Styrk din faglighed og netværk med efteruddannelse

CBS har mange tilbud til dig, som ønsker at få nye kompetencer og karrieremuligheder. CBS tilbyder ud over HD, MBA og Master-uddannelser en række mindre forløb og enkeltfag. Få overblikket i denne artikel.

26/05/2016

Efteruddannelse
Foto: Bjarke MacCarthy


CBS har mange tilbud til dig, som ønsker at få nye kompetencer og karrieremuligheder. CBS tilbyder ud over HD, MBA og Master-uddannelser en række mindre forløb og enkeltfag. Få overblikket i denne artikel.

HD
HD er en fleksibel erhvervsøkonomisk efteruddannelse for dig, der har behov for at opgradere din faglighed med et enkelt fag eller specialisere dig et nyt område som del af et karriereskift. De 9 forskellige HD 2. dels uddannelser kan skræddersys med forskellige valgfag, og der udbydes samlet set mere end 100 enkeltfag på HD 1. del og HD 2. del med løbende tilmelding hen over året.

Se oversigt over HD enkeltfag

HD er samlet set normeret til fire år med to år på deltid for hhv. HD 1.del og HD 2.del. Når du har en grad fra CBS, vil 2. del være mest relevant.

Nogle HD enkeltfag kan læses 100% online; andre fag udbydes på forskellige ugedage, så du kan passe efteruddannelsen ind i en travl hverdag.      

Masterprogrammer
Masterprogrammer er for dig, der er erfaren leder eller specialist. CBS udbyder fire Masterprogrammer; to med et generelt lederudviklingsfokus i en offentlig kontekst, Master i Skat som har et specialiseret fagligt fokus uden at være målrettet en bestemt sektor og Master i Management Development med fokus på ledelse og organisationsudvikling.
Master gennemføres på to år, to af programmerne kan dog gennemføres fleksibelt over en periode på to til seks år.

MBA
CBS udbyder tre MBA-uddannelser: en Executive MBA, en Executive MBA i Shipping og Logistik og en Full-time MBA.
MBA på fuld tid gennemføres på ét intensivt år, mens det også er muligt at gennemføre en Executive MBA på mere fleksibel vis eksempelvis med undervisning hver anden fredag og lørdag over 26 måneder.

En Executive MBA er en solid lederuddannelse, som kan tones på forskellig vis. Global Executive MBA er eksempelvis et forløb, der som navnet indikerer, sætter ledelse i et globalt perspektiv. Uddannelsen gennemføres ved ugemoduler i København, London, Shanghai, Chicago og Kampala. Executive MBA in Shipping and Logistics (the Blue MBA) er skræddersyet til den maritime sektor og bringer maritime executives fra hele verden sammen.

Få overblik over Masterprogrammer og MBA

CBS Executive
Kickstart dig selv efter en lang sommer med en intensiv uges faglig opdatering på CBS Executives International Summer University Programme sammen med 400 andre fordelt på 40 kurser i august måned.

Se hele Summer University Programme

CBS Executive har også et bredt kursusudbud inden for bestyrelsesarbejde med master classes til erfarne bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsesuddannelsen til personer, som er på vej mod en karriere som professionelt bestyrelsesmedlem og kurser rettet til bestyrelser i ejerledede samt små og mellemstore virksomheder.

Onlinekurser
CBS er også godt med, hvad angår gratis onlinekurser, de såkaldte MOOCs (Massive Online Open Courses). Det er let at tilmelde sig, undervisningen foregår 100 % online og kan gennemføres, når man har tid. Kurserne kan følges gratis eller man kan erhverve sig et diplom mod et mindre gebyr.

Læs mere om MOOCs

Se CBS’ aktuelle MOOC kursusudbud

Forskningsbaseret undervisning og akkrediteret uddannelse
Fælles for CBS’ efter- og videreuddannelser er, at undervisningen er forskningsbaseret og erhvervsrettet, og varetages af både forskere fra CBS og eksterne undervisere fra erhvervslivet.

Siden 2011 har CBS været ”Triple Crown”-akkrediteret. Der er kun ca. 50 business schools på verdensplan, som har opnået alle tre akkrediteringer – AMBA, EQUIS, AACSB - blandt andet INSEAD, London Business School, IMD og Rotterdam School of Management.

Læs mere om værdien af akkreditering

Netværk, netværk og netværk
Ud over pris, varighed og fagligt fokus er det værd at undersøge deltagerprofilen; hvem kommer jeg til at læse sammen med? Et efteruddannelsesforløb er i høj grad også en anledning til at udvikle sit professionelle netværk.

Sådan finder du mere information om efteruddannelse

  • cbs.dk kan du finde et samlet overblik over CBS’ udbud af efteruddannelser
  • Tag til Åbent Hus-arrangement. Her har du mulighed for at møde tidligere deltagere og undervisere og at få svar på de spørgsmål, som er afgørende for dit valg. Datoerne for Åbent hus offentliggøres på cbs.dk under den pågældende uddannelse.
  • Hent en brochure. Her kan du i ro og mag læse om de enkelte kurser. Brochuren kan downloades fra hjemmesiden eller du kan bestille og få den sendt med posten. 
  • Skriv eller ring til uddannelsessekretariatet, hvis du har yderligere spørgsmål.  

Optagelse
Optagelsesfristerne varierer fra uddannelse til uddannelse. Det er ofte muligt at blive optaget efter fristen, såfremt der er ledige pladser.

Pris
Kursusudbuddet er i dag meget fleksibelt. Det afspejler sig også i prisen. Du kan tage den fulde uddannelse, som for en MBA koster 300.000 - 425.000 kr., alt efter hvilken MBA-uddannelse du vælger, 125.000 - 205.000 kr. for en masteruddannelse og 63.000 kr. for HD 2. del. Mens et HD 2. del enkeltfag koster fra 5.300 kr.

Nye tiltag
Uddannelsestilbud og kursusformater udvikles løbende for at imødekomme erhvervslivets behov for kompetenceudvikling.

I 2016 kan du for første gang tage en HD på engelsk. Det er linjen Innovation Management.
Læs mere om HD Innovation Management

Et nyt Masterprogram i Software Engineering ser dagens lys i efteråret 2016. Det er et samarbejde mellem IT-U, KU og CBS. I efteråret kan du følge faget The IT Manager as a Business Leader på CBS.

Se alle masterprogrammer, som CBS udbyder i samarbejde med andre universiteter

God fornøjelse!
 

Sidst opdateret: Alumni // 17/12/2017