Servitization: Når serviceydelser skal drive konkurrenceevnen

CBS’ Driving Competitiveness through Servitization projekt er et forskningsprojekt under CBS Competitiveness Platform, der fokuserer skarpt på servitization (at knytte serviceydelser til fysiske produkter som strategisk konkurrenceparameter) – dets udbredelse og anvendelse i Danmark samt forretningsmodellens fordele og udfordringer. Det er der blandt andet kommet en praktisk guide ud af.

31/10/2017

Med ”servitization” henvises til den forretningsmodel, der ligger i at knytte services til produkter i brancher, der traditionelt har været orienteret alene mod fremstilling. Som konkurrencestrategi er formålet at fastholde og udbygge sin markedsandel og indgå i tættere samarbejde med sine kunder, så kundeloyaliteten bliver større. 

Servitization bliver mere og mere udbredt som konkurrenceparameter, og det er blevet en udbredt strategi blandt produktionsvirksomheder at bruge serviceydelser til at differentiere deres produkter. 

Servitization i Danmark set fra et forskningsperspektiv

Danske virksomheder har også taget servitization til sig og gjort en forretning ud af det, men der har manglet viden og redskaber til at realisere de udviklingsmuligheder, der ligger i servitization.

Der har også manglet viden om de udfordringer – de kompleksiteter og dilemmaer – der følger når virksomheder tilbyder kombinerede produkt- og servicepakker, ikke mindst når forretningsmodellen skal anvendes på forskellige markeder på globalt plan.

I 2014 bevilgede Industriens Fond 400.000 kr. til CBS Competitiveness Platform, så et team af forskere fra Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS kunne identificere de udfordringer og muligheder, der er forbundet med at koble services til fremstilling, også kaldet servitization. 

Projektet førte blandt andet til etableringen af et servitization-netværk blandt danske industrivirksomheder og en praktisk guide til servitization til brug i danske virksomheder. [link]

Pilotprojektets nytteværdi og perspektiver var så gode, at Industriens Fond kvitterede med at bevilge yderligere 8 millioner kr. til CBS Competitiveness Platform. Forskningsbevillingen skulle finansiere et fireårigt forskningsprojekt, ’Driving Competitiveness through Servitization’, der er blevet udført i et tæt samarbejde mellem en række akademiske partnere samt 13 virksomheder. 

Forskningsprojektet er ved at nærme sig sin afslutning og er for længst begyndt at formidle sine resultater. 

Hvis du vil vide mere om servitization

Hør mere om servitization til CBS Competiveness Day 2017 den 14. november. 
Tilmeld dig Competitiveness Day – bemærk: få pladser tilbage 

Til maj 2018 vil der være mulighed for at deltage i et større arrangement om emnet, når CBS er vært ved afholdelsen af den internationale konference ’Spring Servitization Conference’, der i 2018 organiseres af Aston Business School og CBS. 
Læs mere om Spring Servitization-konferencen her

Hent en guide rettet mod praktikere

Hent en folder med en virksomhedscase (Brüel & Kjær)

Læs en forskningsartikel fra CBS

Læs mere på Driving Competitiveness through Servitization’s blogside

Sidst opdateret: Alumni // 20/10/2021

Faktaboks

CBS Competitiveness Platform
CBS Competitiveness Platform er et af CBS’ ‘Business in Society’ initiativer. Forskningsplatformen forsker i, faciliterer og udvikler nye perspektiver på virksomheders konkurrenceevne. Formålet er at sikre bedre forskning og undervisning inden for området samt at generere væsentlig viden og ideer til virksomheder og samfundet som helhed.

Servitization Projektet
Servitization Projektet var det pilotprojekt, der blev udført for Industriens Fond af CBS Competitiveness Platform. De involverede forskere var professor Christer Karlsson, professor (MSO) Juliana Hsuan og lektor Thomas Frandsen, alle fra Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi. 

’Driving Competitiveness through Servitization’ projektet
’Driving Competitiveness through Servitization’ projektet betegnes derudover  både som ‘Driving Competitiveness (af Industriens Fond) og CBS Servitization Project (på projektets blogside). Det er det fireårige forskningsprojekt under CBS Competitiveness Platform, der gennemføres af en række forskere på Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, og nærmer sig sin afslutning.