Med egne ord: Nels Mortensen, Senior Manager

Det var egentlig en tilfældighed, at Nels Mortensen startede på CBS. Men på grund af en vis portion stædighed og struktureret tilgang klarede han sig gennem studiet og fik hurtigt job efter studiet i et ellers presset jobmarked.

29/03/2016

Nels Mortensen
Billedet er taget på vores kontor i det indre København. Det er vigtigt for os vi er onsite hos vores kunder, så 95% af tiden sidder vi ude ved dem, så det er faktisk sjældent vi er på kontoret.” (Foto: privat foto)

Hvordan var du som studerende på CBS?
Jeg var nok en rimelig gennemsnitlig studerende. Efter et ”fjumreår” efter gymnasiet var det mere eller mindre en tilfældighed, at jeg startede på HA Almen tilbage i 1996, fordi en af mine venner skulle starte dér. De første par år var ret hårde at komme igennem, og mange af mine medstuderende faldt fra. Men jeg har altid haft det sådan, at det jeg starter, gør jeg færdigt. Jeg endte med at få et udmærket resultat uden at være prangende.

Efter HA valgte jeg at gå videre direkte til cand.merc. på den dengang helt nye retning ”Applied Economics and Finance”, som jeg valgte, da jeg var interesseret i finansieringsdelen, mens regnskab ikke tiltrak, og FIR (Finansiering og Regnskab, red.) derfor ikke var oplagt. Derudover var AEF udelukkende på engelsk – med mange internationale studerende - hvilket også gav studiet en global profil, som tiltalte mig.

Det var spændende om end lidt kaotisk at starte på en helt ny studieretning, og det tog noget tid, inden alt kom på plads. Jeg afsluttede min cand.merc. i 2001, hvor jeg skulle aflevere mit speciale – ”Anvendelse af realoptioner til værdiansættelse i flyvedligehold-industrien”, der tilfældigvis skulle afleveres 11. september 2001.
 
Hvordan fik du dit første job, efter du blev færdig på CBS?
Allerede inden jeg blev færdig, startede jeg som studentermedhjælper i en finansafdeling i en større dansk industrikoncern. Jeg blev tilbudt jobbet i forbindelse med, at jeg skrev HA-hovedopgave for virksomheden. Efter jeg blev færdig, fortsatte jeg i samme afdeling.

Det var en absolut fordel, da jobmarkedet på det tidspunkt var lidt presset for nyuddannede. Derudover fik jeg mulighed for hurtigt at bruge nogle af de teorier, vi lærte på CBS i praksis – og tingene gav bedre mening, når man fik konkretiseret dem. Efter 4 år i finansafdelingen, hvor jeg bl.a. havde ansvar for de finansielle systemer, vi anvendte, startede jeg som konsulent i et firma, der hjælper finansielle virksomheder med at vælge, implementere og optimere deres finansielle systemer og processer.

Jeg er stadig hos virksomheden i dag efter en afstikker på 2 år i bankverdenen. Jeg har derfor set branchen fra flere perspektiver – virksomheden, banken og rådgivning – hvilket jeg mener giver mig en god all round-forståelse af den finansielle dagligdag, vores kunder opererer i.

Hvad er den vigtigste erfaring, du fik på CBS, som du stadig bruger i dit daglige arbejdsliv?
Jeg har altid arbejdet meget analytisk og struktureret, hvilket var en forudsætning for at få noget fra hånden i en af og til kaotisk studietid. Fra gruppearbejdet på studiet har jeg også lært at arbejde i teams med individer, der kan være meget anderledes tænkende end en selv – og fra en anden kultur. Der udover fik jeg selvfølgelig en faglig grundforståelse af mit område, som jeg stadig – her 15 år senere – trækker på.

Hvilke øjeblikke i din karriere har været de vigtigste for dig – og hvorfor?
I 2010 fik jeg et tilbud om en 3-årig stilling i Sydney, Australien. Det var ikke det bedste tidspunkt (vi havde lige købt hus), og jeg var egentlig glad for det arbejde, jeg havde. Men det var en chance, vi ikke kunne sige nej til – vi ville ikke sidde 10 år senere og fortryde, at vi ikke gjorde det.  Så jeg tog afsted med min kone og to børn, og vi bosatte os i Sydney – en af verdens bedste (og dyreste fandt vi ud af!) byer at bo i.

Det var en kæmpe oplevelse, men det var også en hård omgang - især den første tid. Fagligt var det en spændende udfordring at arbejde under en helt anden arbejdskultur, end man er vant til. Australierne er mere tilbagelænede og afslappede – nogle gange lidt for afslappede for en struktureret skandinav som mig selv. Men samtidig har jeg taget nogle af erfaringerne med tilbage til Danmark, bl.a. den noget mere uformelle mødestil; ”catch-up’s” hvor der ikke behøver at være en konkret anledning, men man blot mødes over en kop kaffe.

Normalt siger man, at det tager 2 år at falde til et nyt sted, hvorefter man så skal indstille sig på at tage hjem igen – eller blive. Det var hele tiden vores mening, at det kun skulle vare 3 år, så vi valgte at tage tilbage til Danmark - mest fordi vi gerne ville være tættere på familie og venner. Hvis vi var blevet længere, var vi nok aldrig vendt tilbage. Vi mødte flere danskere dernede, der havde været der i 10-20-25 år, selvom de egentlig havde planlagt, at de skulle være der ”et par år”.

Har du beholdt en relation til CBS, siden du blev færdig?
Selvom jeg gerne ville, har min kontakt med CBS været meget begrænset, siden jeg blev færdiguddannet. Jeg har dog for år tilbage benyttet muligheden for at følge et enkeltfag – obligationsteori – for at opgradere min viden på området.

Derudover er jeg stadig på LinkedIn med de fleste af mine studiekammerater – det er spændende at følge deres karrierer fra sidelinjen, og man ved aldrig, hvornår man kan få brug for sit netværk. Jeg var ret tidligt på LinkedIn – blandt de første i Danmark – og jeg bruger det meget aktivt i mit arbejde. Det er først i de senere år, at jeg er blevet opmærksom på, at der er en aktiv alumne-gruppe for CBS, og det er helt sikkert noget, jeg vil forsøge at involvere mig i fremover.

Sidst opdateret: Alumni // 17/12/2017