MarketLine - brug GlobalData

Adgang til MarketLine er ophørt - brug i stedet GlobalData Explorer. Information om brancher, forbrugsvarer, lande og virksomheder. Nye moduler med oplysninger om M&A's og virksomhedsinformation.

MarketLine - brug GlobalData

Adgang til MarketLine er ophørt - brug i stedet GlobalData Explorer. Information om brancher, forbrugsvarer, lande og virksomheder. Nye moduler med oplysninger om M&A's og virksomhedsinformation.

Indhold i MarketLine

Brancheanalyse (Industry profile)
Markedsinformation om brancher, erhvervssektorer samt forbrugsvarer på verdensplan, i enkelte lande og i geografiske områder.

Den enkelte rapport indeholder bl.a. en generel beskrivelse af markedet og konkurrencesituationen samt statistiske data for de seneste 5 år samt prognose med talmateriale for udviklingen 5 år frem i tiden.

Brancherne er inddelt i mere end 25 hovedgrupper og en række undergrupper. Ved at vælge en hovedgruppe er der adgang til brancheanalyser samt data og nyheder om virksomheder inden for den valgte branche (”Companies” og ”Company News”), case studies (”Case Studies”) og virksomhedsovertagelser mm. (”Financial Deals”).

Landeinformation (Country profile)
Basisoplysninger om ca. 110 lande samt information om økonomi og politik, makroøkonomiske, demografiske og sociale data (PESTLE analyse). De statistiske oplysninger består af tal for de seneste 5-10 år samt fremskrivninger.

Virksomhedsinformation (Company profile)
Profiler på ca. 33.000 af verdens største private og offentlige virksomheder.

Profilerne indeholder basisoplysninger, beskrivelse af virksomheden og hvad den beskæftiger sig med, virksomhedens historie, ledelsen (biografiske oplysninger), branche / produkter, liste over de vigtigste konkurrenter, samt en række økonomiske oplysninger og analyser. For de største virksomheder også SWOT-analyse.

Databaser med statistiske data

 • Country statistics: Statistiske data om 217 lande og 46 politisk/geografiske områder omfattende en lange række indikatorer indenfor økonomi, politik, demografi, sociale forhold, uddannelse, landbrug, industri, transport, turisme, forbrug m.m. Omfatter aktuelle såvel som ældre data.
   
 • Market data analytics: Statistiske data om og prognoser for markedet (forbrug, markedsandele, mærkevareandele m.v.) for et udvalg af forbrugsvarer indenfor kategorierne drikkevarer, fødevarer, husholdningsprodukter, personlig pleje m.fl. (i alt ca. 150 varekategorier) i 64 lande/områder i hele verden fra ca. 1999 og frem.

Company Financial Analysis Tools
Dette analyseredskab indeholder 4 forskellige databaser med adgang til informationer om mere end 400.000 virksomheder fra hele verden.

 • Financial Deal Tracker: Detaljeret information om fusioner og virksomhedsovertagelser (mergers & acquisitions), kapitalfonde (private equity, venture finance), investeringer fra lukkede investorkredse (”private placements”), børsnoteringer (IPOs) og partnerskaber. Dette modul giver dels adgang til en række rapporter, oversigter mm. (vælg ”Browse”) dels mulighed for selv at søge på baggrund af en række kriterier (vælg ”Build your Deals Search”) dels adgang til at trække rapporter ud om M&A aktiviteter m.m. inden for specifikke brancher og geografiske områder.
   
 • Company Report Generator: Her kan man sammensætte virksomhedsrapporter, der indeholder forskellige former for analyser og grafiske præsentationer. Rapportens dele bestå af en virksomhedsprofil, dens historie, SWOT analyse, M&A, nyheder og produktinformation.
   
 • Company Prospector: Mulighed for at sammenstille lister med virksomheder inden for forskellige brancher og lande.
   
 • Investment & Advisory Prospector: Mulighed for at lokalisere rådgivnings- og investeringsvirksomheder inden for de forskellige brancher.

 

Tips fra bibliotekaren 

Fakta om MarketLine

Leverandør MarketLine

 

Sidst opdateret: CBS Library // 21/02/2023

ADGANG TIL DATABASEN

Der er adgang til databasen på CBS campus og via fjernadgang.
Kun CBS-studerende og -ansatte kan benytte fjernadgang.