Anbefalet sommerlæsning 2017

For mange af os er sommerferien tiden, hvor man endelig får tid til at læse bøger. Derfor har CBS Alumni endnu en gang bedt tre fremtrædende CBS-forskere foreslå lidt faglig sommerlæsning. Læs her, hvad CBS' forskningsdekan Peter Møllgaard, professor i finansiering Davis Lando og professor og studieleder Christina Tvarnø anbefaler.

21/06/2017

CBS Library, CBS 100 Years

Næsten alle de anbefalede bøger kan købes gennem Academic Books, der tilbyder en speciel rabat til CBS' alumner. Se Acadmic Books' tilbud til alumner

 

CBS forskningsdekan Peter Møllgaard

Peter Møllgaard, forskningsdekan og professor i industriøkonomi på CBS

Som forskningsdekan er Peter Møllgaard ansvarlig for CBS’ forskere på 14 institutter – omtrent 750 professorer, post.doc.s, ph.d.-studerende og stab. Han er dybt involveret i implementeringen af CBS’ ’Business in Society’-strategi, i at udvikle den akademiske pipeline på CBS og i at skaffe ekstern finansiering til forskningsprojekter. Han har stor erfaring med rekruttering af internationale forskere og institutledere.

Researching with Integrity: the Ethics of Academic Enquiry, af Bruce Macfarlane, 2009
Forskningsintegritet er ekstremt vigtig for akademiske institutioners omdømme. I kølvandet på diskussionerne om fake news, falsk viden og konkrete sager om videnskabelig uredelighed bliver universiteter nødt til at sikre, at ny viden bliver produceret på en etisk forsvarlig måde og med integritet. Men hvad betyder disse begreber egentlig? Og ligger ansvaret hos en enkelte forsker eller hos universitet? Bogen behandler disse emner og er skrevet af ”en professor i videregående uddannelse, som specialiserer sig i at udvikle koncepter, der giver os en forståelse af de etiske dimensioner af at være akademiker”.

Bogen argumenterer for, at institutionens ansvar ofte nærmest er udtømt, når det drejer sig om forskellige regelsæt, retningslinjer og udvalg, som eksempelvis CBS’ Forskningspraksisudvalg. Bogen fokuserer på den enkelte forskers ansvar for at opføre sig etisk korrekt i alle de hverdags-dilemmaer, hun eller han kan støde på i løbet af et typisk forskningsprojekts levetid. Forfatteren identificerer en række dyder, som den fremragende forsker har: mod, ydmyghed, eftertænksomhed, beslutsomhed, respekt og oprigtighed. Bogen illustrerer dilemmaerne gennem en række cases fra det virkelige liv for derved at vise, hvordan dilemmaerne kan håndteres på en etisk forsvarlig måde. Så bogen har altså en positiv tilgang til forskningsetik snarere end at basere sig på kontrol. Moralen er, at vi bør undervise i mere end blot de negative sider af forskningsetik, idet vi også skal opbygge de positive dyder, som en del af vores medarbejderudvikling for akademikere, startende med ph.d.-studerende (eller endda tidligere). Spændende læsning!

CBS gennem 100 år, af Kurt Jacobsen og Anders Ravn Sørensen, 2017
En nylig artikel af CBS professor Majken Schultz og professor emerita Mary Jo Hatch fra University of Virginia (“Toward a Theory of Using History Authentically: Historicizing in the Carlsberg Group”, Administrative Science Quarterly, 2017) peger på vigtigheden af at kende en virksomheds historie, som derved bliver en inspirationskilde, når man ønsker at genopfinde produkter og give nyt liv til virksomheden. Virksomhedshistorien kan nemlig genfortolkes og inspirere til forandringer. En af Carlsberg-grundlæggernes motto, ”Semper ardens”, blev brugt til at udvikle en ny øl, hvilket førte til store forandringer i sortimentet og i sidste ende en gentænkning af hele virksomheden. Det svarer vel egentlig til at pleje virksomhedens rødder for at sikre, at væksten ikke visner væk.

