Yearbook of International Organizations

Indeholder oplysninger om mere end 70.000 internationale organisationer.

Yearbook of International Organizations

Indeholder oplysninger om mere end 70.000 internationale organisationer.

Indhold i Yearbook of International Organizations

Årbogen indeholder detaljerede beskrivelser af internationale organisationer. Det inkluderer også relationer og links til andre internationale organisationer. Derudover gives der biografiske oplysninger om ledende medarbejdere samt bibliografiske oplysninger om organisationens vigtigste publikationer og informationsydelser.

Indholdet kan tilgås via følgende undermenuer:

  • Organizations: denne undermenu er den centrale del af databasen. Du kan vælge mellem en Simple Search eller en Advanced Search.
  • Geography: her kan der bl.a. søges efter organisationer med hovedsæde i et bestemt geografisk område.
  • Subjects: her kan søgninger afgrænses til organisationer efter emner. De er opbygget efter en bestemt emnekategori (UIA's Classified Subject Guide and Index).
  • Bibliography: indeholder bibliografiske referencer til publikationer og informationsressourcer udgivet af de internationale organisationer
  • Statistics: adgang til statistik om internationale organisationer
  • UN SDGs: internationale organisationer og deres tilknytning til FN's SDG'er (FNs bæredygtige udviklingsmål). I sidste ende vil det være muligt at trække lister over organisationer, der er forbundet med de forskellige FN-SNG-verdensmål.

Dækning:

Databasen indeholder mere end 70.000 internationale organisationer og inkluderer mellemstatslige organisationer (IGO'er) og internationale ikke-statslige organisationer (INGO'er) i 300 lande og territorier. Cirka 1.200 nye organisationer tilføjes hvert år. Databasen opdateres regelmæssigt.

Tips fra bibliotekaren 

User Guide (Brugervejledning): i den øverste menulinje har du adgang til en detaljeret brugervejledning om databasens indhold og funktionalitet

Eksport af data: Du kan eksportere op til 500 poster til Excel-, CSV- eller TXT-format

Facts om Yearbook of International Organizations

Omfang Information om mere end 70.000 organisationer
Geografisk dækning Verden
Leverandør Brill / Martinus Nijhoff Publishers (Redaktør: Union of International Associations)

 

Sidst opdateret: CBS Library // 01/03/2023