Optagelse på bachelor - Trin 1

TRIN 1 - ADGANGSKRAV: På dette trin finder du information om danske og udenlandske adgangsgivende eksaminer, de specifikke adgangskrav til hvert enkelt uddannelse og hvordan du opfylder de specifikke adgangskrav.

TRIN 1
ADGANGSKRAV

TRIN 2
KVOTER

TRIN 3
ANSØG

TRIN 4
SVAR

TRIN 5
OPTAGET

TRIN 1 - ADGANGSKRAV 

Du er kvalificeret, men ikke sikret adgang til en bacheloruddannelse på CBS, hvis du:

1)    Opfylder det generelle adgangskrav om at have bestået en adgangsgivende gymnasial eksamen, og

2)    Opfylder de specifikke adgangskrav

Hvis du ikke opfylder det generelle adgangskrav om en adgangsgivende gymnasial eksamen, betragtes du som dispensat. Det vil blive vurderet ud fra en helhedsvurdering, om der kan gives dispensation for det generelle adgangskrav - læs mere under "Dispensat" på Trin 2.                                         

 

ADGANGSGIVENDE EKSAMINER

Du kan her se lister over hvilke danske gymnasiale eksaminer eller internationale gymnasiale eksaminer, der er adgangsgivende til CBS' bacheloruddannelser.

Danske adgangsgivende eksaminer

Følgende ungdomsuddannelser svarer til en dansk adgangsgivende eksamen:

 • Studentereksamen - stx
 • Højere handelseksamen - hhx
 • Højere teknisk eksamen - htx
 • Højere forberedelseseksamen - hf
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX) - se eksempel på bevis her.
 • Gymnasiale indslusningsforløb for flygtningen og indvandrere - GIF
 • Færøerne: færøsk studentereksamen, færøsk højere handelseksamen, færøsk højere teknisk eksamen, færøsk højere forberedelseseksamen
 • Grønland: Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen i Grønland og den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen i Grønland
 • Sydslesvig: Eksamener fra Duborgskolen og AP Møller Skolen

Bemærk:

 • Ansøgere med uddannelsesbaggrund fra en "Rudolf Steiner" skole behandles som dispensater, se under Dispensater på Trin 2 – Kvoter
Udenlandske adgangsgivende eksaminer

Hos Uddannelses- og Forskningsministeriet kan du se, om din internationale eksamen kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen.

Hvis din internationale eksamen kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen, vil der i nogle tilfælde kunne udregnes et gennemsnit. I andre tilfælde skal foretages en helhedsvurdering, fordi der ikke kan udregnes et gennemsnit. Har du en international adgangsgivende eksamen, finder du mere information på den engelske version af denne side Step 1 - Requirements.
 
Hvis din internationale eksamen ikke er sidestillet med en dansk adgangsgivende eksamen, behandles du som dispensat, se under Dispensater på Trin 2 – Kvoter.

 

 

Specifikke adgangskrav

Specifikke adgangskrav

Du skal, udover at opfylde det generelle adgangskrav om en bestået adgangsgivende gymnasial eksamen, opfylde de specifikke adgangskrav. Hver uddannelse har en række specifikke adgangskrav, som du skal opfylde for at være kvalificeret til at blive optaget. 
 
For at opfylde adgangskravet skal faget være bestået på det krævede niveau med minimum 2,0 på 7-trinsskalaen, medmindre andet er angivet. Vi udregner et gennemsnit af alle de karakterer, du har fået i faget, dvs. både mundtlige og skriftlige karakterer samt års- og eksamenskarakterer. Bemærk, at gennemsnittet beregnes med én decimal, og at gennemsnittet ikke rundes op.
 
Det er dit eget ansvar at dokumentere, at du har taget og bestået faget på det krævede niveau. Har du taget et fag på et højere niveau, end hvad vi kræver, men ikke bestået faget, så er det dit ansvar at dokumentere, at du har bestået det krævede niveau. Det kunne fx være, at du har taget Matematik A, men dumpet. Den uddannelse du søger kræver kun Matematik B. Du skal derfor dokumentere at du har bestået Matematik på B niveau. Den dokumentation, vi kræver i sådan situation, er et udskrift fra eksamensprotokollen (Vi accepterer ikke breve fra din lærer/rektor). Bemærk, at da man på HF ikke får årskarakterer, gælder princippet ikke for HF.
 
Du kan her se en oversigt over alle specifikke adgangskrav på CBS’ bacheloruddannelser.
 
Uddannelse specifikke adgangskrav
HA Almen
 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

HA i projektledelse
 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

HA(it.)
 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

HA(fil.)
 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

HA(jur.)
 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

HA(kom.)
 • Dansk A med min. 6,0

 • Engelsk B

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

HA(mat.)
 • Dansk A

 • Engelsk B

 • Matematik A

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

HA(psyk.)
 • Dansk A
 • Engelsk B

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

BA i Engelsk og Organisationskommunikation
 • Dansk A

 • Engelsk A

 • Et andet fremmedsprog som begyndersprog A/ fortsættersprog B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

NB: fra og med optaget 2018 kræves min. 6,0 i Dansk A og min. 6,0 i Engelsk A

BA i Interkulturel Markedskommunikation (Engelsk)
 • Dansk A

 • Engelsk A

 • Et andet fremmedsprog som begyndersprog A/ fortsættersprog B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

BA i Europæisk Business (Engelsk)
 • Dansk A

 • Engelsk A

 • Et andet fremmedsprog som begyndersprog A/ fortsættersprog B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

BA in Information Management
 • Engelsk A

 • Et andet fremmedsprog som begyndersprog A/ fortsættersprog B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

