Domsdatabasen

Indeholder domme fra civile sager og udvalgte straffesager i Danmark.

Domsdatabasen

Indeholder domme fra civile sager og udvalgte straffesager i Danmark.

Indhold i Domsdatabasen

Domsdatabasen, som Danmarks Domstole står bag, indeholder afgørelser fra domstolene, og databasen er åben for alle. Databasen blev gjort tilgængelig fra begyndelsen af 2022 og indeholder i begyndelsen primært domme fra civile sager og udvalgte straffesager. Databasen vil gradvist blive udvidet med flere og flere domme.

Kort om indholdet:

  • Indholdet i basen vil primært komme til at indeholde domme afsagt efter lanceringen i begyndelsen af 2022.
  • I begyndelsen primært fokus på afgørelser fra de overordnede retter, dvs. domme fra Højesteret, Østre og Vestre Landsret samt Sø- og Handelsretten. Gradvist vil der blive lagt flere og flere domme fra byretterne.
  • Dommene i Domsdatabasen vil blive pseudonymiserede. Det omfatter i udgangspunktet alle personnavne, dog vil f.eks. navne på advokater og dommere i de overordnede retter være synlige. Herudover pseudonymiseres indirekte personhenførbare oplysninger.
  • Adgang til afgørelser er offentlig og afgiftsfri.
Tips fra bibliotekaren 

Søgetips

I søgefeltet på forsiden af Domsdatabasen kan du både søge bredt og mere specifikt ned i databasen.

  • Ved en bred søgning søger du både efter søgeresultater på tværs af sagens oplysninger (metadata) og i selve teksten i sagens dokumenter.
  • Ved en specifik søgning kan du søge på sagstype, faggruppe, instans, afsigelsesdato mm.

Du har også mulighed for at filtrere dit søgeresultat ved hjælp af de samme søgefiltre.

Eksport af dokumenter
Alle dokumenter kan udskrives eller downloades (i pdf-format).

API-adgang til basen
Basen tilbyder en API-adgang med to forskellige download services. Du kan enten hente sagers metadata og dokumenter fra en bruttoliste eller hente ændringer i databasen foretaget fra en angiven dato. Der skal ansøges om at få en API-adgang til Domsdatabasen.
Mere om API-løsningen og ansøgningsprocessen her

Om danske retskilder generelt
I bibliotekets libguide om Danske Retskilder kan du finde en mere uddybende vejledning til at finde (danske) domme og afgørelser.

 

Facts om Domsdatabasen

Geografisk dækning Danmark
Leverandør Danmarks Domstole

 

Sidst opdateret: CBS Library // 25/06/2024