Anbefalet julelæsning 2017

For mange af os er ferierne det eneste perioder, hvor man endelig får tid til at læse bøger. Derfor har CBS Alumni endnu en gang bedt tre fremtrædende CBS-forskere foreslå lidt faglig og fornøjelig julelæsning. Læs her hvad professor i finansøkonomi Lasse Heje Pedersen, professor i strategisk HRM Dana Minbaeva og professor (mso) i organisatorisk filosofi Bent Meier Sørensen anbefaler.

11/12/2017

Professor Lasse Heje Pedersen, Department of Finance, Center for Financial Frictions (FRIC)

Lasse Heje Pedersen er en ledende international forsker i finansøkonomi og forsker i de faktorer, der driver afkastet af aktier, obligationer og andre værdipapirer. Han har siddet i New York Fed’s Monetary Policy Panel og været en del af Economic Advisory Boards for NASDAQ og Financial Times Stock Exchange (FTSE). Han har modtaget en række priser for sit arbejde, herunder Germán Bernácer prisen for bedste økonom under 40 år i EU i 2011 samt Uddannelses- og Forskningsministeriets Eliteforsk-pris i 2015.

CBS professor Lasse Heje Pedersen recommended reading

A Man for All Markets: From Las Vegas to Wall Street, How I Beat the Dealer and the Market
af Edward O. Thorp (2017)

Et af mine forbilleder er Ed Thorp, fordi han har kombineret akademisk viden og praktisk anvendelse på en helt genial måde – han har mere ’book smarts’ og ’street smarts’ end de fleste. Han har skrevet en fascinerede selvbiografi om sin opvækst, hvordan han blev matematikprofessor, opfandt korttælling i Blackjack, i 1960erne byggede verdens første computer, som man kunne have på (skjult under tøjet), så han kunne regne ud, hvor kuglen ville lande i et Roulette spil på et kasino (ikke engang i dag, et halvt århundrede senere, kan man få en app til sit Apple-ur, der kan slå Rouletten, så vidt jeg ved) og regnede ud, hvordan man slog det finansielle marked ved at bruge matematik og økonomi (vha. arbitrage strategier, kvantitative aktiestrategier mm.).
 

Peak: Secrets from the New Science of Expertise
af Anders Ericsson, Robert Pool (2016)

Der findes masser af selvhjælpsbøger, men den her kan rent faktisk hjælpe dig. Bogen lærer dig dybest set, hvordan du bliver god til stort set alt, og er skrevet af en af forskerne bag ’10.000-timers reglen’, som blev berømt gennem Max Gladwells bog ’Outliers’. Et lille tip: Dygtighed og evne kommer ikke kun af det antal timer, du øver dig, og er heller ikke noget, man er født med – det kommer gennem en bestemt form for målrettet træning (”deliberate practice”).
 

The Undoing Project: A Friendship that Changed the World
a
f Michael Lewis (2017)

Da han skrev sin første bog, ‘Liar’s Poker’, blev Michael Lewis med ét en af verdens førende forfattere af finansierings- og økonomibøger til det brede publikum. Denne bog lærte mig meget om finansiering, og jeg plejede at spille ’Liar’s Poker’ med mine professorer på Stanford University. Lewis har lige udgivet en ny bog om, hvordan nogle israelske professorer påbegyndte forskning (som de endte med at vinde Nobelprisen for) i beslutningstagning (tip: det er ikke altid rationelt), hvordan de gjorde det, og hvordan forskningen bliver brugt.
 

Financial Decisions and Markets: A Course in Asset Pricing
af John Y. Campbell (2017)

Og så mandelgaven: Rigtig god ny finansøkonomisk lærebog (nb.: den er fuld af ligninger, osv.) skrevet af en meget dygtig og velformuleret Harvard-professor.