BSc in International Business
 • Engelsk A

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

BSc in International Shipping and Trade
 • Engelsk A

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

BSc in International Business and Politics
 • Engelsk A

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

BSc in Business Administration and Service Management
 • Engelsk A

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

BSc in Business Administration and Sociology
 • Engelsk A

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

BSc in Business, Language & Culture
 • Engelsk A

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie B

 • Yderligere kræves:

  hvis Fransk: Fransk fortsættersprog B med min. 6,0/begyndersprog A

  hvis Tysk: Tysk fortsættersprog med min. 6,0/begyndersprog A

  hvis Spansk: Spansk A

BSc in Business, Asian Language & Culture

 • Engelsk A

 • Matematik B

 • Historie B eller

  International Økonomi B eller

  Samfundsfag B eller

  Idéhistorie B eller

  Samtidshistorie 

 • Kinesisk begyndersprog A med min. 9,0 - hvis du ikke opfylder dette krav, skal du i stedet tage et års propædeutik på CBS.

 

 

SÅDAN OPFYLDER DU DE SPECIFIKKE ADGANGSKRAV

Her kan du læse om hvordan du opfylder af de specifikke adgangskrav.

Dansk A
Dansk A er et adgangskrav til alle vores bacheloruddannelser, der bliver undervist på dansk.

Hvis du ikke har bestået Dansk A med min. 2,0 (eller ikke har fået min. 6,0 til HA(kom.)), eller ikke har haft Dansk A i din gymnasiale eksamen, kan du tage Dansk A som enkeltfag på Gymnasial supplering eller HF-enkeltfag
 
Vær opmærksom på, at vi IKKE accepterer Dansk A som supplering hen over sommeren. Du skal uploade bevis for bestået Dansk A inden den 5 juli kl. 12 på optagelse.dk.
 
Kommer du med en udenlandske adgangsgivende eksamen fra fx Sverige, Norge, Finland, Island eller en International Baccalaureate, så læs mere om hvordan du opfylder Dansk A under vores standardvurderinger på den engelske version af denne side Step 1 – English
 
Realkompetencevurdering
Hvis du har kompetencer, der svarer til Dansk A, har du mulighed for at få foretaget en realkompetencevurdering. Med en fuld realkompetencevurdering i Dansk A opfylder du det specifikke adgangskrav i Dansk A. CBS tilbyder ikke realkompetencevurderinger. På www.ug.dk kan du finde nyttig information om, hvad det vil sige at få foretaget en realkompetencevurdering, samt hvordan processen foregår.  
 
Dansk som andet sprog A
Dansk som andet sprog A med min. 2,0 kan erstatte Dansk A til alle CBS' erhvervsøkonomiske uddannelser(HA-uddannelserne) på dansk. Derimod kan Dansk som andet sprog A ikke opfylde kravet om Dansk A til vores tre erhvervssproglige bacheloruddannelser, BA i Engelsk og Organisationskommunikation, BA i Interkulturel Markedskommunikation og BA i Europæisk Business.
 
Studieprøven
En bestået Studieprøve i Dansk A kan opfylde kravet til Dansk A. Du kan læse mere om Studieprøven og om, hvem der præcist kan indstille sig til den, på www.ug.dk. Nedenfor kan du se, hvilke karakterer du skal opnå for, at Studieprøven opfylder kravet til Dansk A.
 
Uddannelse Krav til Eksamenskarakterer
i Studieprøven i Dansk

HA Almen,

HA(it.) 

HA(mat.) 

HA(fil.)

HA(psyk.) 

HA(jur.)

HA i projektledelse

Minimum 2 i alle fire eksaminer

HA(kom.)

BA i engelsk og organisationskommunikation

BA i interkulturel markedskommunikation 

BA i europæisk business

Minimum 7 i alle fire eksaminer

Engelsk A

Engelsk A er et adgangskrav til alle vores bacheloruddannelser, der undervises på engelsk, og ligeledes til nogen af de bacheloruddannelser, som undervises på dansk.

Har du en af følgende uddannelser opfylder du Engelsk A:

 • En bestået gymnasial eksamen, hvor du i minimum tre år er blevet undervist på engelsk, aflagt i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Storbritannien eller USA.
 • En bestået bacheloruddannelse, hvor du i minimum tre år er blevet undervist på engelsk, aflagt i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Storbritannien eller USA.

Niveauer i EU/EØS-lande, der svarer til Engelsk A:
Vi har lavet standardvurderinger af, hvad vi kræver af internationale eksaminer fra EU/EØS-lande for at opfylde kravet til Engelsk A; listen finder du på den engelske udgave af denne side STEP 1 - Requirements.

Supplering
Hvis du ikke har haft eller bestået Engelsk A med min. 2,0 i din gymnasiale eksamen, kan du tage Engelsk A som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF enkeltfag. Vær opmærksom på, at vi IKKE acceptere Engelsk A som supplering hen over sommeren.

Realkompetencevurdering
Hvis du har kompetencer, der svarer til Engelsk A, har du mulighed for, at få foretaget en realkompetencevurdering. Med en fuld realkompetencevurdering i Engelsk A, opfylder du det specifikke adgangskrav til Engelsk A. CBS tilbyder ikke realkompetencevurderinger. På www.ug.dk kan du finde nyttig information om hvad det vil sige at få foretaget en realkompetencevurdering, og hvordan processen foregår

Test
En anden måde at opfylde kravet, Engelsk A, er at tage en test. Du skal dog være klar over, at du for at opnå det resultat, der kræves, skal have et reelt niveau i engelsk svarende til Engelsk A. Du kan læse mere om de godkendte tests nedenfor. Du skal uploade bevis for bestået Engelsk A inden den 5 juli kl. 12 på optagelse.dk.

