CBS Library // 13/08/2018