MSCI ESG Direct

MSCI ESG Direct måler de sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige (ESG) resultater i næsten 9.000 virksomheder, hvoraf 8.000 er med den aktuelle ESG-score og uddybende rapporter.

MSCI ESG Direct

MSCI ESG Direct måler de sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige (ESG) resultater i næsten 9.000 virksomheder, hvoraf 8.000 er med den aktuelle ESG-score og uddybende rapporter.

Indhold i MSCI ESG Direct

MSCI's ESG Direct er en online platform til evaluering af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) data, indhold, og analyser på virksomheds-, branche- og tematisk rapportniveau.

Den indeholder:

  • Aktuel ESG-score for 8.000 virksomheder
  • Baggrundsrapporter om virksomheder; Issuer Summary, ESG Ratings Tearsheet (kort resumé), ESG Ratings Report (fuld rapport), Industry Report
  • Tematiske rapporter om tendenser og aktuelle problemstillinger om ESG

Alle virksomheds-, branche- og temarapporter kan tilgås i PDF-format og/eller via en datascreener, som giver mulighed for eksport til Excel-, TAB- eller CSV-filer.

Tips fra bibliotekaren 

MSCI ESG Direct er organiseret i to hovedfaner: 1/ Companies (virksomheder) og 2/ Reports and Publications (rapporter og publikationer).

Fanen Companies er det sted, hvor du finder virksomheder i MSCI ESG univers, og de rapporter, der offentliggøres for enkelte virksomheder. Fra fanen kan du downloade virksomheds- og brancherapporter, eksportere data til MS EXCEL, søge efter virksomheder med specifikke ESG-ratings eller søge efter virksomheder i bestemte lande eller brancher.

Fanen Reports and Publications er der, hvor mere emnebaserede eller tematiske rapporter og publikationer er placeret og kan downloades. Rapporterne er inddelt i fem kategorier: Green Bond Index Note, Industry, Methodology, Thematic, Other.

Man kan afgrænse sin søgning til land-, branche- og/eller ESG-klassificering. Eller til en bestemt virksomhed.

Mere information om søgning og indhold kan findes på den engelske side

 

Facts om ​MSCI ESG Direct

Omfang Cirka 9.000 virksomheder, 8.000 med aktuel ESG rating
Tidsmæssig dækning Aktuel
Geografisk dækning Hele verden
Leverandør MSCI

 

Sidst opdateret: CBS Library // 11/04/2024