OBS! Vi accepterer ikke test taget efter den 20 juni.

Følgende tests sidestilles med Engelsk A:

 • Cambridge Certificate of Proficiency in English Bestået: Du skal uploade dit Cambridge bevis til din ansøgning på Optagelse.dk inden deadline d. 5 juli, kl. 12.00. For information omkring testen og hvordan du registrerer dig, se her: www.cambridgeenglish.org/exams/proficiency/
 • Cambridge Certificate of Advanced English Bestået: Du skal uploade dit Cambridge bevis til din ansøgning på Optagelse.dk inden deadline d. 5 juli, kl. 12.00. For information omkring testen og hvordan du registrerer dig, se her: /www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/
 • IELTS academic test bestået med min. 6.5: Du skal uploade din IELTS test til din ansøgning på Optagelse.dk inden deadline d. 5 juli, kl. 12.00. HUSK at tjekke din testdato, vi accepterer ikke test der er mere end to år gamle, ved deadline tidspunktet d. 5 juli. Vi venter ikke på testresultater taget efter d. 20 juni. For information omkring IELTS og hvordan du registrerer dig, se her: www.ielts.org.
 • TOEFL iBT bestået med min. 91: Du skal sørge for at dit testresultat bliver sendt direkte fra ETS til CBS med institutionskoden 7035. Du skal samtidig uploade din kvittering, for at dit testresultatet er bestilt til CBS, til din ansøgning på Optagelse.dk. HUSK at tjekke din testdato. Vi accepterer ikke test, der er mere end to år gamle ved deadline tidspunktet d. 5 juli. Vi venter ikke på testresultater taget efter d. 20 juni. For information omkring TOEFL og hvordan du registrerer dig, se her: www.ets.org.
 • TOEFL paper-based test bestået med min. 577: Du skal sørge for, at dit testresultat bliver sendt direkte fra ETS til CBS med institutionskoden 7035. Du skal samtidig uploade din kvittering, for at dit testresultatet er bestilt til CBS, til din ansøgning på Optagelse.dk. HUSK at tjekke din testdato. Vi accepterer ikke test, der er mere end to år gamle ved deadline tidspunktet d. 5 juli. Vi venter ikke på testresultater taget efter d. 20 juni. For information omkring TOEFL og hvordan du registrerer dig, se her: www.ets.org.

Engelsk B

Engelsk B er et adgangskrav til nogle af de bacheloruddannelserne, der undervises på dansk.

Kommer du med en udenlandske adgangsgivende eksamen fra fx Sverige, Norge, Finland, Island eller en International Baccalaureate, så læs mere om hvordan du opfylder Engelsk B under vores standardvurderinger på den engelske version af denne side – STEP 1 - Requirements

Har du en af følgende uddannelser opfylder du Engelsk B:

 • En bestået gymnasial eksamen, hvor du i minimum tre år er blevet undervist på engelsk, aflagt i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Storbritannien eller USA.
 • En bestået bacheloruddannelse, hvor du i minimum tre år er blevet undervist på engelsk, aflagt i Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Sydafrika, Storbritannien eller USA.

Supplering
Hvis du ikke har bestået Engelsk B med min. 2,0 i din gymnasiale eksamen, kan du tage Engelsk B som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Husk, at du ikke kan tage Engelsk B som supplering hen over sommeren.

Realkompetencevurdering
Hvis du har kompetencer der svarer til Engelsk B, har du mulighed for, at få foretaget en realkompetencevurdering. Med en fuld realkompetencevurdering i Engelsk B, opfylder du det specifikke adgangskrav til Engelsk B. CBS tilbyder ikke realkompetencevurderinger. På www.ug.dk kan du finde nyttig information om hvad det vil sige at få foretaget en realkompetencevurdering, og hvordan processen foregår

Test
En anden måde at opfylde kravet om Engelsk B er at tage en test. Du skal dog være klar over, at du for at opnå det resultat, der kræves, skal have et reelt niveau i engelsk svarende til Engelsk B. Du kan læse mere om de godkendte tests nedenfor. Du skal uploade bevis for bestået Engelsk B inden den 5 juli kl. 12 på optagelse.dk.

OBS! Vi accepterer ikke test taget efter den 20 juni.

Følgende tests sidestilles med Engelsk B:

 • Cambridge Certificate of Proficiency in English Bestået: Du skal uploade dit Cambridge bevis til din ansøgning på Optagelse.dk inden deadline d. 5 juli, kl. 12.00. For information omkring testen og hvordan du registrerer dig, se her: www.cambridgeenglish.org/exams/proficiency/
 • Cambridge Certificate of Advanced English Bestået: Du skal uploade dit Cambridge bevis til din ansøgning på Optagelse.dk inden deadline d. 5 juli, kl. 12.00. For information omkring testen og hvordan du registrerer dig, se her: www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/
 • IELTS academic test bestået med min. 6: Du skal uploade din IELTS test til din ansøgning på Optagelse.dk inden deadline d. 5 juli, kl. 12.00. HUSK at tjekke din testdato, vi accepterer ikke test der er mere end to år gamle, ved deadline tidspunktet d. 5 juli. Vi venter ikke på testresultater taget efter d. 20 juni. For information omkring IELTS og hvordan du registrerer dig, se her: www.ielts.org.
 • TOEFL iBT bestået med min. 80: Du skal sørge for at dit testresultat bliver sendt direkte fra ETS til CBS med institutionskoden 7035. Du skal samtidig uploade din kvittering, for at dit testresultatet er bestilt til CBS, til din ansøgning på Optagelse.dk. HUSK at tjekke din testdato. Vi accepterer ikke test, der er mere end to år gamle ved deadline tidspunktet d. 5 juli. Vi venter ikke på testresultater taget efter d. 20 juni. For information omkring TOEFL og hvordan du registrerer dig, se her: www.ets.org.
 • TOEFL paper-based test bestået med min. 550: Du skal sørge for, at dit testresultat bliver sendt direkte fra ETS til CBS med institutionskoden 7035. Du skal samtidig uploade din kvittering, for at dit testresultatet er bestilt til CBS, til din ansøgning på Optagelse.dk. HUSK at tjekke din testdato. Vi accepterer ikke test, der er mere end to år gamle ved deadline tidspunktet d. 5 juli. Vi venter ikke på testresultater taget efter d. 20 juni. For information omkring TOEFL og hvordan du registrerer dig, se her: www.ets.org.

