Kluwer Arbitration

I denne juridiske database er der adgang til primære og sekundære kilder inden for international voldgift

Kluwer Arbitration

I denne juridiske database er der adgang til primære og sekundære kilder inden for international voldgift

Indhold i Kluwer Arbitration

Kluwer Arbitration giver adgang til primære kilder, ekspertkommentarer mm. inden for international voldgift. Databasen dækker retspraksis - bl.a. fra International Chamber of Commerce - kommentarer, konventioner, lovgivning, modelklausuler fra centrale publikationer.

Nogle af de centrale funktioner i databasen:

  • Fuldtekstadgang til mere end 400 bøger og 23 tidsskrifter
  • Practice tools: giver dig mulighed for at finde svar på voldgiftsspørgsmål på tværs af flere jurisdiktioner (f.eks. fra publikationen International Handbook Commercial Arbitration)
  • Jurisdictions: du kan afgrænse indholdet til et bestemt retsområde. Databasen dækker mere end 180 forskellige retsområder. Inden for hvert retsområde har du adgang til domstolsafgørelser, lovgivning, kommentarer og de bilaterale investeringsaftaler
  • (BITs) Organizations: Adgang til udvalgt indhold fra mere end 200 voldgiftsorganisationer
  • Special focus: on Awards, Chinese Court Decision Summaries, BITs – Bilateral Investment Treaties, Forms and templates, Multilateral Treaties (Conventions), New York Convention Decisions Tool, and External Resources
  • blogs inden for voldgift og mægling (mediation)
Tips fra bibliotekaren 

Kluwer Arbitration understøtter søgninger med boolske operatorer (and, or, not). Og du kan filtrere din søgning efter indholdstype, forfatter, emne, jurisdiktion, tidsperiode og meget mere.

 

Fakta om Kluwer Arbitration

Leverandør Wolters Kluwer Law & Business

 

Sidst opdateret: CBS Library // 11/04/2024