Offentlige indkøb

Online udgave af bogen ”Offentlige indkøb i praksis” af Jesper Fabricius samt EU-direktiver, danske love, bekendtgørelser og cirkulærer om EU's udbudsregler. Regelsamlingen opdateres løbende. Kontakt personalet for udlevering af password.

Offentlige indkøb

Online udgave af bogen ”Offentlige indkøb i praksis” af Jesper Fabricius samt EU-direktiver, danske love, bekendtgørelser og cirkulærer om EU's udbudsregler. Regelsamlingen opdateres løbende. Kontakt personalet for udlevering af password.

Indhold i Offentlige indkøb

 • Nyhedsbreve indeholder kommentarer til nye afgørelser og domme samt omtale af ny lovgivning mm.
   
 • Afgørelsessamling indeholder afgørelser og domme fra Klagenævnet for Udbud, de danske domstole og EF-Domstolen.
   
 • CPV: oversigt over og henvisninger vedr. CPV-glossaret. CPV står for Common Procurement Vocabulary. Der er en CPV-kode for hver type af vare, tjenesteydelse og bygge- og anlægsopgave.
   
 • Litteratur giver en oversigt over relevant litteratur inden for området. (Bemærk at denne liste senest er opdateret i 2003).  
   
 • EU-regulering og dansk lovgivning inden for området. Denne regelsamling opdateres løbende og indeholder alle relevante EU-direktiver, danske love, bekendtgørelser og cirkulærer om EU’s udbudsregler.
   
 • Links til udvalgte hjemmesider
   
 • Online udgave af bogen ”Offentlige indkøb i praksis” af Jesper Fabricius. Onlineudgaven er identisk med den trykte udgave.

 

Offentlige indkøb er en del af en fælles hjemmeside for Karnov Groups produkter, hvor du også kan finde FED, Karnov Jura, UfR, Skat & Revision og EU-Karnov på siden.

Tips fra bibliotekaren 

Du kan vælge mellem at søge ned i alle dokumenter i Karnov, dvs. på tværs af alle moduler eller vælge at søge ned i et enkelt modul.

I søgeboksen på forsiden eller i øverste højre hjørne inde i de enkelte moduler søger du på tværs af alle moduler.

Hvis du ønsker kun at søge inden for et enkelt modul, vælger du søgeboksen i pågældende modul.
Til højre for søgeboksen kan du afgrænse kronologisk.

Søgeteknikker

Ved hver søgning er der to muligheder:

 • Søg: søgning i alle moduler og dokumenter
 • Gå til: indtast et dokuments reference og gå direkte til dokumentet. Referencen kan være et årstal og løbenummer/sidenummer, et kaldenavn eller en forkortelse evt. med angivelse af en paragraf.

I Karnov er der automatisk trunkering, dvs. der søges på alle bøjningsformer af det indtastede søgeord og på de sammensætninger, som ordet er en del af.

Hvis du vil søge på et ord uden trunkering, kan du sætte det i citationstegn (frasesøgning).

Ved søgninger på mere end ét søgeord opfattes et mellemrum som et "og", dvs. alle søgeord skal indgå i søgeresultaterne. Ordene står samtidig inden for maks. 30 ord i dokumentet. Denne begrænsning kan ophæves ved at bruge citationstegn omkring søgeordene.

Søgeresultatet kan du arbejde videre med ved enten at tilføje nye søgeord eller ved at filtrere søgeresultatet:

 • Sortering: efter forekomster, nyeste først eller retskilder
 • Filtrere (afgrænse): i venstremenuen kan du afgrænse efter dokumenttype i form af lovgivning, retspraksis og litteratur. I menuen lige under søgeboksen kan du afgrænse ved hjælp af emne, forfatternavn, modul, efter år, gældende / alle versioner.

Søg i eksterne kilder: du kan supplere din søgning ved at vælge søgefunktionen ”Søg i eksterne kilder”, hvorved du søger i udvalgte eksterne hjemmesider som Folketinget, Høringsportalen, EU-Oplysningen og Europa-hjemmesiden.

Udskriv dokumenter

Alle dokumenter med et printerikon / downloadikon kan du udskrive. Du kan vælge at udskrive hele loven eller en bestemt paragraf eller et kapitel.
 

Fakta om Offentlige indkøb

Leverandør Karnov Group

Emner

Typer

Sidst opdateret: CBS Library // 06/07/2016