Innovativ begyndelse på CBS’ nye Roundtable-koncept

Hvad kan man få ud af at sætte 16 erfarne praktikere – erhvervsledere fra relevante funktioner i forskellige brancher – sammen med 16 CBS-forskere inden for et givet forskningsfelt og bede dem diskutere et relevant og aktuelt emne i nogle timer? Det gjorde CBS sine første erfaringer med tirsdag den 21. marts, da det eksklusive CBS Roundtable-koncept blev lanceret.

01/05/2017

CBS’ nyeste erhvervsorienterede initiativ, CBS Roundtable, er et ’by invitation only’ arrangement beregnet på at styrke eksisterende og skabe nye relationer mellem CBS’ forskere og erhvervslivet. Konceptet er at sætte ledere fra erhvervslivet sammen med CBS-forskere i nogle timer, hvor de kan diskutere et tidsaktuelt emne for virksomhederne på kryds og tværs – praktikere og forskere imellem.

Til det første Roundtable i marts deltog 16 repræsentanter fra C20-firmaer fra forskellige brancher – produktion, pharma, service og logistik, alle ledere med funktioner inden for områder som strategi, forretningsudvikling, R&D og innovation. Her diskuterede de relevante og aktuelle udfordringer med innovation i deres virksomheder med hinanden og 16 udvalgte CBS-forskere fra forskellige institutter, der arbejder med emnet i deres forskning.

Roundtable er tilrettelagt som en relevant og interaktiv begivenhed, der sætter både praktikernes og forskernes erfaring og ekspertise i spil – ikke kun for at adressere det valgte emne, men også for at prøve ideer af og øge udvekslingen af viden med og blandt nogle af CBS’ vigtigste interessenter.

’Innovation og intrapreneurship i en regelcentrisk verden’

Præmissen for det første Roundtable-event var, at moderne juridiske, nationale og organisatoriske miljøer ofte pålægger virksomheder restriktioner, der kan hindre innovation. Temaet var ’Innovation og intrapreneurship i en regelcentrisk verden,’ og rammen for det var innovationsparadokset: at innovation kan føre til stor succes og markedsdominans, men kan også føre til en magelighed, der i sidste udgøre en risiko for, at virksomheden fejler, mens den har størst succes.

Alumni Update har talt med to af de eksperter, der deltog i Roundtable – en praktiker fra erhvervslivet og en CBS-forsker – og spurgt ind til, hvad de fik ud af begivenheden hver især.

Praktikeren: En god opdatering på CBS’ forskning

Senior Vice President for Corporate Strategy & Stakeholder Relations i DONG Energy, Jakob Askou Bøss, var blandt de inviterede repræsentanter for erhvervslivet. Han har, dels som ekstern forelæser på CBS, dels som kunde hos CBS Executive, haft en del kontakt med CBS’ forskere gennem tiden og finder det altid berigende:

- Jeg synes altid, at det er interessant at diskutere med forskere og få deres perspektiv på de ting, vi praktikere arbejder med i hverdagen. Forskerne ser ofte spørgsmålene i et bredere perspektiv og stiller derfor også tit en anden type spørgsmål end vi gør i forhold til at løse praktiske problemstillinger. Det giver tit nogle berigende perspektiver, bemærker Jakob Askou Bøss og fortsætter:

- Det var spændende, at CBS tog initiativet til et arrangement som dette, og det var interessante mennesker, der deltog– både fra erhvervslivet og fra CBS. Kombinationen af praktikere og forskere gjorde, at vi fik nogle perspektivrige diskussioner, der satte praktikernes tilgang til deres aktuelle udfordringer kontra forskernes perspektiveringer meget fint i relief. 

- Jeg kan ikke sige, at jeg kom hjem med nogen deciderede aha-oplevelser, men jeg fik en bred indsigt i den forskning inden for innovation, der arbejdes med på CBS. Det var en effektiv platform at mødes på og få indblik i forskningen, og det var en god opdatering.

