Opgør med ligestillingsmyten i Danmark

På Kvindernes internationale kampdag introducerede CBS i samarbejde med KVINFO det innovative GenderLAB for at finde nye løsninger på ligestillingsproblemerne. Den 2. april kan du være med til at finde løsningerne ved det næste GenderLAB ved Nordic Gender Equality Workshops.

11/03/2019

International Women's Day 2019

Vellykket international kampdag på CBS: Bekæmper myten og finder løsninger
Der er mange myter om ligestilling i Danmark: Udsagn som ”Organisationer har ingen normer styret af kønsroller” og ”Vi hyrer altid den bedst kvalificerede kandidat, uanset køn” bliver ofte ytret i danske organisationer. Men forskning har gang på gang påvist, at dette er myter. Skjulte kønsrollenormer, ubevidst bias og antagelser baseret på køn, influerer stadig livet i organisationer – fra rekruttering til hverdagspraksis over forfremmelser til ledelse. Men hvordan kan denne viden om kønsroller blive brugt i praksis til at bekæmpe ligestillingsmyterne på det danske arbejdsmarked?

Svaret: et ’GenderLAB’ (et ’kønsrollelaboratorium’). På Kvindernes internationale kampdag i sidste uge samlede CBS over 300 mennesker til at arbejde på de mest presserende problemer indenfor ligestilling i et såkaldt ’GenderLAB’. GenderLAB blev udviklet i et samarbejde mellem KVINFO og CBS-forskere fra ’Diversity and Differene’-platformen. På unik vis kombinerer det "design thinking"-tilgange, som ofte bliver brugt i innovationsarbejde, med norm-kritiske metoder, som giver mulighed for at udfordre generelle antagelser og afdække skjulte normer, ubevidst bias og usynlige magtstrukturer.

Arrangementet på Kvindernes internationale kampdag viste, at selv i et land som Danmark, der ofte bliver betragtet som en rollemodel i ligestilling, er der meget at arbejde på. Men heldigvis viste arrangementet også, at studerende, ledere af offentlige og private organisationer, akademikere og politiske repræsentanter i samarbejde kan begynde at skabe løsningerne til ligestillingsproblematikkerne. Blot den 8. marts blev der udviklet og præsenteret mange forskellige løsningsforslag, såsom træning i ubevidst bias og kønsbevidsthed, forslag til mere fleksible systemer ift. at bevæge sig op af karrierestigen og initiativer, der binder offentlig støtte til kønsbalance-kriterier.

Samskabende ligestilling i de nordiske lande: GenderLAB i Danmark, Sverige og Finland
Det her er bare begyndelsen. Efter succesen med det første GenderLAB, vil CBS og KVINFO også introducere det i Sverige og Finland. CBS har startet et samarbejde med KTH Royal Institute of Technology Stockholm og Hanken School of Economics (GODESS Institute) for fortsat at arbejde for mere ligestilling i de nordiske lande.

Gennem tre workshops, som skal afholdes i København, Stockholm og Helsinki i april 2019, vil universiteterne samle ledere fra erhvervslivet og den akademiske verden, undervisere, studerende, frivillige, NGOer, uddannelsesinstitutioner og ungdoms-/studenterorganisationer til en samskabende GenderLAB workshop. Sammen vil deltagerne udvikle ny viden, praksis, værktøjer og ideer til arbejdet med ligestilling. Læs mere og tilmeld dig workshoppen i København den 2. april 2019.

Fra workshop til handling: Innovationer i de nordiske velfærdsstater
En af de store gevinster ved GenderLAB er, at de løsninger, der bliver udviklet ikke blot er gengivelser af, hvad vi allerede ved, men at de i stedet giver nye løsningsforslag til virkelighedens problemer. Ved workshoppen i København den 2. april skal deltagerne arbejde med virkelige cases for at diskutere tre relaterede emner, som alle er relevante i Danmark og i Norden:

  • unges valg af uddannelse, som er influeret af kønsroller
  • problemer, der opstår fordi maskulinitet i ledelse er normen
  • organisatoriske normer baseret på køn

Ydermere vil gruppen skulle reflektere over, hvordan man implementerer de foreslåede løsninger i andre kontekster, samt lære hvilke værktøjer, tilgange og metoder, der fungerer i hvilke kontekster. Deltagerne vil efter workshoppen vide, hvordan de bedre skaber ligestilling i deres egne organisationer og arbejdsmiljøer.

Bliv en del af løsningen ved ”Nordic Gender Equality Workshop”
Hvis du vil lære, hvordan du arbejder for mere ligestilling i din egen organisation og vil være med til at skabe innovative løsninger til de mest presserende problematikker inden for ligestilling, kan du nu melde dig til Nordic Gender Equality Workshop på CBS den 2. april.

Tilmeld dig Nordic Gender Equality Workshop

Da der er et begrænset antal pladser, opfordrer vi dig til at melde dig til hurtigst muligt.

Sidst opdateret: Alumni // 08/10/2019