Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling (FED)

Kendelser fra Ankenævnet for Forsikring samt Sø- og Handelsretten, Østre og Vestre Landsret, Voldsoffernævnet og Højesteret.

Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling (FED)

Kendelser fra Ankenævnet for Forsikring samt Sø- og Handelsretten, Østre og Vestre Landsret, Voldsoffernævnet og Højesteret.

Indhold i FED

FED indeholder alle domme, kendelser og afgørelser, der har været bragt i Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling siden 1994 dvs. fra:

  • Højesteret
  • Østre og Vestre Landsret
  • Sø- og Handelsretten
  • Kendelser fra Ankenævnet for Forsikring:
    Alle nævnets kendelser fra 1995- .
    Derudover er der flere tusinde kendelser fra perioden 1974-1994.
  • Responsa fra Forsikring og Pension
  • Adgang til Forsikrings- og Erstatningsretslige Skrifter

Fakta om FED

Tidsmæssig dækning Se indholdstekst
Geografisk dækning Danmark
Sprog Dansk
Leverandør Karnov Group

 

Sidst opdateret: CBS Library // 06/07/2016