CBS Business Connect konference om Ledelse af entreprenørskab

Alumnerne er en af CBS’ vigtigste kontaktflader til erhvervslivet og vores helt centrale gruppe samarbejdspartnere, når det handler om at engagere eksterne undervisere, gæsteforelæsere, mentorer og medlemmer af aftagerpaneler. Derfor står de også højt på listen af indbudte til de første CBS Business Connect paneldebatter den 6. september.

20/06/2017

CBS alumner står højt på gæstelisten, når vi inviterer til CBS Business Connect arrangementet  – Ledelse af entreprenørskab. Eventet skal bringe forskere, erhvervsliv, politikere, organisationer og myndigheder sammen om at diskutere, hvordan vi bedst leder entreprenørskab i Danmark.

Formålene med Business Connect er at give deltagerne ny viden om forskellige aspekter af ledelse af entreprenørskab, mulighed for at skabe nye og styrke eksisterende netværk og få nye perspektiver på muligheder og udfordringer inden for ledelse af entreprenørskab.

Årlig konference med alumner på gæstelisten

CBS Business Connect  er den første af en række arrangementer og finder sted onsdag den 6. september på CBS på Solbjerg Plads. Selve det faglige indhold foregår fra 16.00 til 19.30, hvorefter der er afsat rigelig tid til networking og socialt samvær. 

Arrangementet vil bringe førende forskere, erhvervsliv, politikere, organisationer og myndigheder sammen om at drøfte, hvordan vi bedst løfter opgaven med at lede entreprenørskab i Danmark. Der er inviteret bredt blandt CBS’ samarbejdspartnere, alumni, eksterne lektorer og andre relevante aktører til dagen, og vi forventer at fylde vores største auditorium med deltagere, der i løbet af arrangementet vil blive inviteret til at tage aktiv del i debatterne.

Det faglige indhold består i år af tre paneldebatter med journalist og tv-vært Charlotte Vestergaard Beder som moderator. Emnerne er ’Har vi en entreprenør-venlig politik i Danmark?’, som erhvervsminister Brian Mikkelsen deltager i, ’How entrepreneurs shape firms and firms shape entrepreneurs?’ og ’Entreprenør-virksomheder – fra enmandsband til symfoniorkester?’. 

Efter det faglige program serverer vi så en let buffet og har afsat halvanden time til networking. 

CBS-arrangementer med stadig større gennemslagskraft

- På CBS prioriterer vi at afholde arrangementer med gennemslagskraft for vores mange alumner, venner og samarbejdspartnere. Vores ambition er at afholde events, som erhvervslivet ønsker at deltage i, fordi de ikke blot er aktuelle og relevante, men også giver gode og relevante muligheder for, at vores stakeholdere kan networke både med os og hinanden, fortæller direktør for CBS Business Louise Seest og fortsætter:

- Vi gør os umage, for vi er overbeviste om, at velovervejede og godt afviklede arrangementer som vores Alumni Day og tidligere CBS Roundtable bidrager stærkt til, hvor positivt og relevant kvaliteten af CBS’ forskning og uddannelser opfattes i vores omverden. Business Connect er endnu et sådan initiativ, og jeg håber, at de alumner, der tager imod vores invitation, både fagligt og i forhold til networking vil få meget ud af at deltage.

Vi anbefaler, at man tilmelder sig hurtigt, da der er et begrænset antal pladser, der uddeles efter ’først til mølle’ princippet.

Læse det fulde program for dagen

Sidst opdateret: Alumni // 20/10/2021