Matematik A
Matematik A ((kræves kun til HA(mat.)).

Supplering
Hvis du ikke har bestået Matematik A som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Det er muligt at supplere med Matematik A henover sommeren. Hvis du vælger at supplere matematik henover sommeren, er det vigtigt, at du angiver dette i din ansøgning på optagelse.dk.

Realkompetencevurdering
Hvis du har kompetencer, der svarer til Matematik A, har du mulighed for at få foretaget en realkompetencevurdering. Med en fuld realkompetencevurdering i Matematik A opfylder du det specifikke adgangskrav til Matematik A. CBS tilbyder ikke realkompetencevurderinger. På www.ug.dk kan du finde nyttig information om, hvad det vil sige at få foretaget en realkompetencevurdering, og hvordan processen foregår.
 

Følgende accepteres i stedet for Matematik A:

 • 6 ugers lynkursus i Matematik A på Danmarks Tekniske Universitet 
 • Matematik taget som en del af en international gymnasial eksamen på et niveau svarende til Matematik A; dette afgøres ved en konkret vurdering.
Matematik B

Matematik B kræves til alle erhvervsøkonomiske bacheloruddannelser (HA/BSc), undtagen HA(mat.).

Supplering

Hvis du ikke har bestået Matematik B som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Det er muligt at supplere med Matematik B henover sommeren. Hvis du vælger at supplere matematik henover sommeren, er det vigtigt, at du angiver dette i din ansøgning på optagelse.dk.

Realkompetencevurdering

Hvis du har kompetencer, der svarer til Matematik B, har du mulighed for at få foretaget en realkompetencevurdering. Med en fuld realkompetencevurdering i Matematik B opfylder du det specifikke adgangskrav til Matematik B. CBS tilbyder ikke realkompetencevurderinger. På www.ug.dk kan du finde nyttig information om, hvad det vil sige at få foretaget en realkompetencevurdering, og hvordan processen foregår.

Følgende accepteres i stedet for Matematik B:

 • Matematikkursus til ingeniøruddannelsen på Danmarks Tekniske Universitet www.dtu
 • Matematikkursus til ingeniøruddannelsen på Ålborg Universitet www.aau.dk
 • 6 ugers lynkursus i Matematik B på Danmarks Tekniske Universitet www.dtu.dk
Samfundsfag/Historie B

Samfundsfag B kræves til alle bacheloruddannelser på CBS.

Følgende fag accepteres i stedet for Samfundsfag B:

 • Historie B

 • Samtidshistorie B

 • Idéhistorie B

 • International Økonomi B (gælder ikke bacheloruddannelserne BA Europæisk Business, BA Engelsk og Organisationskommunikation, BA Interkulturel Markedskommunikation og BA Information Management).

Supplering

Hvis du ikke har bestået Samfundsfag B som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det om enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Husk, at du ikke kan supplere i Samfundsfag B hen over sommeren. Du skal uploade bevis for bestået samfundsfag B inden den 5 juli kl. 12 på optagelse.dk.

Realkompetencevurdering
Hvis du har kompetencer, der svarer til Samfundsfag B har du mulighed for at få foretaget en realkompetencevurdering. Med en fuld realkompetencevurdering i Samfundsfag B, opfylder du det specifikke adgangskrav til Samfundsfag B. CBS tilbyder ikke realkompetencevurderinger. På www.ug.dk kan du finde nyttig information om, hvad det vil sige at få foretaget en realkompetencevurdering, og hvordan processen foregår.
 

Fransk Begynder A / Fortsætter B

Man skelner mellem begyndersprog og fortsættersprog. Begyndersprog betyder, at du ikke har haft undervisning i sproget før den gymnasiale uddannelse, mens fortsættersprog betyder, at du fortsætter med sproget på den gymnasiale uddannelse.

Har du en af følgende, opfylder du Fransk Begynder A/Fortsætter B:
 • Bestået Fransk Begynder A/Fortsætter B som del af din adgangsgivende eksamen
 • Adgangsgivende eksamen på fransk i et fransktalende land
 • Fransk fra øvrige EU/EØS-lande på et niveau svarende til Begyndersprog A/Fortsættersprog B (se standardvurdering på den engelske side)

Der er et krav om andet fremmedsprog på BA uddannelserne, som er humanistiske bacheloruddannelser. Det skyldes, at du som studerende på humaniora skal have bred forståelse for, hvad sprog er generelt. En sådan forståelse kan ikke alene opnås gennem studiet af sit modermål og ét fremmedsprog (engelsk), men kræver kendskab til yderligere et sprog. Ansøgere, der har engelsk som modersmål, skal opfylde et andet sprog for BA Information Management, eller et tredje sprog for BA i Engelsk og Organisationskommunikation og BA i Interkulturel Markedskommunikation.

Supplering

Hvis du ikke har bestået Fransk Begynder A/Fortsætter B som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Vær opmærksom på, at vi IKKE acceptere, at du supplerer Fransk Begyndersprog A/Fortsættersprog B hen over sommeren.

