CBS på festival

Nyheder

Roskilde Festival er mere end glade mennesker og koncerter i lange baner. CBS har i to år samarbejdet med Roskilde Festival om projektet ”Fra Rio til Roskilde”.

Kø til madboderne på Roskilde Festival (Foto: Thomas Flensted-Jensen)
Kø på Roskilde
Torsten Ringberg (Foto: Thomas Flensted Jensen)
Torsten Ringberg
Clean Out Loud-området, som festivalgængerne selv holder rent (Foto: Jørn Albertus)
Clean out loud
Anker Brink Lund (Foto: Jørn Albertus)
Anker
22/09/2015

Af: Jakob Vesterager

Hvad har Roskilde Festival og Copenhagen Business School med hinanden at gøre? En hel del, viser det sig, for under festivalen foregik der en række forskningsprojekter under ”Fra Rio til Roskilde”-projektet, der er et samarbejde mellem festivalen og cbsCSR – eller Centre for Corporate Social Responsibility på CBS. Det skriver CBS Observer.

I løbet af Roskilde Festival foretog forskere fra CBS en række forsøg og indsamlede data til forskning, der har til formål at undersøge, hvordan frivillig, bæredygtig adfærd kan mobiliseres ved hjælp af nye teknologier, infrastrukturløsninger, procesforbedringer og kommunikation.

Fra Rio til Roskilde fokuserer ifølge dem selv på ”alternative boligformer, håndtering af fødevarer og madspild samt affaldshåndtering, og bæredygtig fremstilling af tekstiler er også et nyt fokusområde.” Holdet af forskere bag er fra Copenhagen Business School og Aalborg Universitet.

Kortere kø til toilettet via Big Data
I løbet af festivalen, blev der opsat et midlertidigt Big Data-forskningslaboratorium, hvor der blev indsamlet data om festivalgængerne. Anonymiserede data fra mobiltelefoners GPS kan eksempelvis sige meget om festivalgængernes adfærd.

Professor Torsten Ringberg fra Department of Marketing på CBS er co-leder af forskningsprojektet ”Organisering af frivillig handling via Big Data”, og han var en af forskerne i laboratoriet.

 - De data, vi indsamler, kan bruges strategisk. Fx kan vi optimere adgangen til både madboder og toiletter på festivalen ved at sætte skærme op, der viser, hvor de korteste køer er, peaks i elforbrug, tweets med mere. Det bliver meget spændende at undersøge datastrømmene og hvilke data, der er fysisk mulige at få fat i, siger Torsten Ringberg til CBS Observer.

Rent praktisk betyder det eksempelvis, at forskerne kan se, at vejret har stor indflydelse på, hvilke varer der er i højest kurs på festivalen. Når solen skinner er øl og is måske ikke overraskende større sællerter, mens mad og andre drikkevarer sælger bedre i regnvejr. Disse og et væld af andre informationer kan bruges til at mindske madspild.

- Boderne på Roskilde kan via algoritmer, der baseres på sammenkørsel af data indsamlet i år, lettere forudsige hvor meget sådanne faktorer spiller ind på deltagernes adfærd og dermed optimere leverancerne. Så får de ikke bestilt for mange af de forkerte varer, som ender som madspil, fordi de ikke må levere dem tilbage igen, siger Torsten Ringberg til CBS Observer.

En bedre festival og et bedre samfund
Den viden, som forskerne indsamler via forsøg og data på Roskilde Festival skal dels bruges til at forbedre festivalen. Men for forskerne er festivalen også et eksempel på et samfund, og ideer, der virker på festivalen, kan måske også omsættes til det større samfund og på den måde skabe nye bæredygtige løsninger.

Professor Anker Brink Lund fra CBS’ Department of Business and Politics besøgte også dette års Roskilde Festival. Han lavede feltstudier til et helt nyt forskningsprojekt om, hvordan man gør frivillighed bæredygtig.

Projektet er så nyt, at han indsamlede information med henblik på næste år at lave eksperimenter. Derfor gik han rundt på festivalen og observerede tiltag som en dyst om at samle mest skrald, et skraldeoptog og sågar et pissoir, hvor væsken senere vil blive brugt til at gøde korn, der bruges til ølbrygning.

Han ser Roskilde Festival som en sammensat storby.

- Roskilde Festival er et mikrokosmos for fællesskabelse. Den er sammensat af en masse små byer. Nogle er til ”jo mere distortion jo bedre”, mens andre hellere vil leve under ordnede forhold. Modsætningerne er en stor del af fælleskabelsen. Det er blandt andet interessant at observere, hvordan folk med så forskellige tilgange til orden og affald bærer sig ad med at leve så tæt sammen her på festivalen, siger han til CBS Observer.

Fra Rio til Roskilde tager sit navn fra FN’s konference om bæredygtig udvikling Rio+20, der i 2012 blev afholdt i Rio De Janeiro. Ifølge folkene bag projektet blev det på konferencen tydeligt, at der var brug for gennemgribende forandringer og omfattende samarbejde, hvis globale udfordringer skal løses.

Læs mere om Fra Rio til Roskilde

Se en video om projektet

Læs mere om Big Data-projektet

Læs mere om Anker Brink Lunds projekt
 

Sidst opdateret: Alumni // 17/12/2017