Statistiske Efterretninger / Danmarks Statistik

Nyeste tal fra Danmarks Statistik om en lang række emner beskrevet med tekst, tabeller og figurer.

Statistiske Efterretninger / Danmarks Statistik

Nyeste tal fra Danmarks Statistik om en lang række emner beskrevet med tekst, tabeller og figurer.

Indhold i Statistiske Efterretninger

Nyeste tal fra Danmarks Statistik om en lang række emner beskrevet i tekst, tal og figurer. Efterretningerne kommer som månedlige, kvartalsvise eller årlige opgørelser.  

Statistiske Efterretninger henvender sig til professionelle brugere, som ønsker de nyeste tal så snart de er tilgængelige.

Statistiske efterretninger udkommer i disse serier:

 • Arbejde, indkomst og formue
 • Befolkning og valg
 • Erhvervslivet på tværs
 • Erhvervslivets sektorer
 • Geografi, miljø og energi
 • Kultur og kirke
 • Levevilkår
 • Nationalregnskab og offentlige finanser
 • Penge og kapitalmarked
 • Priser og forbrug
 • Uddannelse og viden
 • Udenrigsøkonomi

Der gives også adgang til tidligere serier/ emneindgange.
CBS Bibliotek modtager ikke længere løbende papirudgaver af Statistiske Efterretninger. Ligeledes er papirudgaverne fra tidligere årgange ikke tilgængelige. Dog opbevares et indbundet eksemplar af hver årgang i Magasin 1, dvs. kælderen på Solbjerg Plads til brug for forskere på CBS.
 

 

Tips fra bibliotekaren 

De relevante titler kan fremsøges enten Emneopdelt, Tidsopdelt eller Nummeropdelt.

 

Fakta om Statistiske Efterretninger

Geografisk dækning Danmark
Leverandør Danmarks Statistik

 

Sidst opdateret: CBS Library // 18/03/2020

Adgang til databasen

Kun på CBS Campus.