Realkompetencevurdering

Hvis du har kompetencer, der svarer til Fransk Begynder A/Fortsætter B har du mulighed for, at få foretaget en realkompetencevurdering. Med en fuld realkompetencevurdering i Fransk Begynder A/Fortsætter B kan du opfylde det specifikke adgangskrav. CBS tilbyder ikke realkompetencevurderinger. På www.ug.dk kan du finde nyttig information om, hvad det vil sige at få foretaget en realkompetencevurdering, og hvordan processen foregår.

Sprogtest

Følgende tests accepteres i stedet for Fransk Begynder A/Fortsætter B. Bemærk, at du, for at kunne opnå det krævede testresultat, skal have et niveau, der minimum svarer til Fransk Begynder A/Fortsætter B. Vær opmærksom på, at vi IKKE acceptere, at du tager en sprogtest hen over sommeren. Du skal uploade bevis for bestået sprogtest inden den 5 juli kl. 12 på optagelse.dk.

CBS accepterer følgende test som opfyldelse af Fransk Begynder A/Fortsætter B:

 • DELF B1(Diplôme d’Etudes en Langue Française B1) - Bestået
 • DELF B2 (Diplôme d’Etudes en Langue Française B2) - Bestået
 • DALF C1 (Diplôme Approfondi de Langue Française C1) - Bestået
Tysk Begynder A / Fortsætter B

Man skelner mellem begyndersprog og fortsættersprog. Begyndersprog betyder, at du ikke har haft undervisning i sproget før den gymnasiale uddannelse, mens fortsættersprog betyder, at du fortsætter med sproget på den gymnasiale uddannelse.

Har du en af følgende, opfylder du Tysk Begynder A/Fortsætter B:

 • Bestået Tysk Begynder A/Fortsætter B som del af din adgangsgivende eksamen
 • Adgangsgivende eksamen på tysk i et tysktalende land
 • Tysk fra øvrige EU/EØS-lande på et niveau svarende til Begyndersprog A/Fortsættersprog B (se standardvurdering på den engelske side)

Der er et krav om andet fremmedsprog på BA uddannelserne, som er humanistiske bacheloruddannelser. Det skyldes, at du som studerende på humaniora skal have bred forståelse for, hvad sprog er generelt. En sådan forståelse kan ikke alene opnås gennem studiet af sit modermål og ét fremmedsprog (engelsk), men kræver kendskab til yderligere et sprog. Ansøgere, der har engelsk som modersmål, skal opfylde et andet sprog for BA Information Management, eller et tredje sprog for BA i Engelsk og Organisationskommunikation og BA i Interkulturel Markedskommunikation.

Supplering

Hvis du ikke har bestået Tysk Begynder A/Fortsætter B som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Vær opmærksom på at vi IKKE acceptere, at du supplerer Tysk Begynder A/Fortsætter B hen over sommeren.

Realkompetencevurdering

Hvis du har kompetencer, der svarer til Tysk Begynder A/Fortsætter B har du mulighed for, at få foretaget en realkompetencevurdering. Med en fuld realkompetencevurdering i Tysk Begynder A/Fortsætter B kan du opfylde det specifikke adgangskrav. CBS tilbyder ikke realkompetencevurderinger. På www.ug.dk kan du finde nyttig information om, hvad det vil sige at få foretaget en realkompetencevurdering, og hvordan processen foregår.

Sprogtest

Følgende tests accepteres i stedet for Tysk Begynder A/Fortsætter B. Bemærk, at du, for at kunne opnå det krævede testresultat, skal have et niveau, der minimum svarer til Tysk Begynder A/Fortsætter B. Vær opmærksom på, at vi IKKE acceptere, at du tager en sprogtest hen over sommeren. Du skal uploade bevis for bestået sprogtest inden den 5 juli kl. 12 på optagelse.dk.

CBS accepterer følgende test som opfyldelse af Tysk Begynder A/Fortsætter B:

 • Goethe-Zertificat B1 - Bestået
 • Goethe-Zertificat B2 - Bestået
 • Goethe-Zertificat C1 - Bestået
 • Zentrale Oberstufenprüfung - Bestået
 • Kleines Deutschen Sprachdiplom- Bestået
 • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (C2: GDS) – Bestået
Spansk A

Har du en af følgende, opfylder du Spansk A:

 • Bestået Spansk A som del af din adgangsgivende eksamen
 • Adgangsgivende eksamen på spansk i spansktalende land
 • Spansk fra øvrige EU/EØS-lande på et niveau svarende til Spansk A (se standardvurdering på den engelske side)

Der er et krav om andet fremmedsprog på BA uddannelserne, som er humanistiske bacheloruddannelser. Det skyldes, at du som studerende på humaniora skal have bred forståelse for, hvad sprog er generelt. En sådan forståelse kan ikke alene opnås gennem studiet af sit modermål og ét fremmedsprog (engelsk), men kræver kendskab til yderligere et sprog. Ansøgere, der har engelsk som modersmål, skal opfylde et andet sprog for BA Information Management eller et tredje sprog for BA i Engelsk og Organisationskommunikation og BA i Interkulturel Markedskommunikation.

Supplering
Hvis du ikke har bestået Spansk A som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Vær opmærksom på at vi IKKE acceptere, at du supplerer Spansk A hen over sommeren.

Realkompetencevurdering

Hvis du har kompetencer, der svarer til Spansk A har du mulighed for, at få foretaget en realkompetencevurdering. Med en fuld realkompetencevurdering i Spansk A kan du opfylde det specifikke adgangskrav. CBS tilbyder ikke realkompetencevurderinger. På www.ug.dk kan du finde nyttig information om, hvad det vil sige at få foretaget en realkompetencevurdering, og hvordan processen foregår.

