14 karrierebaner gennem 100 års erhvervshistorie

Når CBS her i 2017 fylder 100, vil godt 85.000 alumner kunne bryste sig af at have taget en eller flere uddannelser på Handelshøjskolen – og CBS bryster sig også gerne af dem. 13 af dem fra de ti årtier er blevet portrætteret i den bog om ’CBS gennem 100 år’, der er skrevet for at markere jubilæet. De kan alle læses på CBS’ ’centennial website’.

21/03/2017

Der findes ingen alumner fra Handelshøjskolens første fem år. Der var nemlig ingen strukturerede uddannelser, der mundede ud i et diplom eller en grad. De studerende var erhvervsaktive, der selv betalte for at komme til forelæsningen og meldte sig ind i studiegrupper.

Den første HD uddannelse blev oprettet i 1920, så det var først i 1922, de første diplomer blev udstedt. Siden da er der sket meget med Handelshøjskolen – hvilket man kan læse meget mere om i bogen ’CBS gennem 100 år’, som professor i historie Kurt Jacobsen og adjunkt i virksomhedshistorie Anders Ravn Sørensen har skrevet i forbindelse med jubilæumsåret.

Gennem de 100 år har CBS uddannet rigtig mange forskellige skikkelser med hver deres passion, drivkraft og ekspertise. Godt 85.000 faktisk. Der var selvsagt ikke plads til dem alle i fortællingen om uddannelsesinstitutionens op- og nedture, men nedslag på 14 alumner gennem de ti årtier, det var der plads til. Dem kan man læse på CBS’ jubilæums-site.

Alumnernes fællestræk: passionen drev værket

Portrætterne er en række fængende historier om en alsidig skare alumner med vidt forskellig baggrund, tidslomme og karrierevej. Det, der forener de 14 udvalgte alumner – fra indland til udland, korporation til selvstændig, privat til offentlig sektor og ikke mindst køn til køn – er, at passionen har drevet værket.

Et rigtig godt eksempel på det er årets æresalumne, Claus Meyer, hvis første virksomhed var Handelshøjskolens egen kantine i Dalgas Have, og hvis mange forskellige projekter siden tiden på CBS også alle udspringer af hans passion for gastronomi.  

Som kvinde var det mildest talt en udfordring at opnå respekt og nå til tops inden for erhvervslivet i første del af det 20. århundrede. Så det krævede også et rigt mål af passion at opnå, hvad Ester Graff opnåede i sit bemærkelsesværdige 88 år lange liv. 

Ester Graff tog sin HD i 1934 i Levers Sæbefabrik, senere Unilever, og steg efter få år i graderne til chef for propagandaafdelingen. Sideløbende med karrieren var hun stærkt engageret i kvindebevægelsen, hvor hun blandt andet i en årrække var præsident for International Alliance of Women (IAW).

Ikke kun historiske, men også aktuelle alumner

Der er ikke kun portrætter af historiske, men også aktuelle alumner. En af de portrætterede er Bo Nilsson, cand.merc. fra 1991 og siden 2012 først CFO, senere CEO for betalingskoncernen Nets, hvor han stod for børsnoteringen i 2016.  

Han startede sin karriere som investeringsrådgiver med speciale i fusioner og forretningsovertagelser. Fra 2000 omsatte han så de høstede erfaringer i praksis ved over to omgange at købe eller købe sig ind i en mindre virksomhed og siden – efter en årrækkes vækst gennem opkøb, fusioner og innovation – børsnotere og sælge dem.

Gode eksempler på livslang læring og engagement

Mange af de 14 fastholdt siden deres dimission i øvrigt tilknytningen til CBS – heriblandt kontordamen Liza Klöcker-Larsen, der blev dekan, Lundbeckfondens tidligere CEO Steen Hemmingsen, der gennem mange år var censor, og nationalbankdirektør Torben Henning Nielsen, der var adjungeret professor. 

De portrætterede alumner er vidt forskellige og produkter af hver sin samtid. Fælles for dem alle er, at de hver især besidder eller besad en ekspertise og passion i deres felt, som skabte lige netop deres karrierevej.

De kan som sagt alle læses på CBS’ 100 års jubilæums-site eller i Kurt Jacobsens og Anders Ravn Sørensens bog ’CBS gennem 100 år’. 

 
Sidst opdateret: Alumni // 20/10/2021