- Vi, de inviterede praktikere, er alle travle mennesker med fyldte kalendere, og Roundtable-arrangementet var absolut den tid værd, vi investerede i det. Nogle af de mest interessante samtaler med flere af forskerne fik jeg faktisk efter, at det egentlige program var færdigt. Ved fremtidige Roundtable-arrangementer vil jeg opfordre til at gå mere direkte til værks og lade flere af CBS’ deltagende forskere præsentere sig selv og deres forskning i plenum til at starte med.

Forskeren: Et rigtig godt og værdifuldt visitkort

Professor Tor Hernes fra Department of Organization har som organisationsforsker løbende kontakt med praktikere fra erhvervslivet. Det opfatter han som værende af afgørende betydning, fordi hans funktion som forsker er at fortolke og udvikle nye fortolkninger af praksis – så det er altid med et øje for at fremme sin egen forskning og videnskabelige agenda. Han oplevede Roundtable-arrangementet som et godt og effektivt visitkort for CBS’ forskere og forskning, selv om han var uenig med dets grundlæggende præmis:

- Nu er jeg ikke enig i, at organisationers regler, grænser og struktur forhindrer innovation, men mener snarere, at de udgør selve strukturen og kontinuiteten under og er en ressource for innovationen. Men der er det så, at jeg som forsker netop opererer med begreberne fra det mere abstrakte metaplan med henblik på at påvirke udviklingen i praksis ved at påvirke selve den begrebsverden, der definerer den, påpeger Tor Hernes og fortsætter:

- Det var spændende og inspirerende at møde de meget interessante og intelligente praktikere, der var inviteret til arrangementet, og jeg er sikker på, at alle fik nogle interessante indsigter og informationer med hjem, men ikke på det konkrete plan. For mit eget vedkommende var den største værdi, at jeg fik bekræftet, at mine tanker har relevans og vækker resonans hos en række ekstremt dygtige praktikere. Det var en god oplevelse.

- Ved selve Roundtable kom jeg til at fungere mere som formidler end som specialist. Det var spændende at høre, hvordan disse erfarne og dygtige praktikere arbejder med udfordringerne omkring innovation i deres forskellige organisationer. Men mens de nok var fælles om den begrebsverden, de havde om emnet, så gjorde forskellene i deres virksomheders type og struktur, at udfordringerne reelt ofte var væsensforskellige. Der kunne jeg ud fra mit perspektiv som forsker trække kontrasterne frem på det mere abstrakte niveau.

- Som forsker var det også interessant at opleve, hvordan praktikernes teoretiske ballast fra deres uddannelser fortsat udgør fundamentet og begrebsverdenen for, hvordan de arbejder med udfordringerne i praksis 10, 20 og 30 år efter endt uddannelse. I mellemtiden har den samfundsvidenskabelige forskning fortsat sin udvikling, så begrebsverdenen i den nyeste forskning er en ganske anden. Og man kan ikke ændre begrebsverdener ved et arrangement som Roundtable, der skal et kursus eller efteruddannelsesforløb til. 

- Med det sagt, så var det arrangementet et rigtig godt og værdifuldt visitkort, eller udveksling af visitkort. Skal jeg komme med en anbefaling, vil det være at går hårdere, hurtigere og mere direkte til stålet fremover og lade flere af CBS’ forskere stille op og bruge 5-10 minutter på at præsentere sig selv og deres forskning.

Roundtable under produktudvikling til næste gang

Mens både gæster og CBS-forskere formidlede deres tilfredshed med konceptet som helhed, gav de også konstruktive tilbagemeldinger med henblik på at understøtte udviklingen af kommende Roundtable arrangementer. 

- Den gode og konstruktive feedback giver os et godt grundlag at udvikle konceptet yderligere på. Jeg er ikke i tvivl om, at ønsket om at komme spadestikket dybere og få flere af CBS’ forskere mere direkte på banen får betydning for CBS’ næste Roundtable, som er planlagt til efteråret, siger Louise Seest, direktør for CBS Business.

Næste CBS Roundtable er planlagt til tirsdag den 28. november.

Sidst opdateret: Alumni // 20/10/2021