Sprogtest
Følgende tests accepteres i stedet for Spansk A. Bemærk, at du, for at kunne opnå det krævede testresultat, skal have et niveau, der minimum svarer til Spansk A. Vær opmærksom på, at vi IKKE acceptere, at du tager en sprogtest hen over sommeren. Du skal uploade bevis for bestået sprogtest inden den 5 juli kl. 12 på optagelse.dk.

CBS accepterer følgende test som opfyldelse af Spansk A:

 • Diploma de Español Nivel B1 (Umbral) - Bestået
 • Diploma de Español Nivel B2 (Avanzado) - Bestået
 • Diploma de Español Nivel C1 (Dominio Operativo Eficaz) - Bestået
 • Diploma de Español Nivel C2 (Maestría) – Bestået
Kinesisk Begynder A

Har du en af følgende, opfylder du Kinesisk Begynder A:

 • Bestået Kinesisk Begynder A som del af din adgangsgivende eksamen
 •  Adgangsgivende eksamen på kinesisk i et kinesisktalende land
 • 1 års propædeutik i kinesisk fra KU eller AU
 • Kinesisk fra øvrige EU/EØS-lande på et niveau svarende til Begyndersprog A (se standardvurdering på den engelske side)

Der er et krav om andet fremmedsprog på BA uddannelserne, som er humanistiske bacheloruddannelser. Det skyldes, at du som studerende på humaniora skal have bred forståelse for, hvad sprog er generelt. En sådan forståelse kan ikke alene opnås gennem studiet af sit modermål og ét fremmedsprog (engelsk), men kræver kendskab til yderligere et sprog. Ansøgere, der har engelsk som modersmål, skal opfylde et andet sprog for BA Information Management eller et tredje sprog for BA i Engelsk og Organisationskommunikation og BA i Interkulturel Markedskommunikation.

Supplering
Hvis du ikke har bestået Kinesisk Begynder A som del af din adgangsgivende eksamen, kan du tage det som enkeltfag under Gymnasial Supplering eller HF-enkeltfag. Vær opmærksom på at vi IKKE acceptere, at du supplerer Kinesisk Begynder A hen over sommeren.

Realkompetencevurdering

Hvis du har kompetencer, der svarer til Kinesisk Begynder A har du mulighed for, at få foretaget en realkompetencevurdering. Med en fuld realkompetencevurdering i Kinesisk Begynder A kan du opfylde det specifikke adgangskrav. CBS tilbyder ikke realkompetencevurderinger. På www.ug.dk kan du finde nyttig information om, hvad det vil sige at få foretaget en realkompetencevurdering, og hvordan processen foregår.

Sprogtest
Følgende tests accepteres i stedet for Kinesisk Begynder A. Bemærk, at du, for at kunne opnå det krævede testresultat, skal have et niveau, der minimum svarer til Kinesisk Begynder A. Vær opmærksom på, at vi IKKE acceptere, at du tager en sprogtest hen over sommeren. Du skal uploade bevis for bestået sprogtest inden den 5 juli kl. 12 på optagelse.dk.

CBS accepterer følgende test som opfyldelse af Kinesisk Begynder A:

 • Hanyu Shuiping Kaoshi - "HSK" Level III - Bestået
 • Hanyu Shuiping Kaoshi - "HSK" Level IV ­- Bestået
 • Hanyu Shuiping Kaoshi - "HSK" Level V - Bestået
 • Hanyu Shuiping Kaoshi - "HSK" Level VI - Bestået

 

 

Kvotient & Studiepladser

Adgangskvotienterne er ikke adgangskrav, men derimod karaktergennemsnittet for de, der blev optaget gennem kvote 1 det pågældende år. Kvotienterne varierer altså fra år til år afhængig af antal ansøgere, antal studiepladser og ansøgernes prioritering. Vi kender derfor ikke kvotienterne for årets optag før 30. juli.

Du kan her se kvotienter, studiepladser og fordeling på kvoter fra tidligere år. For årets optag opdaterer vi løbende antal studiepladser og fordeling på kvoter, efterhånden som vi kender dem; årets kvotienter offentliggøres 30. juli.

Du kan læse mere om Kvote 1 og 2 under Trin 2 - Kvoter og om standby under Trin 3 - Ansøg.

Oversigt over kvotienter og studiepladser 20162016 Pladser heraf kvote 1 standby pladser adgang kvotient standby kvotient
HA Almen 630 80% 70 9,3 8,8
HA(it.) 100 80% 10 8,4 8,3
HA(jur.) 200 80% 15 9,0 8,7
HA(mat.) 95 80% 0 8,6 -
HA(fil.) 70 80% 5 8,7 8,4
HA(kom.) 150 80% 10 9,6 9,3
HA(psyk.) 150 80% 10 9,8 9,6
HA i projektledelse 85 70% 5 11,7 11,4
BA i Europæisk Business 100 60% 10 9,3 8,2
BA i Engelsk og Organisationskommunikation 70 80% 0 8,5 7,9
BA i Interkulturel Markedskommunikation 140 60% 10 10,1 9,2
BSc in Business, Language & Culture 160 60% 0 9,1 -
BSc in International Business 180 60% 0 12,2 -
BSc in International Business & Politics 140 60% 0 11,8 -
BSc in Business Administration & Sociology 70 60% 0 10,8 -
BSc in Business Administration & Service Management
(se kvotienter for de enkelte studieretninger nedenfor)
200 60% 0 9,3 -
BSc in Business, Asian Language & Culture - Chinese 70 50% 0 9,1 -
BA in Information Management 60 60% 0 8,5 -
BSc in International Shipping & Trade 55 50% 0 10,8 -