I anledning af CBS’ 100-års jubilæum har to CBS-historikere, som er i verdensklasse inden for virksomhedshistorie, skrevet en beretning om CBS’ udvikling gennem århundredet. Bogen giver også en god gennemgang af, hvordan CBS og samfundet har spillet sammen, og det viser sig, at mange af de bestræbelser, indgreb og udfordringer, vi ser på nutidens handelshøjskole, ikke er så nye og originale, som man kunne tro. Vi har altid været udfordret på at kombinere relevans og stringens. Det er drivkraften bag mange af de udviklinger og diskussioner omkring CBS, som vi kender den i dag, men det er interessant, at den problematik har eksisteret i 100 år. Vi har altid været underfinansieret i forhold til vores egne ambitioner og sammenlignet med, hvad samfundet og erhvervslivet får ud af investeringen i uddannelse og forskning på CBS. Og vi har altid formået at forny CBS ved at kombinere danske og internationale tilgange til at skabe et unikt business universitet med en høj grad af diversitet. Vi kan lære meget af denne bog, når vi fornyer CBS ind i sit næste århundrede.

Talk Like TED – The 9 Public Speaking Secrets of the World’s Top Minds, af Carmine Gallo, 2014
At tale offentligt og entusiastisk om dit livsprojekt kan hjælpe dig til at realisere projektet. Forberedelsen til at tale om, hvad du brænder for, kræver, at du samler dine tanker og formulerer dine ideer i klare budskaber. Personligt vil jeg foreslå, at du altid er klar til at give en tre-minutters elevatortale om det emne, der optager dig mest. Og får du muligheden for at tale til et større publikum, kan en TED-lignende præsentation på maksimum 18 minutter give dig langt større gennemslagskraft end den gennemsnitlige præsentation.

Denne bog gennemgår nogle af de bedste TED talks – og Steve Jobs Stanford Commencement Address’ fra 2005, som også er meget anbefalelsesværdig, hvis du ikke allerede har set den. Forkortelsen ’TED’ står for Technology, Education og Design, og man kan lære meget af at se en TED talk enten live eller som en af de mange videoer på www.ted.com eller på Youtube. Men er det ærligt talt ikke sjovere selv at kunne give en præsentation som TED, end det er at se en? Hvis du synes det, så vil ”Talk like TED” give dig inspiration til, hvordan du kan forberede og give præsentationer, der kan inspirere, engagere og overbevise dit publikum. Go talk like TED!

David Lando, professor i finansiering

David Lando, professor i finansiering og centerleder 

David Lando er professor i finansiering ved CBS’ Department of Finance og centerleder for Center for Financial Frictions – et ’Center of Excellence’ finansieret gennem en 10-årig bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond. Hans forskning omhandler kreditrisiko, obligationsmarkeder, derivatmarkeder samt bankvirksomhed og bankregulering. David er også næstformand i Finanstilsynet, gæsteforsker ved Danmarks Nationalbank og medlem af CBS’ bestyrelse.

Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty, af Daron Acemoglu og James A. Robinson. Profile Books, 2012
Hovedpointen i bogen er, at lande ’fejler’, når økonomiske og politiske institutioner ikke er inkluderende – eksempelvis ved at begrænse politisk indflydelse til de etablerede eliter og blokere innovatører fra at komme ind på markedet. Et omfattende og dybdegående historisk bevismateriale støtter bogens hovedtese. Som en bonus får du et overblik over nogle afgørende øjeblikke i verdenshistorien. Det eneste minus ved bogen er, at den er en smule lang – jeg planlægger selv at læse den færdig her til sommer!

