Libsearch

Søg efter bøger på hylderne samt e-bøger og artikler fra et udvalg af andre databaser samt CBS-studerendes afhandlinger. Det er også her du kan forny dine lån og reservere bøger.

Libsearch

Søg efter bøger på hylderne samt e-bøger og artikler fra et udvalg af andre databaser samt CBS-studerendes afhandlinger. Det er også her du kan forny dine lån og reservere bøger.

Indhold i Libsearch

Libsearch er en søgemaskine på tværs af de materialer, som CBS bibliotek giver CBS adgang til.

Libsearch søger bl.a. på alle indkøbte bøger og tidsskrifter, CBS studenterafhandlinger, CBS forskningspapirer og ph.d.-afhandlinger, samt tidsskriftartikler op til 10-20 år tilbage fra store forlag som Cambridge, Elsevier, Emerald, OECD, Oxford, Sage, Springer, Taylor & Francis og Wiley.

Adgang til online bøger, tidsskrifter og artikler er forholdt studerende og ansatte fra CBS.

Log ind / Min konto
Log ind og Min konto giver adgang til at reservere, gemme søgninger, forny hjemlånte bøger, betale gebyrer online osv. Når CBS-studerende og -ansatte logger ind på Min konto giver det også adgang til at søge i eksklusive artikeldata fra bl.a. fra Web of Science.

Dansksprogede artikler i Libsearch
Det er kun et begrænset antal dansksprogede artikler, der kan søges frem i Libsearch. Derfor anbefaler vi, at du bruger artikelsøgning via bibliotek.dk, til at søge efter artikler fra dansksprogede fagblade og -tidsskrifter.

Tips fra bibliotekaren 

”Inkludér materialer uden fuldtekstadgang”

Hvis du sætte hak ved denne mulighed i Libsearch, bliver din søgning udvidet til at hente titler som CBS Bibliotek ikke umiddelbart har adgang til. I alt søges der på data over 300 mio. bøger, tidsskrifter, artikler, rapporter, opgaver, afhandlinger, tekster og avisartikler. Det er altså en meget mere omfattende mængde af data, du søger i og hvis du finder noget, der ikke er adgang til, undersøger vi gerne om det kan skaffes. Denne service er dog forbeholdt CBS-studerende og -ansatte.

Hold dig opdateret om et emneområde

Under Min konto har du mulighed for at gemme dine søgninger og opsætte alerts. Alerts er regelmæssige e-mail eller RSS feeds, som du aktiverer for dine gode søgninger. Det betyder, at du kan holder dig opdateret om bestemte emner og følge med i hvad der bliver publiceret.

Skriv til library@cbs.dk hvis du har kommentarer til Libsearch.

 

Fakta om Libsearch

Leverandør ExLibris

 

Sidst opdateret: CBS Library // 11/04/2024