Kvotienter på studieretninger, hvor det er aktuelt:

BSc in Business Administration and Service Management - ARTS & CULTURE 9,3
BSc in Business Administration and Service Management - TOURISM & HOSPITALITY 8,1
BSc in Business Administration and Service Management - SERVICE & INNOVATION 8,8

Oversigt over kvotienter og studiepladser 2015
 

2015 Pladser heraf kvote 1 standby pladser adgang kvotient standby kvotient
HA Almen 650 80% 50 9,1 8,7
HA(it.) 100 80% 10 8,0 7,6
HA(fil.) 60 80% 15 9,1 8,5
HA(jur.) 200 80% 15 8,7 8,6
HA(kom.) 140 80% 20 9,4 9,1
HA(mat.) 95 80% 0 8,1 -
HA(psyk.) 140 80% 20 9,8 9,4
HA i projektledelse 80 70% 10 11,3 11,0
BA i Interkulturel Markedskommunikation
(se kvotienter på de enkelte studieretninger nedenfor)
160 80% 30 10,2 -
BA i Engelsk og Organisationskommunikation 110 80% 10 8,9 8,6
BA i Europæisk Business
(se kvotienter på de enkelte studieretninger nedenfor)
150 60% 0 9,2 -
BA in Information Management 55 60% 5 8,0 7,7
BSc in International Business 180 60% 0 12,3 -
BSc in International Business & Politics 130 60% 10 11,7 11,3
BSc in International Shipping & Trade 50 50% 5 10,9 10,5
BSc in Business Administration & Service Management
(se kvotienter for de enkelte studieretninger nedenfor)
200 60% 0 8,6 -
BSc in business Administration & Sociology 60 60% 10 10,8 10,5
BSc in Business, Language & Culture 160 60% 0 8,4 -
Asian Studies Programme - Chinese 65 50% 0 8,3 -
Asian Studies Programme - Japanese 35 50% 0 7,3

-

Kvotienter på studieretninger, hvor det er aktuelt:

BA i Europæisk business - ENGELSK

9,2
BA i Europæisk business - FRANSK 8,5
BA i Europæisk business - SPANSK 7,1
BA i Europæisk business - TYSK 7,5
BA i Interkulturel Markedskommunikation - ENGELSK 10,2
BA i Interkulturel Markedskommunikation - FRANSK Alle - ingen ledige pladser
BA i Interkulturel Markedskommunikation - SPANSK 7,5
BA i Interkulturel Markedskommunikation - TYSK 7,1
BSc in Business Administration and Service Management - ARTS & CULTURE 8,6
BSc in Business Administration and Service Management - TOURISM & HOSPITALITY 8,5
BSc in Business Administration and Service Management - SERVICE & INNOVATION 8,1

Oversigt over kvotienter og studiepladser 2014

2014 Pladser heraf kvote 1 standby pladser adgang kvotient standby kvotient
HA Almen 650 80% 50 8,5 8,2
HA i projektledelse 80 80% 10 10,9 10,5
HA(it.) 100 80% 10 7,7 7,4
HA(fil.) 60 80% 15 9,0 8,1
HA(jur.) 200 80% 15 8,3 8,1
HA(kom.) 160 80% 20 9,4 9,0
HA(mat.) 100 80% 0 7,4 -
HA(psyk.) 140 80% 20 9,4 9,2
BA i Interkulturel Markedskommunikation
(se de enkelte studieretninger nedenfor)
200 80% 20 9,8 8,7
BA i Engelsk og Organisationskommunikation 110 80% 10 8,3 8,0
BA i Europæisk Business
(se de enkelte studieretninger nedenfor)
140 80% 10 8,7 7,6
BA in Information Management 40 60% 20 8,1 7,0
BSc in International Business 180 60% 0 12,1 -
BSc in International Business & Politics 130 60% 10 11,9 11,7
BSc in International Shipping & Trade 25 60% 2 11,3 10,5
BSc in Business Administration & Service Management
(se de enkelte studieretninger nedenfor)
180 60% 20 8,3 6,6
BSc in business Administration & Sociology 60 60% 10 10,5 9,9
BSc in Business, Language & Culture 160 60% 0 8,7 -
Asian Studies Programme - Chinese 65 50% 0 8,0 -
Asian Studies Programme - Japanese 35 50% 0 7,7

-

Kvotienter på studieretninger, hvor det er aktuelt:

BA i Europæisk business - ENGELSK

   

 

8,2

7,6
BA i Europæisk business - FRANSK       Alle optaget - ingen ledige pladser -
BA i Europæisk business - SPANSK       8,6 -
BA i Europæisk business - TYSK       8,7 -
BA i Interkulturel Markedskommunikation - ENGELSK       9,3 8,7
BA i Interkulturel Markedskommunikation - FRANSK       8,3 -
BA i Interkulturel Markedskommunikation - SPANSK       9,8 -
BA i Interkulturel Markedskommunikation - TYSK       8,1 -
BSc in Business Administration and Service Management - ARTS & CULTURE       8,3 5,9
BSc in Business Administration and Service Management - TOURISM & HOSPITALITY       4,4 Alle optaget - ingen ledige pladser
BSc in Business Administration and Service Management - SERVICE & INNOVATION       7,8 6,6
Oversigt over kvotienter og studiepladser 2013

