Når et studenterinitiativ bliver hjertebarn for livet

Cand.merc.(it.) fra CBS Christian Refshauge har leveret et nærmest monumentalt studenter- og alumne-engagement over de seneste 4 år. Fra 1. maj går han på delvis orlov fra sit arbejde for at komme i studenterhus med Student & Innovation House på CBS – og så er han ikke engang den eneste alumne, der har viet sig til at føre studenterinitiativet helt i mål.

01/05/2017

Engagementet har aldrig fejlet noget hos Christian Kongsbak Refshauge. I sin tid som studerende på CBS sad Cand.Merc.(it.) dimittenden fra september 2013 først i sit studienævn, siden i Akademisk Råd og endelig i CBS’ bestyrelse – det sidste gennem 2 perioder.

Det var i forbindelse med bestyrelsesarbejdet – efter et bestyrelsesmøde i januar 2013 – han sammen med det tiltrædende studentervalgte medlem af bestyrelsen Anne Marie Engtoft Larsen og den afgående Mads Svaneklink såede kimen til tanken om et CBS studenterhus i den gamle Frederiksberg Politigård, der netop var sat til salg.

Det blev starten på 4 års hektisk fundraising og projektledelse, der har ført ideen frem til det realiserbare Student & Innovation House-projekt, der nu går i totalentreprise til efteråret – en kolossal arbejdsindsats, som han har lagt ved siden af afslutningen af kandidaten, sit efterfølgende erhvervsarbejde og forholdet til hans meget forstående og tålmodige kæreste.

”Vi bed en større mundfuld af, end vi var klar over.”

Det store bord i projektets mødelokale i den gamle Frederiksberg Politigård, som vi sidder ved, bærer præg af mere end ét tidligere møde denne torsdag eftermiddag. Væggene bag os er en Mind Map-regnbue af opslag med projekter, delprojekter, processer, brainstorme og huskesedler. I det lige så hvirvelvinds-ramte, store kontor ved siden af er 3 andre af styregruppens medlemmer i gang med dagens gøremål. 

- Vi bed nok en langt større mundfuld af, end vi var klar over, da vi kastede os ud i projektet, bemærker Christian Refshauge tørt, men uden spor af fortrydelse – og fortsætter: 

- Jeg har udført meget frivilligt arbejde som studerende. Men dette projekt – resultatet bliver permanent! Det vil bidrage til CBS’ studerendes udvikling i lang tid fremover. Så jeg føler et stort ansvar for, at det kommer i mål – at drømmen realiseres, og at resultatet bliver levedygtigt på den lange bane.

Christian var en af konceptets ophavsmænd og styregruppens ankerpersoner fra dag ét og har været med til at udvikle konceptet, til at overtale CBS til at købe bygningen i december 2014, til at hente 52½ millioner kroner i fondsmidler hjem, til at sætte kød på prospektet, til at fedte med detaljerne i totalentreprisen og til hele vejen igennem at have sikret den nødvendige organisatoriske struktur og bæredygtighed til at føre planerne ud i livet.

- Min rolle har ændret sig en del over tid – i dag er jeg på jagt efter det kommende sekretariat, der kan styre projektet, når det er kommet op at stå, og i gang med at udvikle en bæredygtig forretningsmodel. Huset skal jo ikke bare op at stå, men også kunne løbe rundt og fungere i lang tid frem, påpeger Christian.

På orlov med god støtte fra sin arbejdsgiver

Fra 1. maj går Christian Refshauge på delvis orlov – på halv tid fra stilling i konsulenthuset Implement Consulting Group for at arbejde frivilligt for Student & Innovation House projektet,

- På den måde sponsorerer min arbejdsgiver mig, og det er jeg dybt taknemmelig for. Det gør de dels for at støtte den gode sag i sig selv, men nok mest af interesse for den personlige og faglige udvikling, jeg får ud af arbejdet. Det bliver i hvert fald noget af en start-up og projektledelsesballast, jeg får med fra Student & Innovation House, fortæller Christian.

At gå på halv tid dækker dog langt fra de timer, der rent faktisk bliver tilbragt i huset – her ligger indsatsen nærmere omkring 40 timer plus om ugen. 

- Vi søger midler til at jeg og andre af os kan gå på fuld orlov i en begrænset periode, så vi er fri til at give den 100 procent som projektansvarlige her gennem 2017. Det kan selvfølgelig ikke stå på i det uendelige, så lige nu tager jeg tingene et kvartal ad gangen. Samtidig kæmper jeg den gode kamp for også at have tid til et liv ved siden af – så jeg skal også selv have fundet en bæredygtig løsning, bemærker Christian. 

Arbejdet for at sikre arven har stået på længe

Christian Refshauge er ikke den eneste alumne i projektet, der har taget orlov. Andreas Gjedde, cand.merc. (psyk.) fra september 2016 og ligeledes tidligere studentervalgt medlem af CBS’ bestyrelse, har også taget orlov – for hans vedkommende fra et ph.d. stipendiat på CBS. 

Den tredje alumne i projektet, MSc in International Business and Politics fra september 2016 Anne Marie Larsen, blev tilbudt ønskejobbet for World Economic Forum i Schweiz, men fortsætter med at arbejde for styregruppen fra sidelinjen så længe, hun kan.

De øvrige to medlemmer af styregruppen, Anne Katrine Vedstesen og Maria Flora Middelboe Andersen, studerer stadig på CBS, så en vis kontinuitet er der skabt, men langtfra nok til at sikre arvesølvet på den længere bane:

- Vi rekrutterer løbende ind i projektet hvert semester, så der hele tiden kommer nyt blod ind i organisationen og vi kan sikre kontinuiteten med de rigtige engagerede mennesker. Med den interesse for projektet, jeg møder, er jeg sikker på, at det vil lykkes, fastslår Christian og skuer lidt frem:

- Student & Innovation House er jo blevet mit hjertebarn, så jeg tror det bliver en stor udfordring at give helt slip. Men med de tiltag, vi arbejder på nu – organisation, sekretariat og governance ind i fremtiden – vil der utvivlsomt være brug for erfarne folk i en bestyrelse eller et advisory board i fremtiden. 

Sidst opdateret: Alumni // 20/10/2021