Lokale CBS’ere til 100-års reception i Atlanta

CBS’ rektor har længe haft ambitioner om at mødes og tale med flere CBS-alumner i udlandet. Det greb han chancen for ved at invitere lokale alumner til CBS’ 100-års jubilæumsreception i Atlanta.

04/09/2017

Gennem CBS’ 100-årige historie har mange af universitetets dimittender fået internationale karrierer og spredt sig over hele verden. Dertil kommer mange udenlandske studerende, der især gennem de seneste 10-15 år er kommet til CBS for at tage deres uddannelse, og efterfølgende er rejst tilbage eller videre ud verden for at sætte deres kompetencer i spil. 

At række ud til og møde nogle af de CBS-alumner over hele verden er noget, som rektor Per Holten-Andersen længe har haft en ambition om at gøre mere systematisk og konsekvent. En oplagt lejlighed opstod i august 2017 i forbindelse med rektors deltagelse i den årlige Academy of Management-konference i Atlanta, hvor CBS samtidig holdt reception for at fejre sit 100-års jubilæum.

Alumnerne er indgang til CBS’ globale erhvervssamarbejde

- CBS er en international business school. Vi servicerer ikke bare det danske erhvervsliv, men det globale, og løbende kontakt og samarbejde med det erhvervsliv, vi forsker i og leverer kandidater til er af afgørende vigtighed for alle aspekter af CBS. Så jeg har længe gerne ville møde og tale med flere af dem, påpeger Per Holten-Andersen.

Med den dagsorden inviterede CBS nogle af de lokale alumner, der lever og arbejder i og omkring Atlanta, til jubilæumsreception mandag den 7. august i CNN Center. En lille håndfuld alumner mødte op for at deltage i fejringen af deres Alma Mater sammen med nye og kendte ansigter og repræsentanter fra deres gamle uddannelsesinstitution.

 - Det var lige så opløftende og inspirerende, som jeg havde håbet. Det er altid en fornøjelse at møde og tale med dygtige og passionerede professionelle. Når det så har den ekstra dimension, at man ved, at CBS har været med til at forme disse mennesker og give dem de professionelle redskaber, de har bygget deres karrierer og liv videre på, bliver det på en gang indsigtsgivende og meget tilfredsstillende, siger en begejstret rektor Per Holten-Andersen om receptionen.

Alletiders at CBS investerer i sit alumnenetværk

Det var ikke kun rektor og de øvrige repræsentanter fra CBS’ ledelse, der var begejstrede for receptionen og mødet. Det var de deltagende alumner også – både for at møde konferencedeltagerne fra CBS og for at møde og få lejlighed til at netværke med hinanden:

- Det var en fin event, og det var dejligt at møde både nye og kendte ansigter. Det er alle tiders, at CBS nu investerer i sit alumnenetværk. Netværk åbner døre og driver business, og her i USA er netværket ofte forskellen på succes eller ej. Et aktivt alumnenetværk kan hjælpe til med hurtigere at opbygge sit netværk i en ny by eller et nyt job, bemærker Henrik Balle, Principal i cloud solution-konsulentvirksomheden I/O Merchant.

- Det var dejligt at blive inviteret og fantastisk at hilse på så mange fra CBS’ ledelse. Det var utrolig spændende at høre om nogle af de fokusområder, som CBS arbejder med i dag, og dejligt at høre, at der bliver gjort en stor indsats med udvikling af entreprenører og at facilitere mere netværk mellem dem, bemærker Karina Nielsen, CEO for system- og proceskonsulentfirmaet Ciellos, og påpeger:

- Det gør en stor forskel at have et godt netværk, når man tager ud og erobrer verden – det har jeg jo selv oplevet, da jeg rejste til USA for 10 år siden og startede virksomhed. Jeg er sikker på, at en udbygning af alumnenetværket fra CBS også internationalt kan være med til at støtte fremtidige entreprenører. Det vil jeg i hvert fald gerne være med til. 

 

Efter receptionen har Karina Nielsen planer om at tage kontakt til de øvrige CBS-alumner i Atlanta og omegn – også dem der ikke kunne være med til eventen – så de dels kan netværke og bruge hinanden og dels sammen være en lokal ressource for CBS i fremtiden. 

Alumner i lokalområdet, som kunne tænke sig at være med til at etablere et netværk, er velkomne til at henvende sig til Karina Nielsen via LinkedIn

 
Sidst opdateret: Alumni // 20/10/2021