Det havde CBS Alumni Day 2018 at byde på

Der var glade gensyn med gode kollegaer fra studietiden. Der var speed networking med nye bekendtskaber. Der var festlig faglighed i form af indsigt i årets æresalumne, Lise Kingos tanker om at være en ’change agent’ og ikke mindst fire faglige indslag med det bedste og mest tidsaktuelle, CBS’ forskere kan byde på. Her er nogle af de oplevelser, du muligvis gik glip af. (Fotos: Bjarke MacCarthy)

13/06/2018

CBS Alumni Day 2018 - balloner
CBS Alumni Day 2018 blev afviklet i skarp konkurrence med en solrig sommerdag torsdag den 24. maj. I Porcelænshaven blev alumnerne taget godt imod af CBS’ direktion. Ovnhallen summede af gensynsglæde, og det var kun, når der skulle lyttes til det officielle program, at der var pauser i snakken.

Her er en række nedslag, så man kan se, hvad man gik glip af, hvis man ikke var der:

Alumni Day 2018 - Rundvisning

En gruppe alumner tog imod tilbuddet om en rundvisning på CBS’ campus. Turen fra Solbjerg Plads gennem Kilen til Råvarebygningen i Porcelænshaven (med udsigt over Frederiksberg Have fra tagterrassen) havde små afstikkere til CBS udvikling gennem historien. Det var ikke manglende spørgelyst, der gjorde, at gruppen blev afleveret i tide til at registrere.

Alumni Day 2018 - direktionen

CBS’ direktion (fra venstre) forskningsdekan Søren Hvidkjær, uddannelsesdekan Gregor Halff, universitetsdirektør Kirsten Winther Jørgensen og rektor Per Holten-Andersen (her i samtale med årets æresalumne Lise Kingo) bød velkommen ved døren.

Alumni Day 2018 - Louise Seest

Dagens værtinde, direktør for CBS Erhverv Louise Seest, var begejstret for at møde så mange af CBS’ alumner. Ind imellem velkomsttale og værtinderolle netværkede hun på livet løs, og hun var langt fra den eneste, der flittigt byttede visitkort i dagens løb.

Alumni Day 2018 - det officielle program starter

Alumnerne, der deltog i Alumni Day 2018, spændte fra nyuddannede til for længst pensionerede. Den store diversitet gav anledning til overraskende og berigende indsigter og perspektiver, da deltagerene gennem arrangementet fulgte opfordringerne til at kort diskutere de forskellige indlæg med ukendte sidemænd.

Alumni Day 2018 - rektors velkomsttale

Rektor Per Holten-Andersen betonede i sin årstale, at CBS ikke arbejdede for samle sine alumner ved events som dette, fordi man ønskede at få penge ud af dem (endnu da), men fordi man håbede på at få deres aktive engagement til gavn ikke bare for CBS og de studerende, men også for alumnerne selv. Alumnerne var i øvrigt begejstrede for årets initiativ med at droppe stolerækkerne og i stedet sidde samlet ved rund borde under den officielle del af begivenheden. 

Alumni Day 2018 - æresalumne

Lise Kingo fra Novo Nordisks direktionsgang, der i dag er CEO og Executive Director for United Nations Global Compact, blev til store klapsalver hædret som Årets Æresalumne. Hendes efterfølgende ‘key note’ tale, ’Sustainable development from a business perspective – confessions of a change agent’, inspirerede tilhørerne og affødte en del spørgsmål fra salen. Talen satte fokus på hendes personlige forbilleder, og hvordan man som leder kan bidrage til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Alumni Day 2018 - Mads Øvlidsen

Lise Kingos forhenværende mentor og chef, tidligere administrerende direktør for Novo Nordisk og i dag adjungeret professor ved Department of Management, Society and Communication Mads Øvlisen, var til stede på dagen og lykønskede hjerteligt.

Alumni Day 2018 - FinTech Revolution

Lektor Jonas Hedman fra Department of Digitalization’s oplæg: ’FinTech Revolution: Cash is dying. What does the future hold?’ lagde ud med en kvik gennemgang af betalingsmidlernes historiske udvikling fra naturalier til nutidens abstrakte udveksling af værdier. Tankerne om, hvilke perspektiver digitale betalingsmuligheder og ’smart money’, så som øremærkede udbetalinger fra det offentlige, kan få for samfundet, gjorde oplevelsen aktuel og vedrørende. 

Tilhørerne var indledningsvist lidt forlegne, men takket være den meget befordrende forsker udviklede spørgelysten sig og mundede ud i en god og nuanceret (og kritisk) diskussion, der optog sindene så meget, at de indbyrdes snakke fortsatte på vej ned til buffeten

Alumni Day 2018 - digital business oplæg

Professor Thomas Ritter fra Department of Strategic Management and Globalization, professor Torsten Ringberg fra Department of Marketing og professor (mso) Sof Thrane fra Department of Operations Management satte fokus på datadreven forretningsudvikling. 

Tilhørernes interesse og engagement var sikret fra starten, idet de var blevet tilsendt et spørgeskema om deres egne organisationers behov, kapacitet og udfordringer, da de registrerede. Det var særdeles vedkommende at få afdækket gabet mellem, hvor vigtig indsamlingen, forståelsen og den strategiske udnyttelse af data var holdt op imod organisationernes evne til at udnytte disse, af et ekspertpanel. Det sikrede i hvert fald en livlig diskussion, der fortsatte længe efter over buffeten.


En alumne, der have overværet et tredje indlæg – adjunkt Søren Obed Madsen fra Department of Management, Politics and Philosophy’s ’Andetgørelsen i organisationer: Hvordan skabelsen af ”de andre” ødelægger styring og ledelse’, kvitterede i evalueringen af arrangementet med:

”Jeg er så taknemmelig over til stadighed at komme på skolen, der konstant fornyr sig, og som hjælper til at jeg fortsat hungrer efter ny viden. Det giver CBS. Jeg valgte i dag at høre om begrebet ’andetgørelse’. Jeg anede ikke ordets eksistens eller betydning. Det blev klart for mig i dag.”

Se mange flere billeder fra Alumni Day 2018 her

Sidst opdateret: Alumni // 20/10/2021