Rektor: Ingen kender os bedre end alumnerne

Ingen kender CBS bedre end alumnerne, og derfor har CBS brug for deres hjælp til at udvikle uddannelser og knytte tættere bånd til erhvervslivet. Rektor på CBS, Per Holten-Andersen drømmer om en fremtid, hvor alumner studerer hele livet og nemt kan tilgå viden fra CBS.

16/12/2015

Per
Foto: Frederik Reichstein

Af: Jakob Vesterager

Rektor Per Holten-Andersen har både høje tanker om og store drømme for CBS’ alumner. Alumnearbejdet er noget af det vigtigste i hans virke som rektor, og han er ikke i tvivl om pointen med CBS’ satsning på området. I sidste ende handler det om at skabe et CBS, der bidrager mest muligt til det danske samfund. Men for at gøre det, skal CBS komme tættere på alumnerne og tilbyde dem viden på helt nye måder.

- Alumnerne står med en akademisk baggrund, og de er godt placeret i erhvervslivet. Det betyder, at de kan være med til at udvikle vores uddannelser, hjælpe os med erhvervssamarbejde og tale vores sag. Derfor ser jeg alumnesamarbejdet som et af de tre vigtigste områder i mit arbejde, siger Per Holten-Andersen.

Udvikling, samarbejde og fortalere
Alumnerne kan altså være vigtige medspillere, når CBS skal forbedre sit hovedfokus – at levere kandidater til erhvervslivet og den offentlige sektor. Alumnerne ved nemlig, hvad der var godt og dårligt ved deres uddannelse, og hvordan den rustede dem til karrieren.

- Ingen ved det bedre. Vi ved det ikke bedre, erhvervslivet ved det ikke bedre. Og det er efter min mening en besynderlighed i den danske universitetsmodel, at intet universitet har satset på alumnerne som en del af kvalitets- og indholdsforbedring af uddannelser, siger Per Holten-Andersen.

Samtidig kan alumnerne også være bindeled mellem CBS og erhvervsliv på en måde, der kan skabe større samarbejde mellem to oplagte partnere.

- Jeg tror faktisk, at Danmark har et meget stort konkurrenceevnepotentiale ved et tættere samarbejde mellem erhverv og universiteter – langt større, end vi udnytter i dag. Og alumnerne er bindeleddet i det samarbejde. For de står med et ben i hver lejr, siger Per Holten-Andersen.

- Det tredje element er det sociale - altså at bevare kontakten mellem CBS og alumnerne af sammenhængsgrunde. Vi har trods alt over 70.000 erhvervsaktive kandidater, der har taget en uddannelse på CBS. Det er jo en kæmpe kraft. Og jeg håber da, at de taler CBS’ sag, hvis de føler, at CBS har leveret en god uddannelse, som de gerne vil have mere af. Vi taler selvfølgelig vores sag, men vi er jo inhabile, så det betyder langt mere, at alumnerne taler vores sag i de positioner, de sidder i.

Max et minuts ros
Et tættere samarbejde opstår ikke af sig selv, og det kræver en tæt relation at kunne samarbejde på en givtig måde. Derfor er rektors mål at skabe et tættere forhold til alumner og erhvervsliv.

- Jeg vil gerne have, at alumnerne kan give den positive kritik der gør, at vi hele tiden udvikler og innoverer vores uddannelse og undervisning. Som det er nu, roser alumnerne for det meste CBS, når jeg møder dem. Men det er måske, fordi dem, der har noget dårligt at sige, ikke kommer hen og hilser på, siger Per Holten-Andersen.

Han mener, at en rosende tilgang er udtryk for en lidt overfladisk eller ikke-etableret relation. Som han forklarer, vil man heller ikke kritisere maden, første gang man besøger nye bekendtskaber.

- De folk, du kender virkelig godt i dit liv kan også tillade sig at kritisere dig. Og det er jo i virkeligheden nogle af de ting, der hjælper dig allermest, for der er ikke mange, der tager mod til det. Det er den relation, jeg gerne vil have til alumnerne - at de kender os så godt, at de også tør sige noget dårligt.

