Med egne ord: Susie A. Ruff, CEO og Senior Advisor

En brændende interesse for internationalt arbejde og samarbejde på tværs af nationale grænser har været styrende for Susie A. Ruffs karriere. En karriere med spændende stillinger med et globalt perspektiv har ledt hende til et nyt kapitel, hvor hun for få år siden startede egen virksomhed.

05/04/2016

Susie A. Ruff
”Billedet er fra Stanford University, hvor jeg i 2012 tog Executive kurset ”Customer-Focused Innovation”. På kurset arbejdede vi i grupper bestående af ledere fra hele verden. Der var bla. fokus på Design Thinking og hurtig prototypeudvikling ud fra ”real life” behov, og det er en metode, som jeg har stor glæde af i mit arbejde med produktudvikling og go-to-market”. (Foto: privatfoto)

Hvordan var du som studerende på CBS?
Jeg var første årgang af den nye uddannelse, SPRØK – den Integrerede Sprog- og Økonomiuddannelse, som blev etableret i 1984. Min overbygning tog jeg dog på Cand.merc. og i udenrigshandel, som det hed den gang. Som studerende var jeg nysgerrig og mødte altid til både forelæsninger og klasseundervisning.

Jeg deltog blandet andet i en virkelig spændende og givende studietur ti Tunesien, hvor vi fik indblik i en helt anden kultur og erhvervsliv i forhold til at arbejde med eksport og internationalisering på de breddegrader. Vi boede under meget primitive forhold i en landsby og blev inviteret hjem til the. Dengang var systemeksport meget oppe i tiden. Særligt på 3. år af min bachelor var jeg målrettet og ambitiøs med bacheloropgaven. Det samme gjaldt på kandidatstudiet, hvor jeg var meget fokuseret.

Jeg var en ud af to første studerende, som blev udvekslet med ESADE i Barcelona, så jeg lavede research til min kandidatafhandling i Spanien.

Jeg havde også flere studiejobs, blandt andet hos en stor organisation, der udviklede betalingssystemer og hos en stor succesfuld dansk produktionsvirksomhed. Og så skulle der også være plads til det sociale.

Hvordan fik du dit første job, efter du blev færdig på CBS?
Via netværk! Jeg skrev sammen med tre andre medstuderende min bacheloropgave på SPRØK med udgangspunkt i en mellemstor dansk produktionsvirksomhed, som havde nogle udfordringer på eksportsiden, som de gerne ville have belyst.

Opgaven faldt i god jord, og efter et år i USA efter min bachelor blev jeg ansat af den adm. dir. til at hjælpe med marketing og internationalisering.

Hvilke øjeblikke i din karriere har været de vigtigste for dig - og hvorfor?
Helt klart dem, hvor jeg dels har arbejdet internationalt og har skullet få hul igennem til andre nationaliteter og skabe resultater. Dels udfordringer, som syntes store, men som blev løst. f.eks. da jeg som ganske ung rejste rundt som regional eksportchef for en mindre produktionsvirksomhed og skulle lande forhandleraftaler og sikre eksportordrer.

Da jeg var udstationeret som souschef ved den danske ambassade i Buenos Aires, Argentina, og hjalp danske virksomheder med eksport og investeringer på markeder med anderledes rammebetingelser og adfærd.

Og da jeg skulle etablere og lede en proces for etablering af rammer, kultur og værktøjer til innovation i en stor offentlig sundhedsorganisation, og hvor offentlige og private parter fra erhvervslivet skulle arbejde sammen om konkrete og brugbare løsninger til sundhedssektoren.

Sidst men ikke mindst at skabe min egen forretning og sikre, at der er kunder, og jeg skaber værdi for dem.

Hvad er den vigtigste erfaring, du fik på CBS, som du stadig bruger i dit daglige arbejdsliv?
Der er flere! Den vigtigste er evnen til at arbejde på tværs og med et globalt perspektiv. Jeg har boet mange steder i udlandet som barn og voksen, og det har altid optaget mig, hvordan man arbejder i andre kulturer, og hvordan segmenter på tværs af landegrænser egentlig ligner hinanden.

En anden er metode og rammer, som kan bruges i mange opgaveløsninger.

Har du beholdt en relation til CBS, siden du blev færdig?
Ja! Jeg har flere indgangsvinkler til CBS. Helt konkret er jeg censor på kandidatniveau i International Business og Innovation & Entrepreneurship, hvilket er meget inspirerende og giver mig en løbende berøringsflade med CBS.

Jeg etablerede også stærke venskaber i min studietid på CBS som stadig holder ved i dag. Og så er jeg i dialog med et institut på CBS om at være gæsteunderviser på en ny uddannelse.

Sidst opdateret: Alumni // 17/12/2017