_____

Professor Dana Minbaeva, Department of Strategic Management and Globalization

Dana Minbaeva er professor i Strategic Human Resource Management og CBS’ Vice President for International Affairs. Hun har modtaget FUHU-undervisningsprisen, Tietgenprisen 2008, Jorcks Fonds Forskningspris og den prestigefyldte JIBS Decade Award for den mest indflydelsesrige artikel udgivet i Journal of International Business Studies ti år før. Hun er også grundlægger af Human Capital Analytics Group på CBS

CBS Professor Dana Minbaeva recommended reading

Man bør altid finde tid til at læse bøger. Desværre er det med min nuværende livsstil – et lille barn, der spiller hockey og floorball; to fuldtids-karrierer der tager fart; megen rejsen og min passion for tennis – svært at finde tid til at læse bøger. Jeg læser magasiner.

Nogen sagde, ”bøger er faktuelle, mens magasiner er aktuelle.” I min verden er det mest aktuelle Harvard Business Review (HBR). HBR er tydeligvis skrevet til en specifik målgruppe. Ofte er artiklernes konklusioner forudsigelige og for handlingsorienterede. Men HBR behandler nutidige problematikker og udfordringer, der interesserer mig, og det har et godt redaktionelt hold, der arbejder hårdt for at sikre høj kvalitet.

Harvard Business Review, November/December 2017

I år er mit favorit-nummer, tilfældigvis, det fra november-december. Og her er grunden: For det første indeholder årets sidste nummer listen med ’best performing CEO’s’ verden rundt. Selv om der ikke er så mange overraskelser (endskønt artiklen om Novo Nordisks Lars Sørensen i 2015 var en kærkommen overraskelse), er det altid underholdende læsning. I år topper Pablo Isla, CEO for Inditex, listen. Læs hans interview om at være en 53-årig CEO, holdning til bæredygtighed, en kombination af teknologi og menneskelig kontakt.

For det andet har dette nummer et interessant fokus: ’A manager’s guide to augmented reality’ (’En leders guide til augmented reality’). Det starter med interessant læsning af Michael E. Porter og James E. Heppelmann. Men før du begynder at læse artiklen, skal du downloade den gratis HBR Augmented Reality app fra App Store eller Google Play. 

Når du åbner appen og peger på siderne 46-47 eller side 51 bliver artiklens hovedargument krystalklart: ”Mens virkeligheden er tredimensionel, forbliver den store mængde af data vi nu har til at guide vores beslutninger og handlinger alligevel fanget  på todimensionelle sider og skærme.” Her kan man se, hvad der sker. 

For det tredje har dette nummer lige min slags forsidehistorie: ‘Launching successful leaders: How to make sure your most promising people reach their highest potential’ (‘Kickstart succesfulde ledere: Sådan sikrer du, at dine mest lovende folk når deres højeste potentiale’). 

Artiklen er skrevet af Claudio Fernández-Aráoz, Andrew Roscoe og Kentaro Aramaki. Deres ide er ikke ny: Der var en lignende forsidehistorie i 2014 med titlen ‘How to spot talent’ (‘Sådan opdager du talent’) (ledetråd: erfaring er overvurderet), som centrerede sig om Claudio Fernández-Aráoz’ bog ‘It’s Not the How or the What but the Who: Succeed by surrounding yourself with the best’ (‘Det er ikke hvordan eller hvad, men hvem: Få success ved at omgive dig med de bedste’). Men der er to gode pointer i sidste nummers artikel: (1) Du finder aldrig perfekte ledere, så stop med at forlange højt niveau i alle kompetencer; og (2) Du kan ikke få begge dele: Der vil altid være et trade-off mellem nuværende kompetencer og fremtidigt potentiale.

Mere om Claudio Fernández-Aráoz’ bog, ‘It’s Not the How or the What but the Who: Succeed by surrounding yourself with the best’

______

Professor (MSO) Bent Meier Sørensen, Department of Management, Politics and Philosophy

Bent Meier Sørensens er næstformand for Akademisk Råd på CBS. Hans forskningsområder er organisationsfilosofi, entreprenørskab, ledelse af kreative industrier og moderne arbejdsliv. Han har været gæsteprofessor ved Université Paris Dauphine, Frankrig (2014), Wollongong University, Australien (2014-2015) samt University of Massachusetts (2017).

