Involver dig i CBS: Bliv censor i Censorkorpset for Erhvervsøkonomi

Som alumne fra CBS har du mulighed for at involvere dig i CBS som f.eks. censor. De erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser har stor faglig spændvidde og udbydes på de danske universiteter. Lige nu søger Censorkorpset for Erhvervsøkonomi aftagercensorer.

07/09/2018

Cencor

Censorkorpset for Erhvervsøkonomi søger aftagercensorer

De erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser har stor faglig spændvidde og udbydes på de danske universiteter. Lige nu søger Censorkorpset for Erhvervsøkonomi aftagercensorer.

Der søges særligt kandidater inden for følgende fagområder:

 • Erhvervsjura
 • Finansiering
 • International Business
 • Informatik (informationsteknologi og digitalisering)

Da andelen af kvinder i censorkorpset ikke afspejler kønsfordelingen blandt færdiguddannede inden for korpsets faglige felter opfordres særligt kvinder til at søge beskikkelse som censor.

Den næste ansøgningsfrist er 1. november 2018
 

Hvad betyder det at være aftagercensor?

Du er primært er ansat i en virksomhed eller organisation, der aftager kandidater fra de erhvervsøkonomiske kandidatuddannelser. Du har samtidig en substantiel erhvervserfaring.

At fungere som censor på et dansk universitet giver dig mulighed for at være med til at forbedre de danske, længerevarende uddannelser, men der er også personlige potentialer ved at blive censor:

 • Du er med til at sikre kvaliteten på de erhvervsøkonomiske uddannelser og dermed de studerendes fremtidige værdi for erhvervslivet
 • Du holder dig ajour med dit fagområde
 • Opgaven honoreres efter statens takster
   

Forudsætninger for at blive censor

Der er en række formelle krav, man skal opfylde for at kunne blive censor:

 • Du skal indstilles via en studieleder på et af universiteterne
 • Censorer på universitetsuddannelserne skal have en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau
 • Der lægges i den samlede vurdering af ansøgningen stor vægt på arten og omfanget af ansøgerens relevante erhvervserfaring.
   

Dine opgaver som censor

Censor skal overordnet sikre, at der ved eksamination sker en dokumentation af de studerendes færdigheder samt af målopfyldelsen for uddannelsen, herunder bl.a. sikre, at:

 • Prøverne samt kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med målbeskrivelser og øvrige krav fastsat for uddannelsen
 • Prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler
 • De studerende får en ensartet og retfærdig behandling og præstationen en pålidelig bedømmelse

Det er vigtigt at udøve god censorskik, hvilket også indebærer sikring af, at eksamenssituationen forløber på en korrekt måde, også gerne så de studerendes særlige situation (f.eks. nervøsitet) håndteres hensynsfuldt og professionelt.

Læs her de væsentligste oplysninger om censorinstitutionen og -funktionerne samt ansøgningsprocessen
 

Erfarne erhvervsfolk

Censorkorpset for Erhvervsøkonomi består hovedsageligt af censorer, der har en aktiv erhvervskarriere som hovedbeskæftigelse, og censorerne er derfor medvirkende til at sikre uddannelsernes relevans i forhold til erhvervslivets behov.
Næste ansøgningsfrist: 1. november 2018
Den nuværende beskikkelsesperiode løber frem til 31.3.2022, og der optages løbende nye censorer i censorkorpset.
 

Hvordan bliver du censor?

Læs om ansøgningsprocessen og ansøg om at blive censor inden for de erhvervsøkonomiske uddannelser
 

Kontakt

Sekretariatschef Klaus Lynbech, De Erhvervsøkonomiske Censorkorps
E-mail: sekretariat@censorerne.dk
Tlf.: 8716 3279

Censorformand René la Cour Sell,  De Erhvervsøkonomiske Censorkorps
E-mail: rene@lacoursell.dk

Sidst opdateret: Alumni // 10/09/2018