Han har over de sidste par år besøgt 30 af de virksomheder, der aftager flest CBS-dimittender. Og der har han indført en regel om, at de gerne må bruge et minut på at fortælle om det gode ved CBS. Men han vil i særdeleshed gerne høre, hvad CBS gør mindre godt.

- Det er ikke fordi, at jeg har en speciel glæde ved at få ris. Men ren ros udvikler ikke noget, og det er nu engang min opgave at sørge for at udvikle og forbedre CBS. Jeg ved godt, at det tættere forhold ikke kommer af sig selv. Det kræver en langsigtet social og relationel opbygning af loyalitet og information begge veje om sociale og faglige arrangementer, efter- og videreuddannelse og andre former for involvering af og tilbud til alumnerne.

Kortere afstand til viden
Selvom rektor for CBS i sagens natur har en stærk interesse i at tænke på, hvad der kan gavne CBS, så er han også meget opmærksom på, hvad CBS kan gøre for alumnerne. Han har nemlig en specifik drøm om en måde, CBS kan bidrage til alumnernes udvikling gennem hele deres karriere.

- Jeg gik på en uddannelse, hvor der ikke var voldsomt mange studerende. Det var pragtfuldt, for hver gang man ikke forstod noget, selvom man havde genlæst et kapitel, kunne man gå op til underviseren og bede dem om at bruge ti minutter på at forklare det.

Men da han var færdiguddannet, blev afstanden til hurtigt at stille spørgsmål til, hvordan noget hang sammen, eller hvordan man løste et problem lang.

- Jeg var personligt ret overrasket over, hvor stor den afstand blev inden for et halvt til et helt år efter dimission. Den første tid ringer man til en underviser og spørger,  i hvilken bog man kan læse om det, men det kan du ikke blive ved med hele dit liv.

Derfor drømmer han om, at CBS en dag kan udviske skillelinjen mellem studerende og alumne. Alumnerne skal kunne tilgå viden fra CBS nemt og hurtigt uden at bruge lang tid på at finde en specifik formel eller metode til at optimere vedkommendes arbejde.

- Min ultimative vision er, at vi leverer uddannelse på en anden måde end i dag, hvor vi siger, at nu sparker vi dig igennem maskinen på fem år, og så er du ikke i kontakt med os resten af livet. Det ville have en enorm effekt på den danske konkurrenceevne og videngenerering, hvis alle vores alumner på ti minutter kan finde værktøjer eller viden, som vi har liggende, i stedet for at bruge ugevis på at finde vejen til en løsning. Det håber jeg, vi kunne være med til at udvikle.

Der er ikke et konkret projekt i gang med at få den drøm til at blive til virkelighed, men Per Holten-Andersen peger på, at CBS’ investeringer i IT-baseret uddannelse kan lede til målet.

Studerende hele livet
Tanken om at kunne tilgå viden fra CBS hele livet igennem lægger op til en anden alumnerolle end i dag. Faktisk kunne Per Holten-Andersen godt tænke sig, at man som alumne ser sig selv som studerende i stedet.

- Den tættere tilknytning taler ind i en fremtid, hvor du er studerende hele livet. Det handler om at du både arbejder og læser gennem din karriere. Mange virksomheder prøver at opbygge den tilgang internt, dels på grund af forretningshemmeligheder, men også fordi der er et vidensbehov, som universiteterne ikke har opfyldt.

- Hurtig adgang til opdateret og innovativ viden er Danmarks fremtidige konkurrenceevnemulighed. Derfor ville jeg gerne have, at vi ikke opdelte i studerende og alumner. Forhåbentlig kan vi nå til et punkt, hvor det ikke giver mening at tale om 22.000 studerende på CBS og over 70.000 alumner – men at CBS i stedet har op mod 100.000 studerende, der er tilknyttet CBS på forskellige måder, de får gavn af.

Så i sidste ende er rektors besked til alumnerne klar:

- Vi har brug for jer for at gøre CBS endnu stærkere i fremtiden, og det er et spørgsmål om viden. I er de allerbedste til med indsigt, kærlighed og forståelse at revse os og gøre os bedre.

Sidst opdateret: Alumni // 17/12/2017