Anbefalet læsning: International ledelse

CBS Alumni har bedt prodekan for formidling og professor på CBS, Flemming Poulfelt, om en boganbefaling inden for hans forskningsfelt international ledelse. Læs hans anbefaling og find ud af, hvad han selv læser lige nu.

22/09/2015

Flemming Poulfeldt
Foto: Bjarke MacCarthy

Af: Jakob Vesterager

Flemming Poulfelt har i over 40 år haft sin gang på CBS. I den tid har ledelse og udvikling af virksomheder været nøgleord for hans forskning, og han har undervist generationer af CBS-studerende, skrevet et væld af bøger og vundet flere priser for sit arbejde.

Læs hans boganbefaling og læs om hans egen forskning:

”En yderst relevant bog for globale ledere”

Quest: Leading Global Transformations af N. Anand & Jean-Louis Barsoux. IMD International, 2014.

Den globale scene er udfordrende og kompleks. Derfor vækker alene titlen på bogen interesse. For hvem er ikke interesseret i at få større indsigt i globale transformationsprocesser, og især hvis man er aktør i en globalt opererende virksomhed?

Bogen henvender sig derfor til alle, som har med globalt lederskab at gøre. Den er baseret på en lang række af de erfaringer, som forskellige IMD-professorer (schweizisk business school, red.) og andre forskningsmedarbejdere på IMD har indvundet gennem deres forskning og samspil med internationale virksomheder og deres ledere.

Bogen er et interessant studie af hvilke typer af transformationsprocesser den globale virksomhed må forholde sig til, hvis den vil vel ind i det næste årti.

Syv transformationsprocesser
Bogens afsæt er, at virksomheder, der opererer eller ønsker at operere globalt, må forholde sig til, hvordan de fortsat vil udvikle og forandre sig. Dette betegnes i bogen som ’The business of transformation: Selling change.” Og i forfatternes optik er transformation ikke en reaktiv proces, men en række af proaktive handlinger, der flytter virksomheden fra et niveau til det næste.

I bogen ridses der syv forskellige transformationsprocesser op. Disse er:
    
    Stræben efter global tilstedeværelse
    Stræben efter global værdigenerering
    Stræben efter global lederskabsudvikling
    Stræben efter globale løsninger
    Stræben efter global adræthed
    Stræben efter global co-innovation
    Stræben efter global bæredygtighed

Der er tale om syv fundamentale transformationsprocesser på den globale scene.

Stræben efter global tilstedeværelse
Den første – stræben efter global tilstedeværelse – drejer sig om de virksomheder, som i dag ikke er specielt synlige på den globale arena, men som gerne vil styrke deres tilstedeværelse.

Der er nogle af rådene bl.a., at de skal fokusere på tre grundelementer:

  • For det første at virksomheden nøje prioriterer hvor meget tid og hvor mange kræfter, der skal allokeres til forskellige markeder.
  • For det andet at virksomheden nøje tager bestik af de globale udfordringer, der er, samt forsøger at afkode, hvad andre har gjort.
  • Og for det tredje, at virksomheden forsøger at tolke hvad den øgede kompleksitet betyder for dens forretning. Det drejer sig blandt andet om at forstå sammenhænge, at udnytte diversiteten i stedet for at opfatte den som en trussel, at håndtere usikkerhed samt at opfange de forandringer, som løbende indtræder, og som skal håndteres.  

Afsnittet afrundes med syv spørgsmål om den enkelte virksomheds situation i form af ’where do we stand’. Eksempelvis vedrørende hvor global virksomheden vil være, og hvilke nye systemer der skal indføres, for at virksomheden kan blive ledet globalt.

Præcis og instrumentel
De seks andre transformationsprocesser stiller ligeledes skarpt på en række særlige forhold, og alle afrundes med syv nøglespørgsmål til almindelig refleksion.   

Endelig afrundes bogen med en række konkluderende kommentarer. Blandt disse er, at den ledelsesmæssige rolle på den globale scene er, at ’skabe de vilkår der støtter medarbejderne i fronten, så de bliver mere vidende, mere opmærksomme og mere værdiskabende.’ Og dertil kommer, at ’den globale rejse’ er identisk med en bevidst og livslang læringsproces.   

Der er tale om en yderst relevant, velskrevet og anvendelig bog, som har stor relevans for virksomheder, der overvejer en stærkere global tilstedeværelse eller som allerede er globale. Bogens styrke er, at den er både præcis og ledelsesmæssig instrumentel.

Derfor kan alle ledere, der ønsker eller allerede opererer på det globale marked med stor fordel hente inspiration og viden i bogen.

”Det er sådan, verden er i dag”

Hvordan opstod din interesse for dit fagområde?
Jeg har altid interesseret mig for ledelse og udvikling af virksomheder. Det skrev jeg også en Ph.d.-afhandling om for mange år siden (1977, red.). Det globale har også interesseret mig i en længere årrække afledt af, at jeg har boet i USA et par gange og i Australien samt en simpel konstatering af, at sådan er verden i dag.

Det internationale præger også min forskning. Jeg har for tiden et større projekt med Dansk Industri om globalt lederskab, som vi har benævnt Global Leadership Academy, hvor både virksomheder, CBS og DI deltager.

Desuden har jeg et nordisk projekt om Corporate Governance, og for tiden er jeg ved at lægge sidste hånd på et strategiprojekt, der resulterer i en bog næste år.
 
Hvad har din egen forskning bidraget med på området?
En type output fra mine projekter fremgår i artikler og bøger - og dem har jeg produceret en hel del af. Min seneste strategibog var Beyond Strategy fra 2014, der udkom på et amerikansk forlag. Og apropos det globale har jeg skrevet bøger, som udover at være publiceret på engelsk siden er blevet trykt på koreansk og kinesisk.
 
Hvad læser du selv lige nu?
Fagligt er jeg altid i gang med en række bøger simultant. Blandt andet har jeg lige læst:

The Navy Seal Art of War af R. Roy. Crown Business. 2015.

Your Strategy Needs a Strategy: How to Choose and Execute the Right Approach af M. Reeves, K. Haanaes & J. Sinha. Harvard Business Review Press. 2015

Six Simple Rules. How to Manage Complexity without Getting Complicated af Y. Morieux & P. Tollman. Harvard Business Review Press. 2014.

Læs mere om Flemming Poulfelt på hans forskerprofilside

Sidst opdateret: Alumni // 17/12/2017