Offentlig værdiskabelse – en ny måde at lede på?

Effektivitet kan ikke være målet, men en del af midlet til at nå målet. Og målet må tage udgangspunkt i, hvordan en organisation skaber værdi i samfundet, mener CBS-professor og studieleder på Master of Public Governance, Anne Reff Pedersen. Temaet for årets MPG-konference tirsdag den 25. september på Nationalmuseet er offentlig værdiskabelse og mulighederne i begrebet ’public value’ som ny ledelsesvej.

10/09/2018

CBS Master of Public Governance konference 2018

- Den offentlige sektor står ledelsesmæssigt i stampe. I år har Ledelseskommissionen, nedsat af regeringen, skabt debat om den offentlige ledelsespraksis, og sidste år opstod en større kritik af ’new public management’ som styringsform.

Udtalelsen kommer fra Anne Reff Pedersen, der er professor mso ved Institut for Organisation på CBS og studieleder på Master of Public Governance. Hun peger på, at offentlig værdiskabelse kan være et bud på en ny ledelsesform, som konkret kan være med til at skabe værdi for samfundet. 

- Tit diskuterer vi kerneopgaven i den offentlige sektor ud fra brugernes perspektiv. Offentlig værdiskabelse er et bredt begreb, som ser på, hvordan sektoren kan skabe værdi for både brugere, ansatte og samfundet.

- Det betyder, at man som leder skal have et strategisk sigte. For hvilken værdi er det, man vil skabe? Man skal ikke bare lede ud fra egen organisation, men ud fra organisationens placering i samfundet, påpeger Anne Reff Pedersen.

Legitimitet i organisation og samfund

Professor Mark H. Moore fra Harvard University er ophavsmand til begrebet ’public value’. Han kommer nu til Danmark som hovedtaler på MPG’s årlige konference for at være med til at udfolde, hvordan begrebet kan bruges i en ledelseskontekst og som en ny ledelsesvej – også i en nordisk kontekst. 

Mark H. Moore peger på nødvendigheden af at sikre legitimitet i både organisation og samfund, når en organisation skal finde frem til, hvordan den kan skabe værdi. Det kan man læse mere om i Mark H. Moores seneste bog, ’Recognizing Public Value’.

Effektivitet er et middel, ikke et mål

Ifølge Anne Reff Pedersen har der i den offentlige sektor de seneste ti år været fokus på effektivitet. Det er stadig en vigtig offentlig værdi, men ikke en værdi, der kan stå alene. Omkostningsbevidsthed skal derfor ikke være målet, men en del af midlet til at nå målet. Og målet må tage udgangspunkt i, hvordan organisationen skaber værdi i samfundet:

- Som leder kan man typisk tænke, hvordan man optimerer og skaber effektivitet på det sygehus, hvor man er ansat. Men hvis man er syg, handler det ikke kun om, at Herlev Gentofte Hospital skal være effektivt, for et patientforløb vil involvere forskellige aktører. Med begrebet ’public value’ tænker man i sammenhænge, og det er en netværkstankegang, hvor hver enkelt organisation skal bidrage til noget større, forklarer Anne Reff Pedersen.


Kom til MPG's årlige konference på tirsdag den 25. september og bliv klogere på, hvordan vi skaber større og bedre offentlig værdi, og få mulighed for at sparre, netværke og blive udfordret af ligesindede. 

Se MPG-konferencens fulde program og tilmeld dig her

Sidst opdateret: Alumni // 20/10/2021

Key-note, master classes og paneldebat

I løbet af konferencedagen bliver emnet ’Offentlig værdiskabelse’ belyst fra flere sider. Konferencen har DR Deadline-vært Jacob Rosenkrands som moderator, og dagen indledes med et interview af Nationalmuseets stadig forholdsvis nye direktør, Rane Willerslev.

Så præsenterer Mark H. Moores begrebet ’public value’, hvorefter resten af programmet går ud på at debattere, hvordan begrebet kan bruges i en ledelseskontekst – først i forskellige mini master classes ved engagerede undervisere og forskere fra Master of Public Governance uddannelsen, siden i en paneldebat.

Panelet består af relevante og kompetente profiler fra både den private og den offentlige sektor. De vil indlede debatten ved hver især at redegøre for, hvordan de arbejder med offentlig værdiskabelse, samt komme med bud på, hvordan de selv og konferencedeltagerne kan sætte større fokus på, hvordan der skabes mere og bedre offentlig værdi.

Paneldeltagerne er:

Generaldirektør i DR, Maria Rørbye Rønn, der kan bidrage med indsigt og holdninger til ledelse i en organisation med mange styringslogikker og interessenter.

Administrerende direktør i Københavns Kommunes Økonomiforvaltning Peter Stensgaard Mørch, der kan redegøre for, hvordan han som leder balancerer økonomisk effektivitet og kvalitet og desuden håndterer økonomiske hensyn ift. at skabe værdi for kommunens borgere og ansatte.

Tidligere direktør i Digitaliseringsstyrelsen og nuværende Digital Direktør i Dansk Industri Lars Frelle-Petersen, der med mange års erfaring fra topstillinger i diverse ministerier og departementer nu med sin indtræden på det private arbejdsmarked kan komme med betragtninger omkring, hvordan der bedrives ledelse og værdiskabelse i begge sektorer.