Alumner vil være bedre til ledelse

Hvad er det egentlig, CBS-alumner leder efter, når de skal efteruddanne sig? Det satte Vicedekan for Master- og HD-uddannelser, Christian Tangkjær, sig for at undersøge i 2014. Svaret er blandet, men det var tydeligt, at alumnerne specielt var interesserede i at efteruddanne sig i ledelse.

11/05/2015

Alumner
Billede: Bjarke MacCarthy

Af: Jakob Vesterager

Bor du på Sjælland? Er du mellem 31 og 50 år gammel? Og arbejder du i en privat virksomhed? Hvis du kan svare ja på alle de spørgsmål, så er du meget tæt på at være en typisk CBS-alumne.

Vicedekan for Master- og HD-uddannelser, Christian Tangkjær, satte sidste år gang i en undersøgelse af CBS-alumnernes behov for efteruddannelse. Derfor blev der forberedt en survey, som CBS Alumni videreformidlede. Det gav over 700 svar, hvilket var langt flere, end man havde forventet.

Besvarelserne tegner et billede af en gennemsnitlig CBS-alumne, der bor på Sjælland (84 % af respondenterne) og er enten 31-40 år gammel (39 %) eller 41-50 (28 %), og 67 % arbejder i en privat virksomhed. Til gengæld er billedet mere ligeligt, når det kommer til alumnernes stilling. 46 % angiver nemlig deres stilling som leder, mens 46 % er medarbejdere.

Undersøgelsen peger på, at flest alumner ser ledelse som det mest relevante efteruddannelsesområde. De seks topscorere for relevante efteruddannelser var Ledelse (59 %), Strategisk Ledelse (42 %), Projektledelse (42 %), Økonomi og finansiering (26%), Kommunikation (23%), Innovation og entreprenørskab (20%). Christian Tangkjær mener, at det er naturligt, at der er større interesse for ledelse, eftersom omkring halvdelen af respondenterne sidder i lederstillinger.

Et naturligt valg
Undersøgelsen viste også, at alumnerne efteruddanner sig i stor stil. 60 % har modtaget intern efteruddannelse, ligesom 60 % har fået efteruddannelse via private udbydere. Lidt under 15 % er blevet efteruddannet på CBS.

En stor andel af alumnerne (70 %) mener, at CBS er et naturligt valg til efteruddannelse. Men samtidig svarer 23 %, at CBS i mindre grad eller slet ikke har attraktive efteruddannelser i forhold til deres behov og forventninger. Hele 28 % kender ikke til CBS’ efteruddannelsestilbud.

- Det er selvfølgelig noget vi på CBS skal være og er opmærksomme på, fordi vi kan blive endnu bedre her. Det handler altså ikke kun om, at vi måske skal lave flere og andre efteruddannelser. Vi skal også fortælle hvad CBS tilbyder, især fordi CBS har en faglighed og efteruddannelsesprodukter, der rammer alumnerne, siger Christian Tangkjær.

Fleksibilitet og pris
Surveyen spurgte også til alumnernes forventninger til relevant og attraktiv efteruddannelse. Og fordelingen i top seks viste, at de vigtigste parametre var Fleksibilitet (88 %), Pris (88 %), Netværk (85 %), Internationalt baseret (79 %), Faciliteterne (67 %), Forskningsbaseret (65 %).

Christian Tangkjær er ikke overrasket over, at prisen på efteruddannelse er et vigtigt parameter i en tid, hvor mange virksomheder har haft stramme budgetter i en årrække.

- Men det viser jo også, at alumnerne søger efteruddannelse for at udvide deres professionelle netværk og meget gerne i en international kontekst. At forskningsbasering er et vigtigt parameter er både interessant og væsentligt for CBS, men det siger måske også noget om at vores alumner netop allerede har fået en forskningsbaseret uddannelse på CBS og derfor efterspørger den kvalitet, siger Christian Tangkjær.

Resultaterne fra surveyen indgår i CBS’ videre arbejde med at forbedre efteruddannelserne, og Christian Tangkjær er meget taknemlig for de mange besvarelser.

- Vi har med undersøgelsen fået meget værdifulde input fra CBS’ alumner, fordi vi både får en forståelse af, hvad de efterspørger af efteruddannelse, og fordi vi kan se, at vi kan blive endnu bedre til at målrette vores efteruddannelser til vores alumner. Konkret har vores undersøgelse blandt andet affødt, at vi skærper vores HD-uddannelser, så de i højere grad kan ses som et konkret tilbud til vores egne alumner, siger Christian Tangkjær og fortsætter:

- Nu styrker vi muligheden for at tage et enkelt fag og ikke nødvendigvis tage en fuld HD-uddannelse. Vi har ekstremt erhvervsrettede HD-linjer, der hver især har interessante fag inden for områder som ledelse, værdikæder, markedsføring, finansiering, regnskab, økonomistyring, innovation med videre. Her forventer vi, at mange af vores alumner i stort omfang kan finde interessante efteruddannelsesmuligheder, hvad end de ønsker et fag eller en fuld uddannelse, der kan supplere dem i deres professionelle praksis.


Er du enig i resultaterne af undersøgelsen eller savner du andre efteruddannelsesmuligheder? Giv din mening til kende i CBS Alumnis LinkedIn-gruppe

Læs mere om CBS’ efteruddannelsestilbud

Læs mere om HD

Sidst opdateret: Alumni // 17/12/2017