Med egne ord: Peter Wagner, Microsoft’s salgschef i Øst-USA

Peter Wagner kombinerede sin kandidatgrad i datalogi fra København Universitet med en HD i Organisation og Ledelse fra CBS. Kombinationen førte til en imponerende karriere i den danske software-branche og i sidste ende til Microsoft i USA.

04/09/2017

Hvordan var du som studerende på CBS?

Jeg tog hovedfag i Computer Science på Københavns Universitet og fik dispensation til at tage mit bifag som en 4-årig HD på CBS fremfor Mat-Fys-Bio, som vores studieplan var indrettet efter. 

Det var nogle rigtig gode år på CBS, og jeg nød det mere kommercielt dominerede miljø samt at mine medstuderende bragte andre aspekter ind i undervisningen end videnskabelig og teknisk kunnen. CBS gav mig en rigtig god kombination mellem en dyb videnskabelig/teknisk uddannelse og så realiteterne, som man bliver budt i erhvervslivet. 

Og så mindes jeg i øvrigt også, at festerne på CBS var mere ’interessante’ end dem, vi havde på Datalogisk Institut.

Hvordan fik du dit første job, efter du blev færdig på CBS?

Efter den sidste eksamen på CBS i 1987 samt en god lang sommerferie landede der en invitation gennem netværk om at komme til jobsamtale hos SimCorp. De var hurtige med et attraktivt jobtilbud, hvor jeg kunne udvikle software samt rejse og blive en del af en meget kvalificeret medarbejderstab i hovedkvarteret i Knabrostræde. Det var tungt selskab på den gode måde – mange havde en ph.d., og de fleste havde dobbeltuddannelse, mange med ingeniør- plus en CBS-uddannelse som jeg selv.

Hvilke øjeblikke i din karriere har været de vigtigste for dig – og hvorfor?

Da HD-eksamenen var vel overstået, manglede jeg kun mit speciale på Københavns Universitet. Mange af mine medstuderende droppede ideen om at gøre datalogiuddannelsen færdig, da der var så gode penge at tjene i branchen med eller uden eksamensbevis. 

Jeg var fast besluttet på, at jeg ville have min kandidatgrad fra universitetet med i tasken, men med fuldtidsarbejde hos SimCorp var det nu lige pludselig noget vanskeligere, end jeg havde regnet med. Det lykkedes dog efter 3 år at få færdiggjort et speciale i en kvalitet, jeg kunne være bekendt, og som kvittering fik jeg så mit afgangsbevis med hovedfagseksamen i datalogi fra Københavns Universitet.

Efter denne periode var jeg blevet en anelse træt af mit arbejde og havde brug for noget ’frisk luft’.  Jobbet hos SimCorp blev sagt op, og jeg begyndte fuldtid i en ny business, som over en periode var blevet startet med 3 venner i den smule fritid, vi nu havde til overs. Med tre high-end solbrilleagenturer i Skandinavien havde vi efter 8 måneder fået kritisk masse til ansættelser, og jeg var da blevet klar på, i hvilken retning det næste karriereskridt skulle tages. 

En af mine nære venner var startet hos Damgaard Data, som var et softwarefirma i stærk vækst i et markedssegment i rivende udvikling (Business Software), og det tog ikke mere end et møde, så var vi enige om, at jeg startede på fuld tid med ansvar for Concorde XAL implementeringer som ’State of the Art’ systemet fra Damgaard hed dengang.

Det var så starten på et 10 år langt, intenst og meget lærerigt og spændende karrieresegment. Min interesse for de internationale kunder og projekter og sulten efter at se ud over landets grænser blev belønnet med ansvaret for den internationale del af vores forretning i 1993, og året efter kom den store mulighed for at fokusere på internationalisering gennem IBM's køb af en 50 procent ejerandel i vores udviklingsselskab. Som salgsdirektør i Damgaard International gik det stærkt med at opbygge eksportmarkeder og salgskanaler på hovedmarkederne. 

Den næste store karrieremulighed opstod i 1998, da vi skulle investere kraftigt i opbygningen af det amerikanske marked med overflytning af nogen af vores dygtigste folk kombineret med lokalansættelser i noget, der skulle blive en robust selvkørende enhed for Damgaard i USA. Som USA-direktør fik jeg store beføjelser og autonomi samt ressourcer og økonomi til at skabe vækst på verdens største og mest konkurrenceprægede software marked.

Efter Damgaard-eventyret kom et par år med gode jobs og stort ansvar, men i virksomheder der ikke føltes rigtige for mig, så jeg startede konsulentfirma op med en gruppe af mine gamle kolleger fra Damgaard, nu da Microsoft havde købt Damgaard-Navision, og vi forventede en stor potentiel upside. Der skete dog det, at Microsoft henvendte sig med et at jobtilbud, der var meget svært at afslå. Jeg endte derfor med at acceptere og startede hos Microsoft USA i november 2003. 

Fra jyske produktionsvirksomheder i Damgaard Data-regi over europæiske handelsvirksomheder i Damgaard International var turen nu kommet til nogle af verdens største virksomheder i Microsoft regi. Backbone var stadig den danskudviklede software, som nu hed Dynamics AX, og over årene med skiftende ansvar inden for salgsledelse er det blevet til kontrakter med nogle af Microsoft's største kunder. På listen indgår navne som Coca-Cola, Bank of America, Time Warner og Delta Airlines – kunder som der arbejdes intenst med over en årrække, før nogen business bliver realitet. 

Hvad er den vigtigste erfaring, du fik på CBS, som du stadig bruger i dit daglige arbejdsliv?

Det viste sig over årene, at jeg fik en hel del værktøj med fra CBS. Specielt har strukturel forståelse, organisation og organisatorisk indblik været nøglekomponenter for mig i min karriere. Den ene dag er jeg hos en kunde i servicesektoren, den næste dag hos en global produktionsvirksomhed, og så var der jo lige verdens største bank og verdens største flyselskab med i mixet. 

Evnen til at få succes med at arbejde med disse virksomheder bygger i høj grad på evnen til at kunne konstruere det indre billede af den enkelte virksomhed, som en levende dynamisk organisation samt dens mission og forretningsprocesser, og derved kunne raffinere, hvilken tilgang der tages i et salgsorienteret øjemed.  Det fundament var i høj grad et produkt af de grundbyggesten, der kom fra min tid på HD(O)-studiet

Driftsøkonomien skal ikke glemmes – et fortrinligt værktøjsfag fra CBS, som har været i konstant anvendelse over årene, hvad enten det var budgetter og ledelsesansvar eller Business Value Assessment for en kunde eller opstart og drift af egen virksomhed.

Og så var der jo statistik, som jeg har fundet anvendelig gang på gang til at lave analyser og træffe komplekse beslutninger. Jeg husker ikke, at den matematik, vi havde på universitet, kom til megen anvendelse.

Har du beholdt en relation til CBS, siden du blev færdig?

Jeg har mange venner og kolleger med afgangseksamen fra CBS, men ellers ikke nogen nærmere relation – en del af forklaringen ligger nok i, at jeg har været i USA siden 1998. Sammen med Trine har jeg Frederik på 4, Isabella på 8, Oliver på 10, Rose på 16, Emil på 19, August på 21 og Cornelia på 22. Jeg ville meget gerne have et eller flere af mine børn på studieophold et år eller mere på CBS for at få indblik i den danske indfaldsvinkel til forretning, innovation, organisation og i det hele taget stifte nærmere bekendtskab med det danske uddannelsesmiljø.

Sidst opdateret: Alumni // 20/10/2021