”Det er stort, når et fællesskab, man er stolt af, er stolt af én.”

CBS’ Æresalumne 2019 er Anders Vad Dons, Partner og Nordic CEO for Deloitte og cand.merc.aud. fra CBS. Den 52-årige erhvervsspids bliver udnævnt på baggrund af sin anerkendelsesværdige karriere, men det skyldes også hans engagement i og bidrag til samfundet og erhvervslivet både personligt og gennem Deloitte.

12/03/2019

Anders Vad Dons

Der er mange grunde til, at CBS er særligt stolt af Anders Dons og ønsker at hædre ham som CBS’ Æresalumne 2019. Én er den anerkendelsesværdige karriere næsten udelukkende i den globale revisions- og rådgivningskoncern, Deloitte, der har ført ham til den øverste position som CEO i Danmark for seks år siden og dertil CEO i Norden siden juni 2016 – dette efter i en årrække også at have været medlem af Deloitte Global Board of Directors.

De øvrige grunde er, hvordan Anders Dons gennem sit virke søger at fremme en positiv udvikling på en række socialt ansvarlige områder, der ligger i tråd med CBS' værdier og strategiske fokus på bæredygtighed:

Han arbejder aktivt for at fremme ledelsesmæssig mangfoldighed i Deloitte. Han er en central figur i Deloittes stærke engagement i initiativer rettet mod at realisere FN's verdensmål for bæredygtighed. Og han er personligt involveret i initiativet ’Small Great Nation’, der har fokus på at styrke Danmarks position inden for vækst, digitalisering og globalisering gennem en faktabaseret dialog og debat.

- Jeg oplevede det som en stor hæder at blive udnævnt. Min første følelse, da jeg læste brevet, var stolthed og glæde – især over de ord, udnævnelsen blev begrundet med. Det, der betyder mest, er, at det er en anerkendelse af, hvad vores hold i Deloitte står for og har opnået, siger Anders Dons til udnævnelsen og fortsætter:

- CBS betyder utroligt meget for Deloitte og er som vores vigtigste kilde til talenter en super vigtig partner i vores økosystem, så skolens ve og vel ligger os på sinde. Jeg selv har været decideret storforbruger af CBS, hvor jeg har taget en cand.merc.aud. og to HD-uddannelser, og jeg er stolt af CBS og at være udklækket derfra. Det er stort, når et fællesskab, man er stolt af, er stolt af én.

’One size does not fit all’
For 18 måneder siden satte Anders Dons kønsdiversitet centralt på Deloittes dagsorden i Danmark, og koncernens globale CEO har også fokus på ’Gender Parity’. Det har skabt et stort momentum for at få gjort op med kønsuligheder i Deloitte på verdensplan. Anders Dons’ eneste bekymring i den forbindelse er, at forandringen ikke sker hurtigt nok.

- Diversitet er et hjertebarn for mig og fylder meget som personlig agenda. Når du kigger på ’entry level’ i Deloitte, er der næsten lighed mellem kønnene. Men over årene frem til partnerniveau opstår der en enorm skævdeling. Det er noget, vi skal og kan gøre noget ved, så i organisationen har vi nu stort fokus på at undgå ’unconsious bias’, så vi ikke kun ansætter og forfremmer folk, der minder om os selv.

Det er ikke den eneste diversitetsagenda, Deloitte har fokus på. Ud fra en erkendelse af at ’One size does not fit all’ søger man at tilpasse sig og tilgodese, at tidens unge mennesker har en anden tilgang til fleksibilitet, til at tage en ’time out’ i karrieren eller at ændre prioriteter gennem forældretiden.

- Vi arbejder hele tiden på at blive bedre til at skabe en ramme, der tager individet med i betragtning – hvor vi passer godt på vores medarbejdere, sikrer dem de rette mentorer og sørger for, at deres udvikling gennem karrieren her er baseret på solid indsigt i dem, så vi ikke kun tilgodeser de mest højlydte og længst fremme i skoene. Vi har brug for at være et mere mangfoldigt team end det, fastslår Anders Dons.

Anders Dons kommer ud af en stor familie og har selv fem børn. Det mener han har skabt et ’mindset’ om, at man er et hold. Han er inkarneret ’team player’ og tror på, at man bedst skaber ting i fællesskab – og at et holds diversitet øger dets styrke og kapabilitet.

Deloitte og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
Ifølge Anders Dons er ordentlighed en kerneværdi i Deloitte og bygger på devisen ”Hvad du kan forklare, kan du forsvare.” Med det som udgangspunkt har det været naturligt at engagere sig i og søge at påvirke bredere samfundsmæssige agendaer, så som FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

- Mange ledere tænker mere og mere på ’doing well by doing good’, hvilket er meget positivt – ikke mindst fordi privatsektoren spiller en afgørende rolle for, at vi når verdensmålene i 2030, og derfor må og skal vi være med til at løfte FN’s agenda, siger Anders Dons

Derfor er Deloitte gået meget aktivt ind i SDG Accelerator programmet og hjælper små og mellemstore virksomheder med at udvikle bæredygtige løsninger eller produkter.

Det er ud fra samme betragtninger, at Deloitte gik ind som aktiv partner i verdens største innovationsworkshop - UNLEASH 2017. UNLEASH er et globalt, non-profit innovationslaboratorium for små og mellemstore virksomheder rettet mod at realisere FN’s verdensmål.

- Vi hentede 1000 unge talenter fra over hele verden til Danmark og sendte dem en uge på højskole sammen med nogle af vores dygtigste konsulenter, som så hjalp dem til at konvertere deres ideer til at løse verdensmålene til realiserbare produkter og services. Det var så stor en succes, og vi gentog konceptet i Singapore i 2018 og gør det igen i Kina i år, fortæller æresalumnen.

Small Great Nation – faktabaseret debat og dialog
Endelig er der Anders Dons’ personlige ’Small Great Nation’ initiativ, der blev realiseret som et samarbejde mellem Deloitte og den private, uafhængige samfundsøkonomiske tænketank Kraka.  

’Small Great nation’ har taget på sig at komme med en række tunge, databaserede rapporter om, hvad Danmark skal leve af og hvordan i fremtiden, som de så trækker saften og kraften ud af og sætter til debat på konferencer, ved debatmøder og i medierne samt gennem en række podcasts, hvor Deloitte-CEO’en selv har medvirket i de fleste.

- Jeg er utroligt stolt af Danmark og mener, at verden kan lære meget af os - og selvfølgelig omvendt. Med vores rimeligt gode udgangspunkt som velfungerende samfund med en meget værdiskabende offentlig sektor ville jeg gerne starte en debat om vores fremtid baseret på data og fakta i modsætning til den populistiske tilgang, forklarer årets æresalumne.

Det er ud fra samme betragtninger, at Deloitte på globalt plan har etableret WorldClass initiativet, der skal sikre, at 50 millioner mennesker får en ordentlig fremtid gennem adgang til uddannelse og udvikling af brugbare færdigheder.

Vi skal have alle med. Det er grundlæggende, hvad CBS Æresalumne 2019 Anders Dons står for.

Sidst opdateret: Alumni // 08/10/2019