Med egne ord – Per Holten-Andersen, tidligere CBS rektor og skovmand

En HD i Finansiering og Kreditvæsen skulle vise sig at være en afgørende faktor for Per Holten-Andersen, da han i 2012 blev rektor for CBS. Nu har han givet stafetten videre og er fratrådt sin stilling til fordel for friheden til selv at kunne disponere og prioritere sin tid – først og fremmest til familien – men også til tre bestyrelsesposter og et større stykke skov i USA (Oregon), som han købte for over 30 år siden.

11/03/2019

Per Holten-Andersen

Hvordan var du som studerende på CBS?
Inden jeg begyndte som HD-studerende på CBS, havde jeg taget en uddannelse inden for et helt andet felt. Jeg startede mit uddannelsesforløb på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), hvor jeg blev cand. silv. (Forstkandidat) i 1979. Få dage efter min kandidateksamen rejste jeg til New Zealand, hvor jeg frem-og-tilbage i lidt over et år stærkt overvejede at emigrere til – det var og er et pragtfuldt land, men dengang var det fysisk, mentalt og økonomisk meget langt væk. Efter lange emigrationsovervejelser vendte jeg dog tilbage til Danmark og blev ansat som forskningsassistent på KVL og senere Ph.d.-studerende. Samtidig læste jeg HD i Finansiering og Kreditvæsen på ”Handelshøjskolen” i de daværende ”mindre tiltalende” lokaler på Fabriksvej. Jeg afsluttede min HD-eksamen i 1984, og forsvarede min PhD-afhandling (”Inflation and Taxation in Forest Economics. Danish Forest Economics, anno 1989”) i 1990.

HD-studiet (på aftenskole) havde dengang øgenavnet ”ægteskabsdræberen” – jeg var imidlertid endnu ikke gift! Jeg gjorde derfor en del ud af studiet. Min hovedmotivation var, at jeg havde læst (og lært) en del jordbrugs- og skovbrugsøkonomi. Jeg ønskede, at finde ud af, hvorledes disse fagprægede økonomiske discipliner afveg fra den generelle økonomi, og jeg fandt hurtigt ud af, at ”skovøkonomi” blot var generel økonomi tilpasset skovbrugsfagets terminologi.

Som HD-studerende blev jeg derfor primært motiveret af ”glæden ved at forstå”. Samtidig opdagede jeg, at glæden ved at lære var enormt tilfredsstillende, og at den blandt andet fostrede en (selv-)tillid til, at der findes løsninger på alle udfordringer blot man ikke lader sig slå ud af den umiddelbare usikkerhed og modstand, der opstår – også hos en selv – før en løsning bliver identificeret. Desuden opdagede jeg, at den respektfulde omgang med mennesker er roden til alle fælles løsninger.

Det morsomme ved det, på det tidspunkt, tilfældige valg af HD-studiet på ”Handelshøjskolen” var, at det senere blev afgørende for, at jeg opfyldte universitetslovens krav om at besidde den nødvendige faglige viden for at blive rektor på CBS. Det i 1981 ”tilfældige valg” at læse HD i Finansiering og Kreditvæsen blev således bestemmende for, at jeg kunne afslutte mine ledelses-år som rektor for CBS. En ”tilfældighed” jeg selv har fundet ganske morsom og livsbekræftende.

Hvordan fik du dit første job, efter du blev færdig på CBS?
Jeg var som angivet allerede i job, da jeg afsluttede min HD 2. dels eksamen i 1984. Bortset fra mine valg af uddannelse(r) har det været karakteristisk for hele mit arbejdsliv, at jeg aldrig har gået efter, endsige planlagt, at ende i de jobs, jeg har varetaget. Da jeg blev valgt som rektor for Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) i 2002 havde jeg været institutleder i knap tre år. Indtil 3-4 måneder før jeg blev valgt som rektor, var rektor-posten ikke noget, jeg overhovedet havde overvejet. Tidligt i foråret 2002 stod jeg derfor pludselig og var (den i øvrigt sidste) rektor for KVL.

Anders Fogh-regeringernes periode (2001-2009) skabte globaliseringsmålsætningen om, at de offentlige forskningsmidler skulle løftes til 1% af BNP. Dette medførte en ekstrem (positiv) fokus på Universiteternes rolle i samfundsudviklingen og ledte samtidig til universitetsfusionerne i 2006. KVL blev indfusioneret i Københavns Universitet og jeg blev KU-Dekan for Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE). I 2012 blev jeg så rektor for CBS, efter at universitetet havde gennemgået en ledelsesmæssig og økonomisk særdeles turbulent periode.

Hvilke øjeblikke i din karriere har været de vigtigste for dig – og hvorfor?
De formative dele af mit liv har været præget af mine forældres personligt kraftige påvirkning af 2. Verdenskrig. Det har haft afgørende formativ betydning for min egen opfattelse af ansvar og samfundssind, såvel nationalt som globalt. Som angivet har alle mine jobvalg været ikke-planlagte/-strategiske. De vigtigste øjeblikke i mit liv har derfor været de ikke-karriere-relaterede: da jeg blev gift, og da vi fik vores første og andet barn. Vores første barn døde kort efter fødslen, hvilket har haft stor betydning i både Karens og mit liv.

Hvad er den vigtigste erfaring, du fik på CBS, som du stadig bruger i dit daglige arbejdsliv?
At ingen udfordring er større, end at der findes en løsning, og at alle ”bæredygtige” løsninger skabes i fællesskab. Desuden har det været afgørende, privat, personligt såvel som arbejdsmæssigt, at man hver dag skal have en humoristisk tilgang til tilværelsen – det gør det så meget nemmere at løse selv betydelige udfordringer. Som Victor Borge sagde: ”Smilet er den korteste afstand mellem to mennesker”. Det har jeg selv omskrevet til: ”Humoren forkorter afstanden mellem mennesker”.

Har du beholdt en relation til CBS, siden du blev færdig?
Ja – jeg endte med at blive rektor for CBS i syv år og to måneder, og jeg agter at holde kontakten i så mange år fremover som muligt!

Sidst opdateret: Alumni // 11/03/2019