BA i Interkulturel Markedskommunikation

På IMK arbejder du med markedsføring og kommunikation til udenlandske markeder. Du lærer at målrette din kommunikation til forskellige målgrupper på dansk og ét af følgende fremmedsprog: engelsk, spansk, fransk eller tysk.

Præsentation af BA IMK

Virksomheders aktiviteter foregår ofte på udenlandske markeder. Handel og salg på tværs af både landegrænser og sprog stiller særlige krav til virksomheders måde at kommunikere på. Hvad der virker i én kultur, virker ikke nødvendigvis i en anden. På IMK har vi fokus på de mange forskellige interkulturelle udfordringer, virksomheder møder i forbindelse med international kommunikation og markedsføring.  Hvordan skal man fx sælge vindmøller til spaniere? Eller hvordan indleder man et forretningsmøde med amerikanere?

For at kunne kommunikere effektivt på et udenlandsk marked må kommunikationen tilpasses den konkrete målgruppes kultur og sprog. På IMK arbejder du med markedsføring og kommunikation, der tager højde for kulturforskelle, sproglige barrierer og lovgivninger i forskellige lande.

Fag og indhold

Marketing, kommunikation og sprog
Du har primært fag inden for kommunikation, marketing og sprog, men du får også en erhvervsøkonomisk og juridisk indsigt. Til forskel fra andre marketinguddannelser er der hele tiden fokus på interkulturelle, kommunikative og sproglige aspekter.

På IMK vil du primært arbejde med følgende områder:

Marketing og erhvervsøkonomi
Du får kendskab til de grundlæggende vilkår og betingelser, en virksomhed fungerer under. Du vil derefter også kunne inddrage økonomiske perspektiver og spilleregler, når du skal udarbejde marketingstrategier eller kommunikere til et marked.

Kommunikation til forskellige målgrupper
Du vil arbejde med mange forskellige former for markedskommunikation – såsom kampagner til forbrugere, PR og branding. Vi inddrager også digitale og sociale medier samt de nye muligheder og betingelser, de skaber for virksomheders kommunikation.

Fremmedsprog i praksis
Du vælger selv, hvilket fremmedsprog du vil læse – engelsk, spansk, tysk eller fransk. Der er fokus på at bruge sproget, og derfor arbejder vi med kommunikation i praksis på fremmedsproget. Vi taler naturligvis om, hvad der er grammatisk og sprogligt korrekt, men vi lægger størst vægt på, hvad der virker, så du bliver i stand til at kommunikere hensigtsmæssigt på fremmedsproget.

Bred tværfaglighed
Du vil på uddannelsen opleve, at et fag ofte inddrager flere fagområder, ligesom du kommer til at arbejde på tværs af fagene gennem forskellige opgaver og cases. Den brede kombination af fag gør, at du vil kunne arbejde med alle stadier i en virksomheds markedsføringsproces. Du vil således både skulle analysere et givent marked, lægge en strategi for markedsføringen og udarbejde det konkrete materiale i form af fx salgstekster eller kampagner.

Et eksempel på interkulturel markedskommunikation, der omfatter alle uddannelsens elementer, er arbejdet med tværfaglige cases. I 2013 arbejdede de studerende på 6. semester med, hvordan Nestlé kan skabe et mere bæredygtigt brand. De studerende opstillede en fuld markedsføringsstrategi med markedsanalyse, målsætninger og målgruppe. Desuden udformede de et konkret kommunikationsprodukt, der lå i forlængelse af strategien.

Læs mere om IMK

Opbygning

IMK er en treårig bacheloruddannelse, der består af i alt 6 semestre, fordelt på efterår og forår. Efterårssemestret løber fra starten af september til slutningen af november med eksaminer i december og januar, mens forårssemestret løber fra starten af februar til slutningen af april med eksaminer i maj og juni.

Uddannelsen består af en række obligatoriske fag samt valgfag på 5. semester, og den afsluttes med et bachelorprojekt.

Muligheder undervejs i uddannelsen

På uddannelsens første år arbejder du med grundlæggende teorier og metoder inden for marketing, kultur og kommunikation. På andet år arbejder du videre med at omsætte teorier og strategi til konkrete kampagner og tekster.  

5. semester består af valgfag. Her har du mulighed for at specialisere dig inden for fx marketing, kommunikation eller sprog eller tilføje andre fagområder som fx HR, politik eller statistik. Mulighederne på IMK er:

  • Valgfag på CBS: Du kan vælge mellem alle valgfag, der udbydes på CBS – med få undtagelser.
  • Valgfag på andre universiteter i Danmark
  • Udveksling: Et semester på et udenlandsk universitet – det gør ca. ½ af alle IMK-studerende.
  • Projektorienteret forløb: Praktikophold hos en virksomhed i Danmark eller i udlandet, som afsluttes med en projektrapport.

6. semester afslutter uddannelsen – både i bredden og i dybden. Her arbejder du med en tværfaglig case, der samler elementer fra alle fag, og et bachelorprojekt, hvor du selv vælger et emne, du vil fordybe dig i.

Bemærk, at selv om du vælger fransk, spansk eller tysk som fremmedsprog, så foregår en del af uddannelsens ikke-sproglige kurser på engelsk. Det drejer sig om kurserne Oral Communication, Marketing Audit, Marketing Strategy, Communicating across Cultures og Tværfaglig case I: Brand Management.

 

Sidst opdateret: Student Affairs // 30/07/2015