Hvordan kommer vi bæredygtigt igennem digitale transformationer?

Vi kommer aldrig i nærheden af at opleve en vildere digital transformation end den, vi oplever lige nu – siges der. CBS tager emnet op ved et CBS Business Connect event den 10. oktober. Vi har talt med to af paneldeltagerne – en forsker og en tech-investor – for at illustrere bredden af de synspunkter og betragtninger, begivenheden vil byde på.

10/09/2018

CBS Business Connect 10 October 2018

Hvad betyder de digitale transformationer for os som samfund? Hvad kommer de til at betyde for arbejdsgivere og arbejdstagere? Og hvilke kompetencer skal studerende og dimittender have for at forblive relevante for arbejdsmarkedet? Svar på de spørgsmål og mange flere vil der blive givet bud på ved det næste CBS Business Connect arrangement, ’Creating sustainable, digital transformations’.

Vi har talt med en CBS-forsker, lektor Ursula Plesner, der netop forsker inden for, hvordan digital technologier transformerer forskellige aspekter af arbejdslivet og faglige relationer. Hun maner til at træde varsomt og eftertænksomt. Og vi har talt med tech-investoren Christian Jantzen, der mener, at vi er bagude på point og ikke kan komme op i omdrejninger hurtigt nok.

”Vi skal grundigt overveje, hvad der giver mening”

- Der sker i disse år en gennemgribende digitalisering i den offentlige sektor – i skolesystemet, politiet, forsvaret og sundhedssektoren. Jeg ser en omfattende bekymring for at blive ladt bagude af udviklingen, hvis man ikke er ’first movers’, siger lektor Ursula Plesner, der er en af paneldeltagerne ved CBS Business Connect, og fortsætter:

- Samtidig sidder der ledere ude i virksomheder og organisationer, som er stressede over de konkrete opgaver og udfordringer, der følger med digitaliseringen. Digitalisering gør mange arbejdsprocesser mere gennemsigtige og synlige, og det betyder for lederne, at de enten skal forholde sig til alle detaljerne selv eller bruge forbløffende megen tid på at tage beslutninger om, hvordan data skal bruges. Digitalisering betyder nogle gange at nogle operationelle betragtninger kommer til at overskygge andre vigtige ledelsesopgaver. 

- I forbindelse med digitalisering og automatisering skal man snarere overveje meget grundigt, hvad der er meningsfuldt, og hvad der dermed kan betale sig. Man kan ikke automatisere alt – det er menneskeopgaver at forholde sig til økonomiske prioriteringer og for eksempel borgernes retssikkerhed. Der er opgaver i den offentlige sektor, der er så komplekse, at den menneskelige del af administrationen skal tænkes ind på en meget velovervejet måde.

Men lige nu gør den digitale transformationsproces’ høje hastighed og manglende omtanke virkeligheden endnu mere kompleks for mange af de aktører, der egentlig skulle være oven på processen. Ursula Plesner peger på SKAT som et godt eksempel på en for kompleks virkelighed til, at man kan samle det hele i et enkelt system. 

Problemerne med automatisering er ikke bare tekniske – gamle systemer eller mangelfuld programmering. Der er også de problemer, at algoritmer ikke altid kan gennemskues af dem, der arbejder ’sammen’ med dem, og derfor kan producere afgørelser, der ikke er legitime. Eller modsat, at systemer ind imellem kan gennemskues og snydes lettere, end mennesker kan. 

- Mennesker arbejder ud fra erfaring, intuition og opmærksomhed på kontekst, det gør digitale systemer ikke. Et eksempel på, at man måtte rulle automatisering tilbage, er New York Stock Exchange, der blev fuldt automatiseret, hvorefter man måtte tage menneskene, der kunne tolke og relatere, tilbage. Det er det, min kollega Daniel Beunza kalder ’blended automation’. Vi skal tænke os bedre om i vores organisering af arbejdsdelingen mellem digitale teknologier og mennesker.

- Når man ser på det, der omtales som ’disruption’ i for eksempel banksektoren, så synes jeg, at det er interessant at konstatere, at der ikke bliver færre ansatte i sektoren, blot nogle andre ansatte der løser nye opgaver – i virkeligheden skal vi måske bare tale om en større omorganisering, der blandt andet handler om at udvikle nye produkter og forretningsgange. Hvis vi skal tale bæredygtig digital transformation, så er det i min optik grundigt gennemtænkt ’blended automation’, vi skal fokusere på, siger Ursula Plesner.