 
2013 Pladser heraf kvote 1 standby pladser adgang kvotient standby kvotient
HA Almen 650 80% 50 8,1 7,9
HA i projektledelse 80 80% 10 10,3 9,8
HA(it.) 90 80% 20 7,3 6,9
HA(fil.) 60 80% 20 8,0 7,3
HA(jur.) 200 80% 0 8,0 -
HA(kom.) 140 80% 20 9,0 7,8
HA(mat.) 80 80% 30 7,2 Alle optaget - ingen ledige pladser
HA(psyk.) 140 80% 20 9,1 8,7
BA i Interkulturel Markedskommunikation 240 80% 20 8,6 8,5
BA i Engelsk og Organisationskommunikation 100 80% 20 8,0 7,5
BA i Europæisk Business 180 80% 20 8,0 7,4
BA in Information Management 40 60% 20 7,6 6,9
BSc in International Business 180 60% 0 11,9 -
BSc in International Business & Politics 130 60% 10 11,3 11,2
BSc in Business Administration & Service Management 180 60% 20 8,5 7,2
BSc in business Administration & Sociology 60 60% 10 10,1 9,7
BSc in Business, Language & Culture 140 60% 20 8,0 Alle optaget - ingen ledige pladser
Asian Studies Programme - Chinese 65 50% 0 8,7 -
Asian Studies Programme - Japanese 35 50% 0 7,6 -
Oversigt over kvotienter og studiepladser 2012


2012 Pladser heraf kvote 1 standby pladser adgang kvotient standby kvotient
HA Almen 650 80% 50 8,0 7,7
HA(it.) 90 80% 20 7,2 6,6
HA(fil.) 70 80% 30 8,4 7,1
HA(jur.) 200 80% 0 7,8 -
HA(kom.) 160 80% 0 9,2 -
HA(mat.) 80 80% 30 7,8 6,3
HA(psyk.) 140 80% 20 8,9 8,3
BA i Interkulturel Markedskommunikation 240 80% 20 8,7 8,4
BA i engelsk og Organisationskommunikation 80 80% 20 7,6 6,8
BA in Information Management 40 60% 20 7,9 6,0
BSc in International Business 180 65% 0 11,5 -
BSc in International Business & Politics 130 65% 10 10,9 10,6
BSc in Business Administration & Service Management 100 60% 30 8,6 5,6
BSc in business Administration & Sociology 60 60% 10 9,6 8,3
BSc in Business, Language & Culture 120 60% 40 8,6 Alle optaget
Asian Studies Programme     - Kinesisk 60 50% 0 8,2 -
Asian Studies Programme      - Japansk 40 50% 0 Alle optaget -
BA i International Virksomhedskommunikation Europæiske Studier 120 80% 20 7,4 6,8
BA i International Virksomhedskommunikation Amerikanske Studier 80 80% 10 7,5

6,8

 Oversigt over kvotienter og studiepladser 2011
 

2011
Pladser
Heraf Kvote 1
Standby
pladser
Adgang
kvotient
Standby
kvotient
HA Almen
600
90%
100
7,6
6,9
HA(it.)
100
90%
20
6,9
6,3
HA(fil.)
70
90%
30
7,7
6,6
HA(jur.)
160
90%
40
7,6
6,8
HA(kom.)
140
90%
20
8,8
8,1
HA(mat.)
80
90%
30
6,5
5,0
HA(psyk.)
140
90%
20
8,6
8,0
BA i Interkulturel Markedskommunikation
240
90%
20
8,4
8,1
BA i Engelsk og Organisationskommunikation
70
90%
20
7,0
6,7
BA in Information Management
60
60%
20
6,7
6,2
BSc in International Business
160
75%
0
11,2
BSc in International Business & Politics
120
75%
20
10,5
10,2
BSc in Business Administration & Service Management
100
60%
30
8,1
7,0
BSc in Business Administration & Sociology
60
60%
10
8,7
8,0
BSc in Business, Language & Culture
120
60%
40
8,9
alle
Asian Studies Programme - Kinesisk
45
50%
0
9,1
Asian Studies Programme - Japansk
40
50%
0
6,5
BA i International Virksomhedskommunikation
Europæiske Studier og et fremmedsprog (Fransk/Engelsk/Spansk/Tysk)
120
90%
20
6,9
6,5
Amerikanske Studier og et fremmedsprog (Engelsk/Spansk)
60
90%
10
7,6
7,1
Oversigt over kvotienter og studiepladser 2010


2010
Pladser
Heraf Kvote 1
Standby
pladser
Adgang
kvotient
Standby
kvotient
HA Almen
600
90%
100
7,2
6,5
HA(it.)
100
90%
20
5,9
5,0
HA(fil.)
80
90%
30
7,2
6,0
HA(jur.)
160
90%
40
6,8
6,1
HA(kom.)
140
90%
20
8,5
8,0
HA(mat.)
80
90%
30
5,2
Alle
HA(psyk.)
120
90%
20
8,4
7,7
BA i Interkulturel Markedskommunikation
210
90%
20
7,9
7,4
BA i Engelsk og Organisationskommunikation
70
90%
20
6,9
6,1
BA in Information Management
60
60%
20
6,3
Alle
BSc in International Business
130
75%
0
10,8
BSc in International Business & Politics
110
75%
20
10,3
9,3
BSc in Business Administration & Service Management
100
60%
30
8,3
6,3
BSc in Business Administration & Sociology
60
60%
10
8,8
7,2
BSc in Business, Language & Culture
120
60%
40
8,4
Alle
Asian Studies Programme - Kinesisk
45
50%
0
Alle
Asian Studies Programme - Japansk
45
50%
0
Alle
BA i International Virksomhedskommunikation
Europæiske Studier og et fremmedsprog (Fransk/Engelsk/Spansk/Tysk)
110
90%
20
6,9
6,1
Amerikanske Studier og et fremmedsprog (Engelsk/Spansk)
80
90%
10
6,9
6,4


Læs mere om, hvilken kvote du skal søge i: TRIN 2 - Kvoter

 

Sidst opdateret: CBS Admissions Office // 25/10/2016