CBS Professor (mso) Bent Meier Sørensen recommended reading

Den danske borgerkrig 2018-24
af Casper Colling Nielsen (2013)

I Casper Colling Nielsens roman ‘Den danske borgerkrig 2018-24’ er Europa igen ramt af krig: som et efterspil til den finansielle krise brød en dansk borgerkrig ud i år 2018. Vores fortæller er, takket være et kompliceret og ekstremt dyrt stamcelle-program, næsten femhundrede år gammel og stort set udødelig. 

Hans dekadente og samtidigt livlige genfortælling af Europas historie skaber strukturen i dette mesterværk af en roman. Vi hører om grundene til unionens sammenbrud og udsigterne til, at de få udødelige undslipper kedsommeligheden. 

Velfærdsstaten er selvfølgelig allerede kollapset og har skabt to verdener, én for de rige og én for de fattige. De to verdener støder dog fra tid til anden voldeligt sammen, som da guerillakrigere trænger ind i whiskybæltet nord for København for at torturere tilfældigt udvalgte rige mennesker i de riges egne kældre.

Selv om der intet morsomt er over romanens klare analyse af vor tid, vil bogen få dig til at tænke og til at le. Uden at være tung er det en filosofisk velinformeret bog – dele af det faktum kan vi tilskrive forfatterens cand.merc.fil.-grad fra Filosofi og Erhversøkonomi på CBS.
 

You Must Change Your Life
a
f Peter Sloterdijk (2013)

Peter Sloterdijks ‘You Must Change Your Life’ (‘Du må ændre dit liv’) er en bog om praksis. I den forstand følger bogen den drejning, der har været i organisationsstudier igennem nogle årtier, meget af det inspireret af Heidegger og Bourdieu. 

Men mens han eksplicit er kritisk indstillet til Bourdieu, tager Sloterdijk udgangspunkt i den tyske forfatter Rainer Maria Rilkes poetiske sandhed: ’Du mußt dein Leben ändern’, ‘Du må ændre dit liv’. Sloterdijks perspektiv er med andre ord et etisk perspektiv: Der er god praksis og mindre god praksis.

I en tid som vores, der hylder nyskabelse og innovation, er praksis ikke i høj kurs. Gentagelse, som ellers blev hyldet af Kierkegaard, bliver betragtet som kedelig og bureaukratisk. Den praksis, vi skal genopfinde – altså den gode praksis - er den, der samtidigt et forsøg på at finde en højere form for liv. Den praksis finder Sloterdijk i for eksempel klosterlivet, der med sin gentagne bøn og arbejde, ’ora et labora’, gør et fælles liv med Gud muligt. Det er det samme klosterliv den italienske filosof Giorgio Agamben senere karakteriserede som den højeste og mest raffinerede form for liv der overhovedet har eksisteret i vores civilisation.

Men vær ærlig et øjeblik: Du må tydeligvis ændre dit liv. Og her er Sloterdijks bog et fint sted at begynde.
 

Den etiske fordring
a
f K. E. Løgstrup (1956)

Vi skal huske ikke kun at læse de nyeste og hippeste bøger. Mange af dem er alligevel bare kitsch eller snyltere på ældre og bedre bøger. Den mest betydningsfulde filosofiske bog skrevet på dansk i det 20. århundrede er ’Den etiske fordring’ af filosof og teolog K. E. Løgstrup. Den udkom i en komplet engelsksproget udgave i 1997 med forord af Alasdair MacIntyre.

Mens bogen forsøger at gøre oprør mod både utilitarisme, Kants etik og Kierkegaard’sk eksistentialisme, er Løgstrup bedst når han analyserer det interpersonelle liv, som altid er fastlagt før vores bevidste forståelser af det. 

Det enkelte menneske har aldrig med et andet menneske at gøre, siger Løgstrup, ’uden at han holder noget af dets liv i sin egen hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede, man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.’ 

Det etiske krav er dermed ontologisk: Det er allerede givet, lydløst og uundgåeligt. Man kan ikke leve op til det, men kravet er der ikke desto mindre stadig. Læs Løgstrup og bliv klogere.

Sidst opdateret: Alumni // 20/10/2021