Alumner – vi har brug for jeres input: Hjælp os med at flytte CBS Business til tops

I øjeblikket samler CBS Business inspiration og input til vores nye strategi – og CBS’ fremtidige strategi – og vi vil sætte stor pris på dine input som CBS alumne og ”bridge-building associate”.

19/06/2019

Input for strategy

Vi vil i CBS Business gerne opfodre alle CBS alumner til at bidrage med jeres input og gode idéer med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

Hvordan bygger og styrker vi bedst de broer, som forbinder CBS med erhvervslivet, samfundet og alumner?

Send os dine umiddelbare input her

CBS Business udvikler og styrker strategisk samarbejde og brobygning mellem CBS, erhvervslivet og den offentlige sektor. Vi arbejder med alumnerelationer, partnerskaber og karriereservices, og leverer tilbud til alumner, virksomheder og studerende.

Vi er i øjeblikket i gang med at samle inspiration og input til vores nye strategi i CBS Business og til CBS’ fremtidige strategi som organisation. Visionen er den samme: Vi ønsker at udbygge og styrke de broer, som forbinder CBS til erhvervslivet og samfundet.

Som CBS rektor Nikolaj Malchow-Møller for nyligt sagde, er alumner en vigtig, hvis ikke den vigtigste, livline til og fra CBS. Alumner er ikke blot dimittender, men også brobyggere, der binder CBS sammen med erhvervslivet og samfundet – vores såkaldte “bridge-building associates”.

Vi håber derfor på en masse input og inspiration fra vores CBS alumner.

Se mere om CBS Business

Sidst opdateret: CBS Careers // 30/01/2023