The New Lombard Street: How the Fed Became the Dealer of Last Resort, af Perry Mehrling. Princeton University Press, 2011
Bagehots berømte forskrift for centralbanker er at bekæmpe finansielle kriser ved at låne til banker, men til høje renter. Denne rolle som ”sidste udvejs-udlåner” (lender of last resort) var også en del af svaret i første fase af vores nylige finansielle krise, men princippet blev udvidet efter Lehman-kollapset så centralbankerne faktisk blev, hvad Mehrling kalder ”sidste udvejs-handlere” (dealers of last resort). Bogen er en fortælling om, hvordan det nuværende system opstod, og hvad der skete i de store pengemarkeder, da krisen virkelig fik luft under vingerne. Mehrling beskriver dette på 140 velskrevne sider.

Scorecasting: The Hidden Influences Behind How Sports Are Played and Games Are Won, af Tobias Moskowitz og L. Jon Wertheim. Crown Archetype, New York, 2011
Du skal nok være lidt vild med sport for at nyde denne bog. Du skal i hvert fald som minimum være interesseret i at forstå, hvorfor man kan tale om en hjemmebanefordel, om spillere virkelig oplever en ’hot hands’ effekt i basketball, og om det virker at kalde en timeout in en kritisk fase.  Forfatterne giver dig klare svar på sådanne spørgsmål, men du vil også få et underholdende indblik i, hvordan empirikere i verdensklasse arbejder og trækker viden ud af data (ofte big data). Du får ikke brug for matematik eller statistik, når du læser bogen – bare du sætter pris på klart sprog og en stringent tankegang. Som bonus får du en masse gode anekdoter, og kapitlerne kan læses næsten uafhængigt af hinanden.

Professor Christina Tvarnøe

Christina D. Tvarnø, professor og studieleder

Christina D. Tvarnø er professor ved Juridisk Institut, studieleder for HA(jur) og Cand.merc(jur) på CBS og akademisk meddirektør ved CBS Public-Private. Hendes forskning fokuserer på private partnering aftaler i den danske byggeindustri og dansk aftaleret. 

EU ret, af Ulla Neergaard & Ruth Nielsen, Karnov Group, 2016
Bogen giver en god opdatering på de seneste ændringer inden for EU retten, institutionerne, regulering og rettigheder med særlig vægt på det indre marked og den institutionelle og konstitutionelle udvikling i EU. Særligt er bogens aktualisering af samspillet mellem dansk ret, EU ret og folkeret interessant, og der er et spændende nyt kapitel om den økonomiske og monetære union, der er gennemgår målet om social markedsøkonomi og fri konkurrence i et interessant perspektiv.

Festskrift til Peter Møgelvang Hansen, af Børge Dahl, Thomas Riis & Jan Trzaskowski, 2016
Bogen indeholder et væld af forskellige studier inden for de mere generelle dele af formueret, skatteret, konkurrenceret, erstatnings- og konkurrenceret, markedsret, men også mere specielle områder som Kinas nye varemærkelovgivning, digital økonomi, lægemiddelreklamer, subleasing, pakkerejser og juridisk argumentation og retsanvendelse. Bogen behandler således mange spændende og aktuelle emner, som kan læses i afmålte portioner, da det er en antologi, med bidrag fra danske og udenlandske forskere og praktikere.

Reformation or Deformation of the EU Public Procurement Rules, af Grith Skovgaard Ølykke & Albert Sanchez-Graells, Edgar Elgar Publishing, 2016
Denne bog anvender en innovativ metodologi, baseret på lovgivning og statsvidenskab, og giver en kritisk evaluering af reformen af EU-reglerne for offentlige indkøb. Således giver den det seneste forskningsmæssige perspektiv på policy-retning og rummet for nationale lovgivningsmæssige beslutninger i gennemførelsen af de nye EU-regler for offentlige indkøb (2014 Public Procurement Package). Derudover giver bogen analyser af, hvordan man skal fortolke reglerne for at gøre dem praksisnære.

Næsten alle de anbefalede bøger kan købes gennem Academic Books, der tilbyder en speciel rabat til CBS' alumner. Se Acadmic Books' tilbud til alumner

Sidst opdateret: Alumni // 20/10/2021