Eurostat

Eurostat er Den Europæiske Unions statistikkontor. Dens opgave er at forsyne EU med statistikker, der muliggør sammenligninger mellem lande og regioner i hele Europa.

Eurostat

Eurostat er Den Europæiske Unions statistikkontor. Dens opgave er at forsyne EU med statistikker, der muliggør sammenligninger mellem lande og regioner i hele Europa.

Indhold i Eurostat   

Eurostat er Den Europæiske Unions statistikkontor. Dens opgave er at forsyne EU med statistikker, der muliggør sammenligninger mellem lande og regioner i hele Europa.

De statistiske databaser i Eurostat er inddelt efter følgende emner:

  • Generel og regional statistik
  • Økonomi og finans
  • Befolkning og sociale forhold
  • Industri, handel og serviceydelser
  • Landbrug, skovbrug og fiskeri
  • International handel med varer
  • Transport
  • Miljø og energi
  • Videnskab, teknologi, digitalisering

 

Tabeller om EU -politik:
Indikatorer for makroøkonomiske ubalancer, EURO/PEEI'er, Europa 2020, cirkulær økonomi, bæredygtig udvikling, beskæftigelses- og socialpolitik og den europæiske søjle for sociale rettigheder (EPSR)

Tværgående emner:
Livskvalitet, integration af indvandrere, økonomisk globalisering, lighed (alder og køn), beskæftigelseskvalitet, miljøindikatorer for landbrug, klimaændringer mm.

Publikationer:
Dette modul i Eurostat giver dig adgang til en række statistiske publikationer inden for hovedtemaerne, herunder Eurostat Yearbook, Eurostat Regional Yearbook og Panorama of European Business.

Adgang:
Eurostat tillader gratis brug og genbrug af data med nogle få undtagelser. Blandt undtagelserne er Eurostat Microdata-datasæt. Disse er fortrolige data, der indeholder statistiske oplysninger på individniveau. Eurostat giver kun adgang til Microdata til videnskabelige formål. 

 

Tips fra bibliotekaren 

Statistics Explained giver en kort introduktion til europæisk statistik, og præsenterer statistiske emner på en letforståelig måde. Tilsammen udgør artiklerne en encyklopædi af viden om europæisk statistik. Desuden er der adgang til en statistisk ordliste. Der forklarer alle anvendte udtryk og der er talrige links til yderligere information om de nyeste data og metadata.

Hjælpefunktion til Eurostat: Eurostat Help

Fakta om Eurostat

Geografisk dækning EU
Leverandør Eurostat / Europa-Kommissionen

 

Emner

Typer

Andre relevante databaser

Sidst opdateret: CBS Library // 07/09/2021

ADGANG TIL DATABASEN

Fri adgang på internettet.