Få struktur på opgaven

CBS Biblioteks skrivekonsulent Thomas Basbøll giver gode råd til studieteknikker i en serie på 5 korte artikler.

20/11/2019

Student writing a plan

Husk at en skriftlig opgave består af afsnit, der hver underbygger, uddyber eller forsvarer en enkelt påstand. Når du tænker disposition, skal du egentlig bare overveje, hvordan disse påstande skal arrangeres, hvordan de forholder sig til hinanden. Din disposition leder læserens opmærksom i gennem en række oplevelser (læseoplevelser) der varer ca. ét minut hver. Du bestemmer rækkefølgen.

De fleste opgaver har en indledning og en konklusion. I indledningen skal du placere opgaven i verden, opsummere dit fags ”state of the art”, og kort fremlægge dine resulter (eller i hvert fald din problemformulering). I konklusionen, skal du igen fremstille dine resultater og deres implikationer på den stærkeste og mest interessante måde du kan. Du skal forestille dig den bedst kvalificerede læser, nemlig den der lige har læst og forstået hele din opgave. Tænk på indledning og konklusion som ”bogstøtter” omkring resten af dine afsnit.

Der er mange måder af gå til resten af opgaven, men du gør godt i at sikre dig at visse elementer er på plads. Du bør give din læser nogle baggrundsinformationer om den virksomhed eller branche eller region du har kigget på. Mind din læser om, hvad de kan forvente af din genstand givet de teorier, du bruger. Du skal præsentere din metode på en troværdig måde, så læseren får tillid til dine data. Og du vil forhåbentlig kunne udfordre din læser lidt med din analyse, der kaster nyt lys over en måske ellers velkendt sag. Du prøver at påvirke din læser på en eller anden måde, derfor skal du også diskutere konsekvenserne af dine resultater i teori eller i praksis. Hvordan skal læseren nu se eller gå til verden? Hvad har ændret sig?

Det kan være nyttigt at se din teori som en ”ramme” om dine resultater og dine data som deres ”basis”. Din opgave leverer et budskab, der gerne skulle påvirke læserens tænkning. Husk at læseren er i sin gode ret til forholde sig skeptisk, og denne skepsis kan udtrykke sig i kritik. Det er helt almindeligt, og det er på mange måde netop det, du håber, at du vil få. Det er det, man nogle gange kalder ”pushback”, og en god struktur betyder, at du står stærkt, når du modtager den. Så lærer du noget.

Interesseret i mere?

Andre artikler i serien

Sidst opdateret: CBS Library // 20/11/2019