”Hvis ikke vi selv vælger, så vælger verden for os”

For Christian Jantzen, der er ’Venture Capitalist’ med speciale i nyopstartede nordiske tech virksomheder, handler bæredygtig digital transformation mere om, hvem der skal definere og ikke mindst leve af den. For så skal man være om ikke ’first mover’, så i hvertfald ’fast mover’

- Der meget hype, men vi kan ikke komme uden om, at digitalteknologien har ændret den måde, vi lever hverdagen på, gennemgribende. Det er en udvikling, vi hverken kan standse eller bremse, så vi må og skal komme på højde med den som samfund. Hvis ikke vi selv vælger, så vælger verden for os – som det sker her og nu, siger Christian Jantzen. 

For investoren er der to helt centrale dagsordener, der skal fokuseres på, hvis den digitale transformation skal være bæredygtig – til gavn for os:

- Vi bliver som samfund nødt til at se og anerkende tech som Danmarks levevej gennem de næste 50 år – det vil blive åbenlyst gennem de næste 5 år, at tech driver hele fremskridtet. Men de største Danske tech opstartsvirksomheder – Zendesk, Unity Technologies, Just Eat, Tradeshift – måtte alle flytte, fordi de ikke kunne rejse penge til at vækste i Danmark. Vi skal blive meget bedre til investere i og sikre brugbar lovgivning omkring tech opstartsvirksomheder i Danmark. Men det er ikke kun Danmark, der har et problem, det er hele Europa, Christian Janzen og tilføjer:

- Europa er traditionelt dårligere til teknologi end USA og nu Kina, og det bedste, vi kan mønstre mod de rigtig store tech virksomheder er SAP og Spotify. Kina har investeret tungt de seneste ti år og har nu to af verdens største tech virksomheder. Silicon Valley alene investerer omkring 7-8 gange så meget i tech om året som hele Europa tilsammen. Det er perspektivet. 

Venturekapitalisten påpeger, at vi i Europa med for tung og usmidig lovgivning samt forskellige sprog og kulturer i forvejen er strukturelt udfordrede og bagud på point. Han bemærker dog, at Sverige er ved at komme på højde med udfordringerne:

- Sverige har et lignende samfund til det danske, men de har investeret stort og kan finde ud af det inden for rammerne af den skandinaviske model og på trods af tung EU lovgivning, så tech virksomheder som Spotify bliver og trives i Sverige. Her i Danmark har vi ens lovgivning for frisører og tech virksomheder, siger Christian Jantzen og konstaterer:

- Vi har brug for et ændret mindset. Hvis Uber skal være eksemplet på, hvordan vi klarer tingene legislativt, falder vi helt bagud af dansen. 

Bliv klogere på tidens mest aktuelle og relevante emne

Det er kun to af mange synpunkter og betragtninger, CBS Business Connect byder på – fra klokken 15.30 onsdag den 10. oktober i Ovnhallen i Porcelænshaven, når vi bringer førende forskere, erhvervsfolk, politikere, studerende samt repræsentanter for organisationer og myndigheder sammen om at diskutere, hvordan vi bedst skaber bæredygtige, digitale transformationer.

- Vi har taget nok det uden sammenligning mest aktuelle og relevante emne, man kunne komme på, op ved dette Business Connect. De fleste organisationer i alle sektorer er i fuld sving med store digitale transformationer, og udviklingen påvirker stort set alle aspekter af vores liv, konstaterer CBS Business-direktør Louise Seest og fortsætter:

- Det er afgørende for os at forstå, hvad de digitale transformationer kommer til at betyde for vores uddannelser, kompetencer, ledelsesformer og forretningsmodeller, så vi er klædt på til at gå til dem så strategisk klogt som muligt. Det er også derfor, at digitale transformationer er et centralt forskningsområde på CBS gennem vores Business in Society Transformations Platform.

- De digitale transformationer er ikke til at komme udenom. Så jeg håber, at der vil være rigtig mange af vores venner og samarbejdspartnere, der vælge at lægge vejen forbi os for at blive klogere på tidens måske mest relevante emne.

Læst programmet for CBS Business Connect og tilmeld dig her

Sidst opdateret: Alumni // 20/10/2021