Med egne ord – Anders Dons, Nordic CEO for Deloitte og CBS Æresalumne 2019

Anders Dons har hele tre uddannelser fra CBS i rygsækken, hvor han sideløbende med studierne gjorde en blændende karriere i revisions- og rådgivningskoncernen Deloitte. I dag er han partner og CEO for Deloitte i Norden, far til fem børn og udnævnt CBS Æresalumne 2019, blandt andet på grund af sit stærke fokus på bæredygtighed og diversitet.

19/06/2019

Anders Dons

Hvordan var du som studerende på CBS?

Jeg har studeret ”on-off” i 10 år på CBS og mit studieliv på universitet kan inddeles i tre etaper:

- HD 1. del og HD 2. del i Regnskabsvæsen og Økonomistyring (1991)

- HD 2. del i Finansiering (1993)

- Cand.merc.aud. (1996)

Kendetegnende for alle tre etaper har været fokus på studiegrupper og det at deltage i flere fællesskaber, som gav venner for livet. Som med alt andet her i livet bliver indsatsen lagt, hvor der er motiverende og inspirerende læringsmiljøer, og det miljø skabte flere af lærerene og professorerne. 

Første etape på CBS var også de første år af mit professionelle arbejdsliv i Deloitte, og fokus var på at finde en balance mellem arbejde, studie og stadigvæk at være ung med masser af sport og rejser. Der blev lagt en stor arbejdsindsats op til eksamen, skriftlige opgaver og deltagelse i undervisningen, og et mindre fokus på at læse mellem undervisningen. HD gav mig en stærk kobling mellem det teoretiske og hverdagen i Deloitte, hvilket var meget motiverende. 

Anden etape var med fokus på HD 2. del i finansiering, mens jeg arbejdede hos Astley & Pearce med derivater. Igen en stærk sammenhæng mellem teori og praktik.

I 1993, hvor Deloitte hentede mig tilbage, fik jeg orlov til at læse seks måneder fuld tid på cand.merc.aud. Det var hårdt, men helt fantastisk, at læse fem fag på kort tid. Fokus var på fordybelse i studierne, at være en del af hverdagen på CBS og være på bibliotekets læsesal (vi havde jo ikke helt de samme rammer på CBS, som studerende har i dag).

Hvordan fik du dit første job, efter du blev færdig på CBS?

Jeg har altid haft jobs, mens jeg læste på CBS.

Hvilke øjeblikke i din karriere har været vigtigste for dig og hvorfor?

Puha – den er svær for der har godt nok været mange. 

Det største var nok i 2013 at blive udnævnt til CEO for Deloitte Danmark og i 2017 for Deloitte i Norden. Det er et enormt privilegie og en kæmpe tillidserklæring fra partnerskabet i Deloitte at blive valgt (og genvalgt) til CEO. Rejsen med at udvikle partnerskabet og holdet – lokalt og globalt – til næste niveau og samtidig arbejde med enorme forandringer, der skal sikre bæredygtig vækst og et tillidsfuldt grundlag, har været inspirerende og meget lærerigt. Der er så mange dygtige mennesker, som hver dag giver energi og ny visdom. 

Min udstationering til Singapore fra 2000 til 2003 var også en milepæl og lærte mig meget om at skabe relationer på tværs af kulturer, og hvor skævt man kan komme på perceptioner og manglende indsigt i andre mennesker og kulturer. Respekt og inklusion skaber en indsigt, som er helt afgørende for at relationer kan blomstre. 

Hvad er den vigtigste erfaring du fik på CBS, som du stadigvæk bruger i dit arbejde?

Vigtigheden af at arbejde metodisk og analytisk med problemstillinger, herunder forståelsen af, at det er i sammenkoblingen mellem flere fagligheder og kompetencer at løsninger ofte findes og føres ud i livet. 

Har du beholdt en relation til CBS siden du blev færdig?

JA! Deloitte og CBS har et stærkt partnerskab. CBS udgør en af navlestrengene til vores talenter, og både vi og CBS gør meget for at holde den stærk. Jeg er selv aktiv i CBS-partnerskabet, og vi har undervisere på CBS samt en række begivenheder. 

Vi er meget stolte af vores partnerskab.

Sidst opdateret: CBS Careers // 30/01/2023